ေအေအပီပီမွ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း

burmese cover

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္
ဒီဇင္ဘာလတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားကိုးဦး၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးတို႕အပါအဝင္ ၁၂ ဦး ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၆၆(ဃ) ျဖင့္ပင္ သံုးဦး တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။ လယ္သမား ၈၂ ဦး၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တစ္ဦး၊ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ၁၇ (၁) ျဖင့္ ႏွစ္ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၈၅ ဦး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရ သည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္းတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၂၂ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွစ္ဦးမွာမႈ က်န္းမာေရးဆိုးရြား လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မတရားသိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ လယ္သမားမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရလ်က္ရွိသည္။ ဒီဇင္ဘာလ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ တနသာၤရီတိုင္း၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ တနသာၤရီတိုင္း၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ လယ္သမား ေလးဦးအား ပိုင္နက္က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၄၇ ျဖင့္ ဒဏ္ေငြငါးေထာင္က်ပ္စီ ေပးေဆာင္ေစရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ အမ်ိဳးသမီး ၃၂ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၄၀ ဦးတို႕အား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လစီ က်ခံေစရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုေတာင္သူမ်ားအား အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ တရားစဲြဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားရံုးမွ ေတာင္သူေျခာက္ဦးကိုမႈ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုေတာင္သူေျခာက္ဦးသည္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ ေန႕တြင္ ဒဏ္ေငြမ်ားေပးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ NLD မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳထားခဲ့ေသာ လယ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ မတရားသိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးသည္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ျပႆနာအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနသည္ကို ထိုအျခင္းအရာမွ ျပသေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုကိစၥအား အျမန္ဆံုး ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး မူလပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ထြန္ယက္ရန္ႀကိဳးစားေသာ လယ္သမားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမအေရးကိုလည္း အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။
မတရားအသင္းအက္ဥပေဒအား လက္နက္သဖြယ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ဟု စြပ္စဲြကာ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ လ်က္ရွိသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ကိုထြန္းထြန္းႏိုင္အား ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ (AA) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္းအတြက္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ မဲေစာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ပဲခူးတိုင္း၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုေအာင္မင္းစိုးသည္ ခဲြထြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒျဖင့္ပင္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ မႏၱေလးခရိုင္တရားရံုးမွ အမ်ိဳးသားေလးဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပုန္ကန္ရန္ႀကံစည္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၂၂ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြ်န္းက်ခံေစရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုအမ်ိဳးသားေလးဦးျဖစ္သည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ကိုေဇာ္မင္းေထြး၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ ကိုျမင့္သိန္းႏွင့္ ကိုဧရာမန္း၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕မွ ကိုခင္ေမာင္ေရႊတို႕သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ဆက္သြယ္ကာ အစၥလာမ္တပ္မေတာ္ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္ဟူေသာစြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ စစ္တပ္မွ တႏိုင္လံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA)အား လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ကိုမင္းေဌး ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ABSDFမွ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပူးတဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(JMC)မွတဆင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ကိုမင္းေဌး လြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားဟု သံသယရွိသည့္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ စစ္တပ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ လဲ့ဟက္ေက်းရြာမွ ရြာသား ငါးဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထူးစံုစမ္း၊ စစ္ေဆးေရးရဲမ်ားမွ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ရွိ တည္းခိုခန္းတစ္ခုတြင္းမွ အရပ္သား ၁၇ ဦးအား ဖမ္းဆီး ခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားထဲမွ ၁၃ ဦး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ေလးဦးသည္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးခံထား ရဆဲျဖစ္သည္။ ရဲမ်ားမွ ထိုအရပ္သား ေလးဦးသည္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖဲြ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ တအာင္း လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုဖမ္းဆီးမႈမ်ားသည္ အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွး ေစသည္သာမက ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖဲြ႕ ဖဲြ႕ခြင့္ကိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း ပုဒ္မ ၂၀ (၁) တြင္ လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႕ ဖဲြ႕ခြင့္ရွိ သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ရန္ႏွင့္ ထိုအက်ဥ္းသားမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိေစပဲ ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေရးသားျခင္းအတြက္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအား ဆက္လက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အသေရဖ်က္သည့္ စာသားမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားခဲ့ျခင္းအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ငဖာ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာအား သံုးစြဲသူ ကိုေဇာ္ေဇာ္ကို ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ စဲြခ်က္တင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပဲခူးတိုင္း၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ လူငယ္တာဝန္ခံ ကိုၿငိမ္းခ်မ္းသည္ သူ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ၌ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးအား အသေရဖ်က္ေသာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ စာသားမ်ားတင္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရကာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ စလင္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ စလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စီမံကိန္းဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ဦးစီးမွဴး ဦးထြန္းမင္းလတ္အား ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဦးထြန္းမင္းလတ္သည္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ လူမႈေရး၊ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈမ်ား ေရးသား ျဖန္႕ေဝျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အသေရဖ်က္ခဲ့ျခင္းတို႕အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုလတြင္ အီလဲဗင္းမီဒီယာဂရု၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္သည္ ျပင္းထန္ေသာ ႏွလံုးေရာဂါခံစားေနရေသာ္လည္း အာမခံ ျငင္း ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) သည္ ပို၍ အာရံုစိုက္စရာ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ အီလဲဗင္းမီဒီယာဂရု၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္ႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေဝၿဖိဳးတို႕သည္ ဒီဇင္ဘာလတြင္းတြင္ အာမခံ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထုိအာမခံသည္ ႏွလံုးေရာဂါ အျပင္းအထန္ခံစားေနရေသာ ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္ကို အေျခခံသည္။ ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္ သည္ ႏွလံုးေရာဂါ အျပင္းအထန္ ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ တရားရံုးသို႕ ဝွီးခ်ဲျဖင့္ ေခၚေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ သာမက အင္းစိန္ေထာင္မွ တရားရံုးသို႕ သြားသည့္လမ္းတြင္ ႏွလံုးေရာဂါေဖာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၾကားနာမႈတစ္ခုအတြင္း ခံုတန္း ရွည္ေပၚတြင္ လွဲေလွာင္းေနခဲ့ရသည္။ သူ၏ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသရန္လည္း တရားသူႀကီးမွ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ အီလဲဗင္း မီဒီယာဂရုမွ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၎တို႕၏ အေရးအသားမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ဗဟုိသုေတသနအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္း၏ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈ အား အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးက အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လံုမႈမရွိဟုဆိုကာ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာလတြင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ေလးဦးသည္ အာမခံျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္တြင္ ေစာ္ကားေရးသားခဲ့ျခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ မစႏၵီျမင့္ေအာင္အား ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရေသာ ပုသိမ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဒုဥကၠဌ ဦးဆန္းေရႊသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ သူ႕အား အာမခံေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ဆင္မေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ကိုလြင္ကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေစာ္ကားေရးသား ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ တြင္းက ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ဆင္မေက်းရြာအုပ္စု NLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ႏုိင္ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ ဦးလြင္ဦးတုိ႔သည္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)အား ၿငိစြန္းျခင္းမရွိသျဖင့္ ရဲအခ်ဳပ္မွ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္အေျခစိုက္ သတင္း ေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ထြန္းသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္း၌ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ေန႕တြင္ အာမခံျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ သူသည္ အစိုးရပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာ၏ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မင္းေအာင္ အား အယ္ဒီတာေပးစာက႑ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဝဖန္ေရးသားခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္းတစ္ဦးအား ဂုဏ္သိကၡာညွိဳးႏြမ္း ေအာင္ ေရးသားခဲ့ျခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရေသာ မေကြးတိုင္း၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းရြာမွ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးျဖစ္သူ မဇင္မာေအာင္သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ အာမခံျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕သည္ ေထာင္တြင္းတြင္ ဆက္လက္ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံထားရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း သို႕မဟုတ္ အာမခံေပးျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိက်ေသခ်ာသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိသည္ကို ထိုအမႈမ်ားက ညႊန္းဆိုျပေနသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) မွ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီး က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ ညီမွ်ျခင္းမရွိပါ။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ဆိုးရြားေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈနည္းသည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ကဲ့သို႕ေသာ အသေရဖ်က္သည့္ အျခားဥပေဒမ်ား ၾကား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားသည္ ကြာဟလ်က္ရွိသည္။ သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္မွ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ AAPP မွ ဥပေဒျပဳ အမတ္မ်ားအား ထိုဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒကို ျခြင္းခ်က္မရွိ၊ အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ရန္ သို႕မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႕ျပင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္းမွ တားျမစ္ထားေသာ အျခားဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ ေပးရန္လည္း တုိက္တြန္းပါသည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုခိုင္ေနမင္းသည္ စစ္ေတြ ေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (SSA-S) တို႕ၾကား တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မွ မိုင္းတက္ရြာသား ၁၁ ဦးအား ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) မွ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ TNLAမွ ထိုထိန္းသိမ္း ခံထားရသူမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ၏ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟုသံသယရွိခဲ့သည္။
AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံတြင္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ အက်ဥ္းသားမ်ား ျပည့္က်ပ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမန္ဆံုး အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ား ျပည့္က်ပ္ေနျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္သာမက အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပး ေသာ အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္မွ တားဆီးထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္း လူဦးေရထူထပ္ေနျခင္း ကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္အေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
အရပ္သားအစိုးရသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားသည္ ဆက္လက္ဆိုးရြားလ်က္ရွိ ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ား ပိုမို ျပင္းထန္လာျခင္း၊ လယ္ယာေျမ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း၊ ႏိုင္သားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းကို အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား AAPP အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္ ပန္ၾကားၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပို၍ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၂၈၇၈ ၇၅၁
ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁ ၉၆၂ ၈၇၁
ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈၁၁၇၃၄၈

တလအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္ဒါင္းေလာ့ရယူရန္December Month in Review (Burmese.pdf)

ေအေအပီပ၏ တလအတြင္းသတင္းလႊာ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ DECEMBER NEWSLETTER (Burmese)

ဒီဇင္ဘာလအတြင္းသတင္းစုစည္းမႈ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Chronology (Burmese)

လက္က်န္ႏုိင္က်ဥ္းစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 86 remainging PP list burmese version Updated on Dec 31, 2016

အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲ စာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 108 Facing trial (burmese version) Updated on Dec 31, 2016

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ား 66 (D) total list(new) Updated