ေအအပီပီလစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Cover of May burmese chronology

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္
ေမလတြင္းတြင္ လယ္သမား ၂၀ ဦး၊ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၊ အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၊ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၂၄ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေမလတြင္း ၂၁ ဦး ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို ၂၁ ဦးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ (ၿငိမ္း၊စု၊စီ) ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေလးဦး၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ႏွစ္ဦး၊ လယ္သမား ၁၄ ဦး၊ အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးတို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ေမလတြင္း သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အပါအဝင္ ၈၉ ဦး လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ေမလ တြင္း မႏၱေလး ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၊ လယ္သမား ၁၀ ဦး၊ အရပ္သား ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ ၁၃ ဦး တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားသံုးဦးျဖစ္သည့္ ကိုစိုင္းတင္မင္းထြန္း ႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေအာင္ ေခၚ ကိုကတံုး ႏွင့္ ကိုလဖိုင္ဂမ္တို႕မွာမႈ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည္ဟူေသာ သံသယ ျဖင့္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုံုးကိုးၿမိဳ႕နယ္၌ မတရား အသင္း အက္ဥပေဒ ၁၇(၁)၊ ၁၇(၂) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ကခ်င္သင္းအုပ္ဆရာႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဦးေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႕အား မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ လား႐ႈိးအက်ဥ္းေထာင္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ေမလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ၎တို႕အား လား႐ႈိးၿမိဳ႕ နယ္တရားရံုး၌ ေျပာင္းေရႊ႕၍ ရံုးထုတ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း တရားလိုသက္ေသမ်ား လာေရာက္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ရံုးခ်ိန္း အား ေမလ ၁၇ ရက္ေန႕သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ရခိုင္လူငယ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သူ အန္းသားႀကီး ေခၚ ကိုသန္းေရႊသည္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တည္ေထာင္သည့္ ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ေန႕၌ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး “လြတ္လပ္ေရးမွအပ အျခားမရွိ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဝရမ္းထုတ္ခံထား ရေၾကာင္း ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမာက္ဦး အေျခစိုက္ ခမရ – ၅၄၀ မွ တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး သူ႕အား မတရား အသင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁)(၂) ျဖင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ ထိုစဲြခ်က္မ်ားသည္ ေမလကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ဆန္႕က်င္လ်က္ရွိၿပီး ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း သည္ တရားမဝင္ပါဟူေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လူတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းပုိင္ခြင့္ ရွိသည္ဟူသည့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR) ပုဒ္မ ၂၀ ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးရရွိေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမရွိေစရန္ AAPP မွ အစိုးရအား မတရားအသင္းအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ပါရန္ အႀကံျပဳပါသည္။
ေမလတြင္းတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္၍ မတရားဖမ္းဆီး၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံေနရသည္။ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ ့နယ္ ဘန္႔ေဘြးေက်းရြာအုပ္စု ကုန္းမံုေက်းရြာအတြင္း ေျမယာအျငင္းပြားမႈျပႆနာေႀကာင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေတာင္သူ ၁၂ ဦးအနက္မွ ရွစ္ဦးကို ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၄၇ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ၊ အက်ိဳးဖ်က္စီးမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၂၇ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္သံုးလ တေပါင္းတည္း က်ခံေစရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဦးစိုးသိန္းမွ ၎ပိုင္ၿခံကြက္အတြင္းမွ ၿခံစည္းရိုးတိုင္မ်ားကို ကုန္းမံုေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ၁၂ ဦးမွ ဖ်က္စီးသည့္အတြက္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ကံုးမံုေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ား မူလဦးခ်လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမ ၂၄၂ ဧကကို ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ သတ္မွတ္ဧက အတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေၿမကြက္မ်ားကို ကြက္စိတ္ရိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားက ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရာမွ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ မိမိပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ကုမၸဏီပိုင္ေျမဟုဆိုကာ ေျမဖို႕ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းကို တားဆီးခဲ့သည့္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ လယ္သမား ခုႏွစ္ဦးကို ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မမ်ားျဖစ္ေသာ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ ပုဒ္မ ၄၄၇၊ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ ပုဒ္မ ၄၂၇ တို႕ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထိုေန႕တြင္ ထိုလယ္သမား ခုႏွစ္ဦးသည္ ကိုယ္ပိုင္ခံဝန္ျဖင့္ လြတ္ ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ထိုေျမေနရာသည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဧရိယာ ေျမဧက ၃၅ဝ အတြင္းတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ေျမျဖစ္ၿပီး ထားဝယ္အမ်ားပို္င္ကုမၸဏီ (DDPC)မွ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမဖို႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သူ မရီေထြးမွ ၎တို႕၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို မည္သည့္ အခ်ိန္က သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ကို မသိရွိခဲ့ပါ၊ ေလ်ာ္ေၾကး တစံုတရာလည္း မေပးခဲ့ပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းျခင္းျပႆနာသည္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခု အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ ကိုကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ အျငင္းပြားေနေသာ ေျမေပၚတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပို္င္မ်ားမွ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနမႈအေပၚ ဟန္႕တားေပးရန္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္သမားမ်ားမွ ေမလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရံုးထံ စာေပးပို႕ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ထိုေျမေနရာမ်ားေပၚ၌ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲထားခဲ့ၿပီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာရံုး ၃၄ ရံုး ရံုးတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားမွ ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သူမွ ၎တို႕အား အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပဲ ထိုလယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ဆက္လက္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ကန္႕ ကြက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ယင္းေျမေနရာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြက္ ေရးဆြဲလ်ာထားသည့္အတြက္ ေျမေနရာတိုင္းတာျခင္း၊ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္သာရိွသည္ဟု လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မိုးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို တရားဝင္ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားကို အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမဧက ၆၀၀ ခန္႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုကဲ့သို႕ အမႈ ျဖစ္ပြား ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရေဟာင္းမွ ဟိုတယ္ဇံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လယ္သမားမ်ားထံမွ လယ္ယာေျမမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံသို႕ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရေဟာင္းမွ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဝယ္ယူခ်ိန္က လယ္သမားမ်ားမွ သေဘာမတူခဲ့ပါ၊ လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလည္း မရရွိခဲ့ပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားမွ သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လယ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရွင္းမရွိခဲ့ပါ။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္ သိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအနက္မွ ဧက ၁၀၀ ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ျပန္လည္ စြန္႕လႊတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေမလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ တပ္မေတာ္၏ လယ္ယာေျမစီမံကိန္းမွ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ ၇၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုလယ္ယာေျမမ်ားကို ထိုအခ်ိန္က ဥပေဒႏွင့္အညီ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိပါဟု လည္း ဒုတိယဝန္ႀကီးမွ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ေဒၚမူးကလေက်းရြားမွ လယ္သမားမ်ားသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမဧက ၉၀၀ ေက်ာ္အား စြန္႕လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္မွ ကယားျပည္နယ္၊ ေက်းရြာ ၁၃ ရြာမွ လယ္သမား ၂၆၄ ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမဧက ကိုးရာ ေက်ာ္ကို သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမေကာ္မတီ ၏ ဥကၠျဖစ္သူ ခူ႕ဦးရာယ္မွ တပ္မေတာ္မွ ၎တို႕ လိုအပ္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ယူထားနိုင္ေသာ္လည္း အသံုးမျပဳေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ စြန္႕လႊတ္သင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမလတြင္း လယ္ယာေျမအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားထဲမွ ထိုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဥပမာအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား ဆႏၵျပမႈမ်ားကို AAPP ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၊ လစဥ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္းမာမႈမ်ားႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားတိုးလာျခင္းေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ား မွ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ပထမ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရမွ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္မွ လယ္သမားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား သိမ္းဆည္းလယ္ ယာေျမအမႈမ်ားအားလံုးကို ဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္ရန္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ႏွင့္၊ သို႕မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရန္ တရားမဝင္၊ မတရားသိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဦးစြာ ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု တိုက္တြန္းပါသည္။
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္းမွ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစရန္အတြက္ အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၀ တို႕အား ဆက္လက္ အသံုးျပဳ လ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ျပဇာတ္ကျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ စစ္ပြဲအလိုမရွိျပဇာတ္ကျပခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား ကိုးဦးအနက္ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုေအာင္ခန္႕ေဇာ္ႏွင့္ ကိုျမတ္သူထက္တို႕အား ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ တပ္မေတာ္အား အသေရဖ်က္ျခင္းအတြက္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။ အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ စစ္ဦးစီး ပထမတန္း ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္မ်ဳိးခိုင္မွ တရားလို ျပဳလုပ္၍ တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ၎တို႕မိသားစုဝင္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိုခိုက္ေအာင္ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ တို႕အား လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အသေရဖ်က္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရေသာ ဦးေႏြဦးကိုကိုအား ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ေမလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ NLD ေခ်ာင္းသာေက်းရြာတာဝန္ခံ ေဒၚေအးေအးေအာင္မွ ဦးေႏြဦးကိုကိုအား ေခ်ာင္းသာၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တရားလို ေဒၚေအးေအးေအာင္သည္ ပုသိမ္သူအမည္ရွိ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အသေရဖ်က္ေသာ စာသားမ်ားေရးသား၍ ဆဲဆိုထားသည္ ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဦးေႏြဦးကိုကို အား အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ မစႏၵီျမင့္ေအာင္အား ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေစာ္ကား ေရးသားခဲ့ျခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုု ေမးခြန္းထုတ္ထားေသာ သေရာ္စာေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွ The Voice Daily သတင္းစာသို႕ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ထိုသေရာ္စာအား ေဆာင္းပါးရွင္ ၿဗိတိသွ် ကိုကိုေမာင္ ေခၚ ကိုေက်ာ္စြာႏိုင္မွ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား သေရာ္ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရးသားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေဆာင္းပါးအား မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၂ ၈၇၈ ၇၅၁
ဦးဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃
ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ လစဥ္သုံးသပ္ခ်က္ Burmese Month in Review (May)

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Chronology (May )

ေအေအပီပီ လစဥ္သတင္းစဥ္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Newsletter (May)

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 40 remainging PP list burmese version Updated on May 30, 17

အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲ အက်ဥ္းသားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ MAY 209 facing trial list (burmese) updated on May 30, 17 (Updated)

၆၆ (ဃ) ျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုထားေသာ စာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 66 (D) total list(new) Updated