ႏုိဝင္ဘာလ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

19-section

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၈၇ ဦး အက်ဥ္းက်ခံ ေနရသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၀၈ ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွား မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ေန ရၿပီး ထိုထဲမွ ၂၄ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရ သည္။
တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
ယခုလတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး အပါအဝင္ ၈၅ ဦးဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ သည္။ ထို ၈၅ ဦး ထဲမွ ၈၄ ဦးသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုလတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ ကိုးဦးဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ ရၿပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၃ ဦးသည္ လြတ္ရက္ေစ့သျဖင့္ ေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ယခုလတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ ၁၀ဦး တရားစဲြဆိုခံရျခင္းအပါအဝင္ ၁၈ ဦးတရားစဲြဆိုခံခဲ့ရ သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားႏွစ္ဦး မွာက်န္းမာေရးမေကာင္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကိုဆက္လက္ အသံုးျပဳဆဲျဖစ္သည္။ တကိုယ္ ေတာ္ ဆႏၵျပသူဦးခင္ဝင္းသည္ စပါးေစ်း မတရား က်ဆင္းေနေသာ ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္တို႕မွ ေတြ႕ဆံုေပးရန္ ေရးသားထားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ကိုကိုင္ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္း မရွိပဲ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခဲ့သည့္အတြက္ ၿငိမ္း၊စု၊စီပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ သည္။

လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား ၿဖိဳခြင္းရန္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအား ဆက္လက္ အသံုးျပဳ ဆဲျဖစ္သည္။ ယခုလတြင္ အစိုးရပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာ၏ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မင္းေအာင္အား ေဝဖန္ခဲ့ျခင္း အတြက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္ အေျခစိုက္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ထြန္းသည္ ဖမ္းဆီးခံ ခဲ့ရသည္။ ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၏ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဥာဏ္ဝင္းသည္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ၆၆/ဃ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး၌ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕ နယ္ တရားရံုးသူႀကီးမွ သူ႕အား ေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ျဖင့္ အာမခံေပးခဲ့ သည္။ ၎ျပင္ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာအား ကူးယူေဖာ္ျပခဲ့သူ ကိုရွိန္းမင္းပိုင္သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ တရား ရံုး၌ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးမွ သိန္းႏွစ္ဆယ္ျဖင့္ အာမခံေပးခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ အီလဲဗင္း မီဒီယာ ဂရု၏ အမႈ ေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္ႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေဝၿဖိဳးတို႕သည္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး အင္းစိန္ေထာင္သို႕ ပို႕ေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္မွ ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ (Facebook) တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ဝိတ္ထံမွ လက္ေဆာင္လက္ခံခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ၎တို႕သည္ အာမခံ ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္လည္း ၎တို႕ ရံုးခ်ိန္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ထပ္မံ၍ အာမခံ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ေဗဒါ အင္စတီက်ဳ႕အား တည္ ေထာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုမ်ိဴးရန္ေနာင္သိမ္းသည္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆/ဃ အား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ကိုမ်ိဴးရန္ေနာင္သိမ္း ၏ အာမခံ ေလွ်ာက္ထားမႈအား ပယ္ခ်ျခင္းခဲ့ၿပီး ထိုေန႕တြင္ပင္ သူ႕အား အင္းစိန္ေထာင္သို႕ ပို႕ေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ရံုးခ်ိန္းတြင္ သူ၏ အာမခံ ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ထပ္မံ၍ ျငင္းပယ္ျခင္း ခဲ့ရသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ မစႏၵီျမင့္ေအာင္သည္ ေအာက္တိုဘာလတြင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မလင္းလဲ့လဲ့လႈိင္မွ သူမအား အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မစႏၵီျမင့္ေအာင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ (Facebook) မွတစ္ဆင့္ ရိုင္းစိုင္းစြာ ပုတ္ခတ္သည့္ စာသားမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ သူမအား ရံုးထုတ္ ရမန္ယူခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ သူမသည္ ထပ္မံ၍ ရံုးခ်ိန္း တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးမွဴး ကိုေဝယံေကာင္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္းတြင္ ရံုးခ်ိန္းႏွစ္ႀကိမ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သူသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စစ္တိုင္း တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႕အား ေစာ္ကားခဲ့ျခင္းအတြက္ မတ္လတြင္းတြင္ ဆက္ သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆/ဃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခံခဲ့ရသည္။ ပန္ဂစီရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုတင္ပိုသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပန္ဂစီရြာသူႀကီး ဦးေနဝင္းစိုးအား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ (Facebook)တြင္ အသေရဖ်က္ သည္ဟု စြပ္စဲြခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။ ေအာက္တို ဘာလ ၂၇ ရက္ ေန႕တြင္ သူသည္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး အာမခံ မရရွိခဲ့ပါ။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား ႏိုဝင္ဘာလတြင္း တြင္လည္း ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွေန ေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ တားဆီး ခဲ့ၿပီး ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။

ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား တရားစဲြဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား ယခုလတြင္လည္း ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ အား အသေရဖ်က္ျခင္းအတြက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး မွ ကိုလွဖုန္းအား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ၆၆/ဃ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅/ခ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ တို႕ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုရာျပည့္ ေခၚ ကိုမ်ိဳးသူဝင္းသည္ ဆက္သြယ္ ေရး ဥပေဒ ၆၆/ဃ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ထိုေန႕တြင္ပင္ လြတ္ရက္ေစ့သျဖင့္ ေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ သည္။
ယခုလတြင္ ျမန္မာတိုင္း သတင္းစာ၏ အထူးသတင္း စံုစမ္းေရးသားသည္႕ သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖိုင္အိုနာ မက္ဂရက္ဂါအား ျမန္မာတိုင္းမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုခြင့္တို႕သည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ သူမေရးသားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္ နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊ ေရႊၾကာရြာ၌ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ ဒါဇင္ ႏွင့္ခ်ီေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲေရးသား ခဲ့သည့္ သတင္းကို အစိုးရမွ ေဝဖန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူမ ထုတ္ပယ္ခံ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္း အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ တရားမဝင္စုေဝးျခင္းအတြက္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅/ခ တို႕ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးလစီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာ အမ်ိဳးသား ၁၂ ဦးသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ေထာင္မွ ျပန္ လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ၎တို႕သည္ ယခင္က အလုပ္လုပ္ခဲ့ ေသာ Myanmar Venner သစ္အေခ်ာထည္စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိရန္ ယခုလက္ရွိတြင္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။

မတရားအသင္းအက္ဥပေဒအား လက္နက္သဖြယ္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန သည္ဟု စြပ္စဲြကာ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစဲြဆိုလ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕တြင္ စစ္တပ္မွ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရး ပါတီ၊ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း (SSPP/SSA-North) ၏ တပ္သား ေလးဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အရပ္ဝတ္ ဝတ္ဆင္ထားၿပီး လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ထိုတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ေလးဦးအား မိုင္းေနာင္းရွိ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ စစ္တပ္မွ ၎တို႕အား မတရားအသင္း အက္ ဥပေဒ ၁၇/၁ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခဲ့ၿပီး ရဲလက္သို႕ လဲႊေျပာင္းခဲ့သည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာသား ၁၁ ဦးအား တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထိုရြာသား ၁၁ ဦး သည္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ၏ သတင္းေပးသူမ်ားဟု စြပ္စဲြခံ ခဲ့ရကာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)မွ ရြာသား ဆယ့္ကိုးဦးအား ဖမ္းဆီး သြားခဲ့သည္။ SSA မွ ၎တို႕အား လူသစ္ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုဝင္ဘာလတြင္း တိုးတက္မႈတစ္ခုသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ညအိပ္ဧည့္သည္မ်ားလာေရာက္လွ်င္ အာဏာပိုင္မ်ားအား အသိေပး ရန္ လိုအပ္သည့္ ရပ္ကြက္ (သို႕မဟုတ္) ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၁၃/ဆ အားျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀)၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁
ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂၅၃ ၀၈၈၄၀

ႏုိဝင္ဘာလ လစဥ္အစီရင္ခံစာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ ..November Chronology Final (Burmese)

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ …. 87-remainging-pp-list-burmese-version-updated-on-dec-1-2016

အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ … 108-facing-trial-burmese-version-updated-on-dec-1-2016

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်တရားစဲြခံရသူမ်ားစာရင္းစုစုေပါင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္… 66-d-total-list