ေအာက္တုိဘာလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

htin-kyawလက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၉၈ ဦး အက်ဥ္းက်ခံ ေနရသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၀၈ ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ေန ရၿပီး ထိုထဲမွ ၂၄ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရ သည္။
တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသား ၅၁ ဦးအပါအဝင္ ၆၃ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၈ ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ထိုထဲမွ သံုးဦးသည္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ လႊတ္ေျမာက္လာခဲ့ သည္၊ ေနာက္ထပ္သံုးဦးသည္ ေထာင္မွ လြတ္ရက္ေစ့သျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏွစ္ဦးမွာမႈ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား အား ထိန္းသိမ္းရန္၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ တရားစဲြဆိုရန္အတြက္ ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒတို႕အား အဓိက လက္နက္ သဖြယ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္မွ NLD ပါတီ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေအာင္ျမင့္ထြန္းသည္ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းထိန္အား ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳသည္ဟူသည့္ စာအတုကို လူမႈကြန္ရက္စာ မ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္္ျပခဲ့ ျခင္း အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ၆၆/ဃ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ထိုမွ်သာမက ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ဒီမိုကေရစီအေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႕ (MDCF) ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ကိုထင္ေက်ာ္သည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅/က ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ သူသည္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးေရွ႕၌ တရားေရးစနစ္၏ မညီမွ်မႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ၎တို႕ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ား အတြက္ အေရးယူမႈမရွိသည္မ်ား ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ စစ္ကိုင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆႏၵျပသူ အမ်ိဳးသား ၁၂ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦး၊ စုစုေပါင္း အလုပ္သမား ၁၅ ဦး တို႕သည္ တရားမဝင္ စုေဝးမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅/ခ တုိ႕ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရားရံုးမွ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးအားစဲြဆိုထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ အညိဳပ်က္ ေစမႈ စဲြခ်က္အား ရုပ္သိမ္း ေပးခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ၁၂ ဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးလ က်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္လ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္ လည္ခြင့္အက္ဥပေဒအား ဆက္လက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၏  အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလံုဂ်ံဳတူးေရာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

မီဒီယာမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား ေအာက္တိုဘာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္း ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာ သတင္း မီဒီယာမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ သတင္းယူရန္ ကန္႕ သတ္ခံထားရေသာ္လည္း အစိုးရ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ တီဗြီလိုင္းမ်ားသည္ ထိုလႊတ္ ေတာ္တြင္း သတင္းယူခြင့္ ရရွိခဲ့ ၾကသည္။ ထိုမွ်သာမက ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ စခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း စစ္တပ္မွ ၎တို႕၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို သတင္းယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္း ေထာက္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို ကန္႕သတ္ထားလ်က္ရွိသည္။ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ပအိုဝ္း ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ပအိုဝ္း ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ ခမ္းစား ေငါင္းဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီ တာႏွစ္ဦးအား ဒဏ္ေငြ သံုးေသာင္းက်ပ္စီ ေပးေဆာင္ေစရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့ သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ ၎တို႕သည္ ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (PNO)အား အသေရဖ်က္ျခင္း အတြက္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရား စဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။

ေအာက္တိုဘာတစ္လလံုးတြင္လည္း လယ္သမားမ်ားသည္ ဆက္လက္ ဖမ္း ဆီး၊ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။ သိမ္း ဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရွိရန္ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားမ်ားကို ကူညီ ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ လယ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦးသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ၎တို႕ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။ ထိုမွ်သာမက ေအာက္တိုဘာ လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ထြန္တံုးတိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကေသာ ေဒသခံ လယ္သမားတစ္ဦး သည္ ပိုက္နက္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္းတို႕အတြက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး တရားစဲြ ဆိုခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ ထိုထြန္တံုးတိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ေညာင္လႈိင္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ သေျပေရ ေက်းရြာမွ လယ္သမား ခုႏွစ္ဦးသည္လည္း ရာဇ သတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၁၄၊ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ၅၀၆ တို႕ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ထိုမွ် သာမက ဆီးအုန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ အတြက္ ေအးရွားေဝါ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ေရႊပဒုမၼာ ကုမၸဏီမ်ားသို႕ ခ်ထားေပးေသာ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္း အတြက္ တနသာၤရီတိုင္း၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ ေလးဦးကို ထိုကုမၸဏီမ်ားမွ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

မတရားအသင္း အက္ဥပေဒအား လက္နက္သဖြယ္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳ၍ တြင္ စစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး မတရားအသင္း အက္ဥပေဒျဖင့္ပင္ တရားစဲြဆိုခဲ့သည္။ မတရား အသင္း အက္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ မေတာ္ (KIA) အား အကူအညီေပးေနသည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ စစ္တပ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မုန္းစီရြာမွ ရြာသားႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့ သည္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္              အတြင္းေရးမွဴး         +၆၆(၀) ၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁
+၉၅(၀) ၉၄၂၈၀ ၂၃၈၂၈
ဘုိၾကည္         တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး     +၆၆(၀) ၈၁ ၉၆၂၈ ၇၁၃

ေအာက္တုိဘာလအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ October Chronology (PDF)

လက္က်န္ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း 98-remainging-pp-list-burmese-version-updated-on-oct-31-2016

အမႈရင္ဆုိင္ဆဲ စာရင္း    108-facing-trial-burmese-version-updated-on-oct-31-2016