ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံသင္တန္းႏွင့္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈရွာေဖြေရးသင္တန္း အညႊန္းျပပုံ

map-burma-1သင္တန္းေျမပုံႏွင့္ေဒသအညႊန္းျပပုံမ်ားအား ေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ပါသည္။ training-map-bur

   
သင္တန္းေနရာ ရွမ္္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၊ ေတာင္ႀကီး၊ YMCA ခန္းမ
သင္တန္းကာလ ၅.၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၄.၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ထိ (၁၀) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေစာသန္းလိႈင္ ( HR ) ၊ ကိုစိုင္းျမင့္သူ ( TJ )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၉) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (၈) ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၇) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ( ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း )  (၂) ဦး
၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း (ေတာင္ႀကီး) (၂) ဦး
ေတာင္သူလယ္သမားကြန္ယက္ (၁) ဦး
လူမႈကြန္ယက္ (၁) ဦး
ဓႏုစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ (၂) ဦး
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၆) ဦး
လူမႈကြန္ယက္ ( လယ္ယာေျမ) ဟိုပံုး (၁) ဦး
ေတာင္သူ (၂) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ၊ ပအို၀္း၊ ရွမ္း၊ ဓႏု
စီးပြားေရးအေျခအေန စပါးစိုက္ပ်ဳိးသူနည္းၿပီး ( သီးႏွံ ၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ၊ ရာသီကုန္သီးႏွံ ) စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ ရပ္တည္ေနထိုင္ႀကသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ၊ စစ္တပ္မွ သိမ္းဆည္းမႈအမ်ားဆံုး၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြသိမ္းစက္မႈ၊ သစ္ေတာ၊ ကုမဏၰီေရႊသံလြင္
ေအ၀မ္း၊ ေရႊပုဇြန္  ( ဧကေသာင္းနဲ႔ခ်ီ ) သိမ္းဆည္းမႈေတြရွိေနၿပီး ျပည္သူ႔စစ္ေတြကလည္းသိမ္းဆည္းမႈမ်ားရွိပါသည္။

 

   
သင္တန္းေနရာ မေကြးတိုင္း၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ တမာေခ်ာင္ေက်းရြာ၊ စိတၱသုခေက်ာင္းတိုက္
သင္တန္းကာလ ၁၇.၂.၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၇.၂.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ထိ (၁၁) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေန၀န္း ( HR )၊ ကိုေက်ာ္ဦး ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဴိးသား (၁၂) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (၅) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၇) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၄) ဦး
ေတာင္သူ (၅) ဦး
ေက်ာင္းသား / ေက်ာင္းသူ (၂) ဦး
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (၁) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ (၅) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ၿမန္မာ
စီးပြားေရးအေျခအေန ေျမပဲ၊ ႏွမ္းစိုက္ပ်ဳိးၿပီးအဓိကစိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမွာ ႀကက္သြန္ စို္က္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ ရပ္တည္ေနထိုင္ႀကသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈေတြရွိ၊ စစ္တပ္ကသိမ္းဆည္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကသိမ္းဆည္းၿပီးစာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ ေရာင္းစားမႈေတြရွိေနတယ္။
   
သင္တန္းေနရာ ပဲခူးတိုင္း (အေရွ႕ျခမ္း)၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုး
သင္တန္းကာလ ၁၅.၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွ ၂၄.၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ထိ (၁၀) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ မဇြန္ပန္း ( HR ) ၊ ကိုေက်ာ္ဦး( TJ )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၁၃) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (၁၂) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၅) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၇) ဦး
ေတာင္သူ (၂) ဦး
ေက်ာင္းသား / ေက်ာင္းသူ (၂) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ (၁၄) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ၊ ကရင္
စီးပြားေရးအေျခအေန ႀကံလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ စပါး ႏွင့္ ပဲ၊ ႏွမ္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းျပဳႀကသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈရွိသႀကားစက္ရံုကသိမ္းဆည္းျခင္းရွိ၊ အျမန္လမ္းေဖာက္လို႔အစိုးရမွသိမ္းဆည္းျခင္းရွိ၊ စစ္တပ္ကသိမ္းဆည္းျခင္းေတြရွိ၊ အစိုးရစက္ရံုေတြကိုပုဂၢိလိကလႊဲေပးလိုက္တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားျပႆနာရွိေနျခင္း ၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေလာက္က ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူေတြကိုဖမ္းဆီးၿပီးေထာင္မခ်ပဲေပၚတာထည့္ခဲ့တာလည္းရွိခဲ့တယ္။
   
သင္တန္းေနရာ ပဲခူးတိုင္း ( အေရွ႕ျခမ္း )၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ နတ္သံကြင္းေက်းရြာ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုး
သင္တန္းကာလ ၁၂.၃.၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၂.၃.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ထိ (၁၁) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ မဇြန္းပန္း ( HR )၊ ကိုေက်ာ္ဦး ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဴိးသား (၁၅) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၉) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၁၃) ဦး
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (၁) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ (၃) ဦး
ႏိုင္က်ဥ္း (၂) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ၿမန္မာ၊ ကရင္
စီးပြားေရးအေျခအေန ဆန္စပါးစို္က္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းျဖင့္ ရပ္တည္ေနထိုင္ႀကပါသည္။
  လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈေတြရွိေနတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြကဘက္ဂ်က္ေငြေတြကိုအလြဲသံုးစားလုပ္မႈေတြရွိေနတယ္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈေတြရွိေနတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြကဘက္ဂ်က္ေငြေတြကိုအလြဲသံုးစားလုပ္မႈေတြရွိေနတယ္။
   
   
သင္တန္းေနရာ ပဲခူးတိုင္း (အေရွ႕ျခမ္း)၊ ေညာင္ေလးပင္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီရံုး
သင္တန္းကာလ ၇.၅.၂၀၁၅ရက္ေန႔မွ ၁၆.၅.၂၀၁၅ရက္ေန႔ထိ (၁၀) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုရဲရင့္ေအာင္ ( HR ) ၊ ကိုေက်ာ္ဦး( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၁၄) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (၆) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၀) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၉) ဦး
ႏိုင္က်ဥ္း (၇) ဦး
တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ(၂) ဦး
ေက်ာင္းသူ (၁) ဦး
ABSDF ေျမာက္ပိုင္း (၁) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ၊ ကရင္
စီးပြားေရးအေျခအေန စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္းေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးေသာလယ္ယာေျမလုပ္ငန္း၊နံုးတင္ေျမနုေဒသမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးစိုက္ပ်ဳိးေသာယာေျမလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္။အဓိက ႏွစ္သီးစားစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေဆာင္းသီးႏွံ အျဖစ္လည္းစို္က္ပ်ဳိးၾကသည္။ေရႊက်င္ေဒသတြင္ျခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္လယ္ယာေျမလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျပီးေတာင္ေပၚ ေဒသတြင္ ေရႊက်င္လုပ္ငန္းမ်ားလည္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ပဲခူးရိုးမႏွင့္ အေရွ႕ရိုးမၾကားေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သစ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္းေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တံငါလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းအင္းမ်ားလည္းရွိသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

အျမန္လမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရျခင္း ႏွစ္စဥ္ အင္းသမားေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားေရခြဲေဝသံုးစြဲမႈ႕ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ သစ္လုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားအဂတိလုိက္စားမႈ႕အမ်ားဆံုးေဒသဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။
   
သင္တန္းေနရာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ သဃၤန္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ AAPP ရံုး
သင္တန္းကာလ ၂၂.၄.၂၀၁၅ရက္ေန႔မွ ၁.၅.၂၀၁၅ရက္ေန႔ထိ (၁၀) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေစာသန္းလိႈင္ ( HR ) ၊ ကိုစိုင္းျမင့္သူ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၉) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (၈) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၇) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈ ျမွင့္တင္ေရးကြန္ယက္ (၁)ဦး၊
ႏိုင္က်ဥ္း (၆) ဦး
ေစတနာ့၀န္ထမ္း (၂) ဦး
ညီညြတ္ေသာအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ (၉) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ၊ ကရင္
စီးပြားေရးအေျခအေန လက္လုပ္လက္စား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ ဆိုက္ကားနင္း၊ ကုမဏၰီ၀န္ထမ္းႏွင့္ ေစ်းသည္အမ်ား
ဆံုးျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

မိုးရာသီတြင္ ေရေျမာင္းမ်ားပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ကားလမ္းမ်ားပိတ္ဆို႔ျခင္းေႀကာင့္ သြားလာမႈခက္ခဲျခင္း၊
ေက်ာင္းေရွ႕ ႏွင့္ ေစ်းေရွ႕ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ေစ်းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားေႀကာင့္ေက်ာင္းသား/သူ
မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားကားလမ္းမွေပၚမွ ျဖတ္သြားရေနျခင္းေႀကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိေနပါသည္။မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႀကန္႔ႀကာျခင္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဇ၀နရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ေထာင္စုဦးေရမ်ားၿပီးထရန္စေဖာ္မာတစ္လံုးသာရွိေသာေႀကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအားေကာင္းမြန္ ႏိုင္နင္းစြာမရရွိပါ။
   
သင္တန္းေနရာ ပဲခူးတိုင္း (အေရွ႕ျခမ္း)၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕၊ ပညာဒါနေက်ာင္း
သင္တန္းကာလ ၁.၄.၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၀.၄.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ထိ (၁၀) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုရဲရင့္ေအာင္ ( HR ) ၊ ကိုေက်ာ္ဦး( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၆) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (၁၉) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၅) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ေက်ာင္းသား / ေက်ာင္းသူ (၉) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ (၁၅) ဦး
ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ (၁) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ
စီးပြားေရးအေျခအေန ႀကံလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ စပါး ႏွင့္ ပဲ၊ ႏွမ္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းျပဳႀကသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈရွိသႀကားစက္ရံုကသိမ္းဆည္းျခင္းရွိ၊ အျမန္လမ္းေဖာက္လို႔ အစိုးရမွ သိမ္းဆည္းျခင္းရွိ၊ စစ္တပ္ကသိမ္းဆည္းျခင္းေတြရွိ၊ အစိုးရစက္ရံုေတြကိုပုဂၢိလိကလႊဲေပးလိုက္ တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားျပႆနာရွိေနျခင္း ၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေလာက္က ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူေတြကိုဖမ္းဆီးၿပီးေထာင္မခ်ပဲေပၚတာထည့္ခဲ့တာလည္းရွိခဲ့တယ္။
   
သင္တန္းေနရာ ပဲခူးတိုင္း (အေရွ႕ျခမ္း)၊ ေက်ာက္တန္း၊ ပန္းပ်ဳိးလက္ ( ရုကၡေဗဒ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ )
သင္တန္းကာလ ၁၈.၇.၂၀၁၅ရက္ေန႔မွ ၃၀.၇.၂၀၁၅ရက္ေန႔ထိ (၁၃) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေစာသန္းလိႈင္ ( HR ) ၊ ကိုစိုင္းျမင့္သူ( TJ & Doc ) ( Advance  – မြမ္းမံ )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၁၆) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၀) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၈) ဦး
ႏိုင္က်ဥ္း (၈) ဦး
၈၈ ၿငိမ္းပြင့္ (ေတာင္ႀကီး) – (၁) ဦး
ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈျမွင့္တင္ေရးကြန္ယက္ (၁) ဦး
သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္ (၁) ဦး
ညီညြတ္ေသာအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ (၁) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ၊ ကရင္
စီးပြားေရးအေျခအေန  
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

 
   
သင္တန္းေနရာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၆၉) ရပ္ကြက္၊ ပညာဒါနေက်ာင္း
သင္တန္းကာလ ၂၀.၈.၂၀၁၅ရက္ေန႔မွ ၃၀.၈.၂၀၁၅ရက္ေန႔ထိ (၁၁) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေစာသန္းလိႈင္ ( HR ) ၊ ကိုေက်ာ္ဦး( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၉) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (၆) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၅) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၉) ဦး
ႏိုင္က်ဥ္း (၁) ဦး
ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈျမွင့္တင္ေရးကြန္ယက္ (၁) ဦး
လယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ (၁) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ (၃) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ
စီးပြားေရးအေျခအေန လက္လုပ္လက္စားမ်ားလက္သမား၊ ပန္းရံ၊ ေစ်းေရာင္း၊ ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီဆြဲစားၿပီးရပ္တည္ေနထိုင္ႀကတယ္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

န.၀.တ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းကလယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းထားတာေတြရွိ၊ ေလ်ာ္ေႀကးလည္းမေပးရေသးတာေတြရွိေသး၊ ပလပ္ေျမေတြကိုလည္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ၀ယ္ယူထားတာေတြရွိ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ ေျမကြက္ေတြကိုဌားရမ္း / ေရာင္းစားတာေတြရွိတယ္၊ ပလပ္ေျမကြက္ေတြမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္တဲ့သူေတြကို က်ဴးေက်ာ္ဆိုၿပီးတရားစြဲဆိုမႈေတြရွိေနတယ္။
   
သင္တန္းေနရာ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ တာပသြန္ေက်းရြာ၊ ေအာင္ေမတၱာပရိယတၱိစာသင္တိုက္
သင္တန္းကာလ ၈.၉.၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၀.၉.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ထိ (၁၃) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေစာသန္းလိႈင္ ( HR ) ၊ ကိုစိုင္းျမင့္သူ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၉) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (၁၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၃) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား HURFOM ( ၆ ) ဦး
မြန္လူငယ္အဖြဲ႔အစည္း ( ၁၀ ) ဦး
အံဒင္လူငယ္အဖြဲ႔ (၂) ဦး
ရာမညပရဟိတ (၂) ဦး
ေက်ာင္းသား ( ၁ ) ဦး
သားဖြားမီးယပ္ – (၆၂) မိုင္ ေက်းရြာ၊ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ( ၂ ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား မြန္
စီးပြားေရးအေျခအေန ေရာ္ဘာၿခံလုပ္ငန္းကိုအဓိကလုပ္ကိုင္ၾကတာျဖစ္ၿပီးေရာ္ဘာေစ်းမေကာင္းတဲ့အခါမ်ဳိးေတြမွာထိုင္း၊ မေလးစသည့္ႏိုင္ငံေတြ
မွာအလုပ္သြားလုပ္ကိုင္က်တယ္၊ အမ်ားစုကေက်ာင္းေနရြယ္ လူငယ္ေတြျဖစ္တယ္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ေျမယာသိမ္းဆည္းမူမ်ားစြာရွိေနတယ္ အရင္အစိုးလက္ထက္ကေနအခုအခ်ိန္အထိသစ္ေတာဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္စားၾကတယ္။ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာေတာ့ ေျမတိုင္းစာေရးေတြႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္စားတာရွိတယ္။ေျမယာျပသနာအျငင္းပြားမူရွိတယ္။တပ္သိမ္းေျမျပသနာရွိတယ္။သစ္ေတာက်ဴးေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးမူျပသနာရွိတယ္။ေရာ္ဘာေစ်းကြက္အတြက္ စိန္ေခၚမူေတြရွိေနတယ္။
   
သင္တန္းေနရာ ရွမ္းျပည္နယ္ ( ေတာင္ပိုင္း )၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊ ၿမတ္မေနာ ( ဟိုတယ္ )
သင္တန္းကာလ ၈.၁၀.၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၈.၁၀.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ထိ ( ၁၁ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေစာသန္းလိႈင္ ( HR )၊ ကိုေက်ာ္ဦး ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား ( ၁၆ ) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ( ၅ ) ဦး၊ စုုစုေပါင္း ( ၂၁ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား သံတဲလူငယ္ ( ၂ ) ဦး
ဓႏုစာေပယဥ္ေက်းမႈအသင္း ( ၁ ) ဦး
ေအာင္ပန္းပရဟိတၿမိဳ႕ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ( ၂ ) ဦး
ပခုကၠဴလူငယ္ကြန္ယက္ ( ၁ ) ဦး
ခ်ယ္ရီပံုရိပ္ (  ၂ ) ဦး
ေက်ာင္းသား / သူ ( ၅ ) ဦး
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ၁ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၆) ဦး
သဘာ၀သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ၁ဦး
ေရႊဓႏုကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (၂) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ရွမ္း၊ ပအို၀္း၊ ဓႏု၊ ျမန္မာ
စီးပြားေရးအေျခအေန ေတာင္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္၊ ဂ်င္းစိမ္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုုပ္ငန္းကိုအဓိကလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႀကပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ဘာသာေရးခြဲျခားမႈေတြရွိေနစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ၉၆၉ အလံေတြတပ္ထားတယ္၊ေစ်းေတြမွာဆိုရင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကိုေစ်းေပးမေရာင္းဘူး၊ ရြာေတြထဲကေနလည္း ႏွင္ထုတ္တာေတြရွိတယ္။ အင္းေလးေဒသဘက္ဆိုရင္ ဟိုတယ္ဇုန္ေတြကေျမယာသိမ္းမႈေတြ
ယခုခ်ိန္ထိမေျဖရွင္းေသးဘူး။
   
သင္တန္းေနရာ ရွမ္းျပည္နယ္ ( ေတာင္ပိုင္း )၊ ပင္းတယၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ဓမၼာရံု
သင္တန္းကာလ ၁၄.၁၁.၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၄.၁၁.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ထိ ( ၁၁ ) ရက္ ၊
သင္တန္းနည္းျပ မဇြန္ပန္း ( HR )၊ ကိုေက်ာ္ဦး ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၈ ) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ( ၉ ) ဦး၊ စုုစုေပါင္း ( ၁၇ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ၃ ) ဦး
အျဖဴေရာင္ပန္းပ်ဳိးလက္ ( ၂ ) ဦး
ေရႊလိႈင္းသံ ( ၁ ) ဦး
ေငြလိႈင္းသံ ( ၁ ) ဦး
PHECAD  ( ၂ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၈) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား  
စီးပြားေရးအေျခအေန  
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

 
   
သင္တန္းေနရာ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕၊ မြန္ဓမၼာရံု
သင္တန္းကာလ ၁၅.၁၁.၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၅.၁၁.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ထိ( ၁၁ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေန၀န္း ( HR )၊ ကိုစိုင္းျမင့္သူ ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ိဳးသား (၆ ) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ( ၁၇ ) ဦး၊ စုစုေပါင္း ( ၂၃ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား မြန္လူငယ္အဖြဲ႔အစည္း ( ၁၅ ) ဦး
ေရးၿမိဳ႕အဂၤလိပ္စာေလ့လာေရးစင္တာ ( ၂ ) ဦး
အလင္းအိမ္ ( ၁ ) ဦး
အနာဂတ္ အလင္းေရာင္ ( ၁ ) ဦး
ေက်ာင္းသား ( ၁ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၃) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ၊ မြန္၊ ထား၀ယ္
စီးပြားေရးအေျခအေန ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းအဓိကလုပ္ကိုင္ႀကပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေရလုပ္သားရွားပါးမႈ ျပႆနာရွိ၊ သစ္ေတာျပႆနာရွိ၊ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းေတြကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ႀကတယ္၊ ေနာက္ပိုင္းသစ္ေတာမွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းၿပီးအျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ျပန္အဌားခ်ၿပီးလုပ္ကိုင္ေစတယ္၊တစ္ခ်ဳိ႕ ေျမလြတ္ ေျမရိ္ုင္းေတြကိုစစ္တပ္ကသိမ္းဆည္းၿပီးတပ္ရင္းေနရာခ်တယ္၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြကိုစစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့တယ္။
   
သင္တန္းေနရာ မေကြးတုိင္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊  မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ ( ျမေဘရီ ) ေက်ာင္းတိုက္
သင္တန္းကာလ ၃.၁၂.၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၃.၁၂.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ထိ ( ၁၁ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ မဇြန္ပန္း ( HR )၊ ကိုေက်ာ္ဦး ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ိဳးသား (  ၅ဦး ) ၊ အမ်ိဳးသမီး ( ၁၆ဦး )၊စုစုေပါင္း ( ၂၁ )ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ၄ ) ဦး
ပခုကၠဴလူငယ္ကြန္ယက္ ( ၂ ) ဦး
ေက်ာင္းသား / သူ ( ၄ ) ဦး
လူငယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး – ရွားကိုင္းပင္ ( ၁ ) ဦး
ေစတနာပရဟိတ ( ၁ ) ဦး
ႀကယ္စင္ေမာင္ႏွမ ( ၁ ) ဦး
ေတာင္သူ ( ၁ ) ဦး
ကမၼလူူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ ( ၂ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၅) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ
စီးပြားေရးအေျခအေန ပြဲရံုလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကိုအဓိကလုပ္ကိုင္ႀကပါသည္။  ( အဓိကစိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံေတြ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ပဲ၊ ႀကက္သြန္၊ သနပ္ခါး )
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆး၀ါးမလံုေလာက္မႈရွိေန၊ေျမစာရင္းဌာနမွလည္းလာဘ္စားမႈမ်ားရွိေနေႀကာင္းကြင္းဆင္းတိုင္းထြာစစ္ေဆးမႈမ်ားလည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေႀကာင္းသိရွိရ၊ တို္္င္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လက္မွတ္နဲ႔  တကၠသိုလ္အနီးနားမွာရွိတဲ့ ေျမယာေတြကိုသိမ္းဆည္းထားျခင္းမ်ားလည္းရွိေႀကာင္းသိရွိရသည္။
   
သင္တန္းေနရာ မြန္ၿပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕၊ႏွစ္ခ်င္းခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း
သင္တန္းကာလ ၁၂.၁၂..၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ထိ ( ၁၁ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ မဇြန္ပန္း ( HR )၊ ကိုစိုင္းျမင့္သူ ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ိဳးသား (၁၈ ) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ( ၁၂ ) ဦး၊ စုစုေပါင္း ( ၂၆ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ၁၉ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၇) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ကရင္၊ ျမန္မာ
စီးပြားေရးအေျခအေန လယ္ယာလုပ္ကိုင္၊ ႀကက္ေမြးျမဴေရး၊ ေတာင္ယာလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္၊ ရာဘာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ဒူးရင္း၊ မင္းဂြတ္၊ ႀကက္ေမာက္၊ ကြမ္းရြက္၊ ေျမပဲ၊ ႀကံ၊
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

အသက္မျပည့္ဘဲလက္ထပ္ျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာလူေနမႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေဆးကုသခံယူခြင့္မရရွိျခင္း၊ သူတစ္ပါးအခြင့္အေရးကိုမေလးစားျခင္း၊ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈရွိ၊ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆံုးရံႈး၊ ေက်းရြာအတြင္းမွ စားက်က္ေျမႏွင့္ ေခ်ာင္း / ေျမာင္းမ်ားအာဏာပိုင္ေတြက ေခတ္အဆက္ဆက္ေရာင္းစားျခင္း၊လမ္းပန္ွးဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ၊လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈမလံုေလာက္ျခင္း၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအတြက္လံုေလာက္ေသာအေျခအေနမရွိျခင္း ႏွင့္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိျခင္း၊သူနာျပဳဆရာမမ်ားလိုအပ္၊ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေတြ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖို႔လိုအပ္၊ ေခ်ာင္းကုူးတံတားေတြလိုအပ္၊ ေသာက္ေရ /သံုးေရႏွင့္ပတ္သက္၍အခက္အခဲရွိေနျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားေရဖုံးလႊမ္းေနျခင္းေနျခင္း၊ ေခ်ာင္း/ေျမာင္းတိမ္ေကာေနမႈ၊ ေက်းရြာတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ရံုးအခ်ိန္အတြင္းသာသားဖြားေပးၿပီးညေရးညတာအခ်ိန္တြင္ ေမြးဖြားေပးျခင္းမရွိပဲသထံုၿမိဳ႕ေဆးရံုႀကီးသို႔သာသြားေရာက္ရန္ႏွင့္ ညအခ်ိန္လာမေခၚရန္ေျပာထားျခင္းမ်ားေႀကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ က်န္းမားေရးကုသခြင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းပညာေရးမွဴးမ်ားလာဘ္စားမႈမ်ားရွိျခင္း၊ ေက်ာက္မိုင္းခြဲျခင္းေႀကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုက္ေစၿပီးဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုခံစားေနရျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါမႈ၊ တရားသူႀကီးလာဘ္စားမႈ၊ ဆရာ / ဆရာမမ်ားလံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ စီးပြားေရးအခက္အခဲေႀကာင့္ ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလးမ်ားအလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနရျခင္းတို႔ရွိေနပါသည္။
   
သင္တန္းေနရာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ( အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ )၊ SKY AGE ( Free Mobile Education Group )
သင္တန္းကာလ ၃.၁.၂၀၁၆ရက္ေန႔မွ ၈.၁.၂၀၁၆ရက္ေန႔ထိ( ၆ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေစာသန္းလိႈင္ ( HR )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား ( ၁၁ ) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ( ၁၉ ) ဦး၊ စုုစုေပါင္း ( ၃၀ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ေက်ာင္းသား / သူ ( ၃၀ ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ၊ ကရင္၊
စီးပြားေရးအေျခအေန အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူမ်ား၊ စက္ရံု၀န္းထမ္းမ်ား၊ ကုမဏၰီ၀န္ထမ္း၊ အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ေစ်းသည္၊ လက္လုပ္လက္စားအျဖစ္ ရပ္တည္ႀကသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

 
   
သင္တန္းေနရာ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕၊ ၀ါးေတာေကၽြးရြာ၊ ၀ါးေတာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
သင္တန္းကာလ ၁၇.၁.၂၀၁၆ရက္ေန႔မွ ၂၇.၁.၂၀၁၆ရက္ေန႔ထိ ( ၁၁ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေစာသန္းလိႈင္ ( HR )၊ ကိုေက်ာ္ဦး ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား ( ၂၈ ) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ( ၄ ) ဦး၊ စုုစုေပါင္း ( ၃၂ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အဖြဲ႔စည္းမရွိ ( ၃၀ ) ဦး
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ၂ ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ပအို၀္း၊ ျမန္မာ
စီးပြားေရးအေျခအေန စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနထိုင္ႀကၿပီးအဓိကစိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမွာ ( စပါး၊ ေျပာင္း ႏွင့္ ပဲစင္းငံု ) ျဖစ္ပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ပညာေရးတြင္ ဆရာ/ဆရာမလံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ေရရွားပါးျခင္း၊လွ်ပ္စစ္မီးေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမရရွိေသးျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈရွိေနျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္း၊အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္းေႀကာင့္ ထိုင္းႏို္င္ငံသို႔အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူေတြမ်ား၊ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္းႀကီးမားမႈမ်ားရွိေန၊ေျမယာသိမ္းမႈမ်ားရွိၿပီး(ခမရ၄၂၄/၄၂၃) သိမ္းဆည္း၊အမွတ္(၁)စစ္ဗ်ဴဟာရပခသိမ္းဆည္း၊အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသိမ္းဆည္း၊ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ သိ္မ္းဆည္း၊ ဧကစုစုေပါင္း (၂၆၀၀) ေက်ာ္သိမ္းဆည္းထား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္ဂ်တ္ခ်ေပးထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးနွင့္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ေဒသဦစီးပူးေပါင္းၿပီးလူထုဆီကလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ေငြေႀကးထပ္မံေကာက္ခံမႈမ်ားရွိေနသည္။
   
သင္တန္းေနရာ မႏၱေလးတိုင္း၊
သင္တန္းကာလ ၅.၂.၂၀၁၆ရက္ေန႔မွ ၁၀.၂.၂၀၁၆ရက္ေန႔ထိ ( ၆ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေက်ာ္ဦး ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (  ) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (  ) ဦး၊ စုုစုေပါင္း (  ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အဖြဲ႔စည္းမရွိ (  ) ဦး
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (  ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား  
စီးပြားေရးအေျခအေန  
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

 
   
သင္တန္းေနရာ ရွမ္းျပည္နယ္ – အေရွ႕ပိုင္း၊ တာခ်ီလိတ္၊ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၀မ္ေကာင္းရပ္ကြက္
သင္တန္းကာလ ၁၆.၂.၂၀၁၆ရက္ေန႔မွ ၂၇.၂.၂၀၁၆ရက္ေန႔ထိ ( ၁၂ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေန၀န္း ( HR ) ၊ ဆရာစိုင္းျမင့္သူ( TJ & Doc)
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား ( ၂၂ ) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ( ၁၁ ) ဦး၊ စုုစုေပါင္း ( ၃၁ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (  ၅ ) ဦး
M.P.Aျမန္မာလူထုမဟာမိတ္ ( ၂ ) ဦး
ေဗသလသစ္ ( ၄ ) ဦး
တာခ်ီလိတ္လူငယ္ ( ၃ ) ဦး
အင္းသားလူမႈေရးတာခ်ီလိတ္ ( ၂ ) ဦး
 A S G (Aids Support Group )ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔ ( ၃ ) ဦး
မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ( ၃ ) ဦး
အလုပ္သင္ေရွ႕ေန ( ၁ ) ဦး
ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ား ၿမိဳ႕ျပအသင္း ( ၁ ) ဦး
ပုညသဟာယ ( ၁ ) ဦး
ႏိုင္က်ဥ္း ( ၁ ) ဦး
ေက်ာင္းသား / သူ ( ၂ ) ဦး
မဇၥ်ိမလူမႈကူညီေရးအသင္း ( ၁ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၂ ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား လားဟူ၊ အခါ၊ လီေရွာ၊ ၀၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ အင္းသား၊ ဗမာ၊ ကရင္၊ ခ်င္း
စီးပြားေရးအေျခအေန ေဒသ၏အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာနယ္စပ္ေဒသၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာေႀကာင့္တဖက္ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကာစီႏိုႏွင့္ေလာင္ကစားမ်ား၏၀င္ေငြ မ်ားႏွင့္ ရပ္တည္လည္ပတ္ေနႀကေႀကာင္းေဒသခံမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရသိရွိရပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

 
   
သင္တန္းေနရာ မႏၱေလးတိုင္း ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕
သင္တန္းကာလ ၁၈.၃.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈.၃.၂၀၁၆  ရက္ေန႔ထိ ( ၁၁ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေန၀န္း ( HR ) ၊ ကိုေက်ာ္ဦး ( TJ & Doc)
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား ( ၂၆ ) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ( ၉ ) ဦး၊ စုုစုေပါင္း ( ၃၅ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (  ၂၁) ဦး
ႏိုင္က်ဥ္း ( ၄ ) ဦး
ေက်ာင္းသား ( ၁ ) ဦး
စေလ၀ကၤဘာ ( ၁ ) ဦး
စေလပုညကမ္းလက္ ( ၁ ) ဦး
မႏၱေလးတိုင္းေဒသလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၆ ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား  
စီးပြားေရးအေျခအေန  
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသာက္ေရ – သံုးေရရွားပါးျခင္းမ်ားယခုအခါ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ေက်းရြာႏွင့္ၿမိဳ႕ အလွမ္းေဝးေသာေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေက်းရြာအုပ္စုေဆးခန္းမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္းသိရွိခဲ့သည္။ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမွဳမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား၌ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းကိုလည္းသိခဲ့ရသည္။
   
သင္တန္းေနရာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ပုသိမ္ဟိုတယ္ခန္းမ
သင္တန္းကာလ ၂၆.၂.၂၀၁၆ရက္ေန႔မွ ၂၉.၂.၂၀၁၆ရက္ေန႔ထိ ( ၄ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေစာသန္းလိႈင္ ( HR& Demo)
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၅၂ ) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ( ၈ ) ဦး၊ စုုစုေပါင္း ( ၆၀ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၄၈ ) ဦး
တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၂ ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ကရင္၊ ျမန္မာ၊ ရခိုင္၊
စီးပြားေရးအေျခအေန ေရလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ုဳိးေရး ( အဓိကသီးႏွံ စပါး ) ၊ ငါးေမြးကန္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အဓိကအသက္ေမြးေႀကာင္းျပဳႀကသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ျဖစ္ပြားေနေသာျပႆနာမ်ားမွာလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကို္င္ေနသူမ်ား ( ငါးကန္ ) အျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ား၊ေျမယာအျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ား၊ လယ္သိမ္း / ေျမသိမ္း ျပႆနာမ်ားရွိေနႀကပါသည္။
   
သင္တန္းေနရာ မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံကေက်းရြာ၊လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္ရံုး (NSDP)
သင္တန္းကာလ ၂.၄.၂၀၁၆ရက္ေန႔မွ ၁၁.၄.၂၀၁၆ရက္ေန႔ထိ ( ၁၀ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေစာသန္းလိႈင္ ( HR)၊ ကိုစိုင္းျမင့္သူ ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၁၇ ) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ( ၅ ) ဦး၊ စုုစုေပါင္း ( ၂၂ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ( AAPP )  ( ၁ ) ဦး
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ ( FPPS ) ( ၁ ) ဦး
ႏိိုင္က်ဥ္း ( ၁ ) ဦး
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ၂ ) ဦး
ဒီမိုကေရစီ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ ( ACDD)  ( ၁၅ ) ဦး
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု ( ၂ ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ကရင္၊ ျမန္မာ
စီးပြားေရးအေျခအေန ေဒသ၏အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးေႀကာင္းျပဳႀကပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားမွာလယ္သိမ္း/ ေျမသိမ္း ျပႆနာမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားအားေျမစာရင္းဌာနမွ လြဲမွားစြာ ျပဳလုပ္ထား မႈ႕ေၾကာင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ႕ျပႆနာမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုက္ေစေသာေက်ာက္ထုတ္လုပ္းငန္း ( ေက်ာက္မိုင္းခြဲျခင္း ) ျပႆနားမ်ားရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကံဳေနရပါသည္။
   
သင္တန္းေနရာ ပဲခူးတုိင္း (အေရွ႕ျခမ္း)၊ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ( ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးရံုး – ခန္းမ)
သင္တန္းကာလ ၂၀.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၉.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထိ( ၁၀ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုရဲရင့္ေအာင္ ( HR)၊ ကိုေက်ာ္ဦး ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၁၅ ) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ( ၅ ) ဦး၊ စုုစုေပါင္း ( ၂၀ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ( AAPP )  ( ၁ ) ဦး
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ၁၃ ) ဦး
၈၈ ဘားအံ့ ( ၂ ) ဦး
ေက်ာင္းသား ( ၃ ) ဦး
၈၈ ၿငိမ္းပြင့္၊ ေညာင္ေလးပင္ ( ၁ ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ကရင္၊ ျမန္မာ
စီးပြားေရးအေျခအေန ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္၊ေရႊက်င္ျမိဳ႕နယ္၊ဒိုက္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္ (၄)ျမိဳ႕နယ္သည္ စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္းေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္စပါးစိုက္ပ်ဳိးေသာလယ္ယာေျမလုပ္ငန္း၊ နံုးတင္ေျမနုေဒသမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးစိုက္ပ်ဳိးေသာယာေျမလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အဓိက ႏွစ္သီးစားစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေဆာင္းသီးႏွံ အျဖစ္လည္းစို္က္ပ်ဳိးၾကသည္။ ေရႊက်င္ေဒသတြင္ ျခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျပီးေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ေရႊက်င္လုပ္ငန္းမ်ားလည္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ပဲခူးရိုးမႏွင့္ အေရွ႕ရိုးမၾကားေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သစ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ၾကသည္။စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္းေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္တံငါလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အင္းမ်ားလည္းရွိသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

အျမန္လမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရျခင္း ႏွစ္စဥ္ အင္းသမားေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားေရခြဲေဝသံုးစြဲမႈျပႆနာျဖစ္ပါသည္။အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊သစ္လုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ရဲဝန္ထမ္းမ်ားအဂတိလုိက္စားမႈ႕အမ်ားဆံုးေဒသဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။
   
သင္တန္းေနရာ မေကြးတိုင္း၊စလင္းၿမိဳ႕နယ္၊တေညာင္းေက်းရြာ၊မဂၤလာကံဦးဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
သင္တန္းကာလ ၃.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၂.၅.၂၀၁၆  ရက္ေန႔ထိ ( ၁၀ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုရဲရင့္ေအာင္ ( HR)၊ ကိုေက်ာ္ဦး ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား (၁၃ ) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ( ၉ ) ဦး၊ စုုစုေပါင္း ( ၂၂ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ( AAPP )  ( ၁ ) ဦး
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ၁၃ ) ဦး
၈၈ ဘားအံ့ ( ၂ ) ဦး
ေက်ာင္းသား ( ၃ ) ဦး
၈၈ ၿငိမ္းပြင့္၊ ေညာင္ေလးပင္ ( ၁ ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ကရင္၊ ျမန္မာ
စီးပြားေရးအေျခအေန လယ္ယာကိုင္းစိုက္ပ်ိဳးၿခင္းႏွင့္ ပန္းပဲလုပ္ငန္းကိုအဓိကလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

မီးရထားလမ္းေဖါက္ရန္အတြက္ လယ္ယာေၿမမ်ားကိုသိမ္းယူမွဳ ရွိခဲ့ၿပီး ယၡဳအခါ နစ္္နာမွဳမ်ားကို တစ္ေၿဖးေၿဖးညွိႏိုင္းေၿဖးရွင္းေပးေနေၾကာင္းသိခဲ့ရပါသည္။တေညာင္လွ်ပ္စစ္ၿမစ္ေရတင္အင္းသည္ ယၡဳအခါတိမ္ေကာစၿပဳလာသၿဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားအလြန္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကပါသည္ထိုၿမစ္ေရတင္အင္းအတြင္းေတာင္နီေခ်ာင္း ( တေညာင္ )၊ၾကက္တေဖ်ာ့ေခ်ာင္း( ကံဆြယ္ )၊ကဒါန္းေခ်ာင္း(ထူးၾကီး)တို႔ေၾကာင့္ၿမစ္က်ိဳးၿခင္းေခ်ာင္းသဲပို႔ၿခင္းမ်ားလည္းၿဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပညာရွင္မ်ားၿဖင့္ လွ်င္ၿမန္စြာၿပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ၿဖစ္ပါသည္။ထိုၿမစ္ေရတင္အင္းကိုစိုက္ဧက ၁၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႔မွ မွီခိုစိုက္ပိ်ဳးေနရၿပီး ယၡဳအခါ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳ ေနရပါသည္။မေကြးတိုင္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ေၿမႏုေက်းရြာမွာမိုးတြင္းကာလတြင္ သြားလာရန္အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္းသိရွိခဲ့ပါသည္။ ေၿမႏုေက်းရြာတြင္ မူလတန္းမွအလယ္တန္းထိစာသင္ေက်ာင္းရွိၿပီးအထက္တန္းေက်ာင္းကိုတေညာင္ထိသြားထက္ၾကရပါသည္။တေညာင္ႏွင့္ေၿမႏုေက်းရြာမွာ(၄)မိုင္ကြာေဝးပါသည္။ထို(၄)မိုင္ၾကားရွိေတာင္ဖီလာရြာတြင္ ကိုက္ ( ၂၀၀ ) အကြာအေဝးရွိေသာေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းရွိပါသည္။ထိုေခ်ာင္းသည္မိုးတြင္းအခါ ေခ်ာင္းကိုၿဖတ္၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားမွာ အႏၱရယ္ရွိၿပီးသြားလာရန္ခက္ခဲမႈ ရွိေၾကာင္းသိခဲ့ရပါသည္။
   
သင္တန္းေနရာ မြန္ၿပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕၊ႏွစ္ခ်င္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း
သင္တန္းကာလ ၁၈.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၉.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထိ( ၁၂ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ မဇြန္ပန္း ( HR )၊ ကိုစိုင္းျမင့္သူ ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ိဳးသား (၂၆ ) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ( ၅ ) ဦး၊ စုစုေပါင္း ( ၃၁ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ( ၁ ) ဦး
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ၁၃ ) ဦး
ဆည္းဆာအလွေဖာင္ေဒးရွင္း ( ၁ ) ဦး
ေက်ာင္းသား / သူ ( ၈ ) ဦး
စာႀကည့္တိုက္မွဴး ( ၁ ) ဦး
စာဖတ္အသင္း၀င္ ( ၁ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၆) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ကရင္၊ ျမန္မာ၊ ပအို၀္း
စီးပြားေရးအေျခအေန လယ္ယာလုပ္ကိုင္၊ ႀကက္ေမြးျမဴေရး၊ ေတာင္ယာလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္၊ ရာဘာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ဒူးရင္း၊ မင္းဂြတ္၊ ႀကက္ေမာက္၊ ကြမ္းရြက္၊ ေျမပဲ၊ ႀကံ၊
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

အသက္မျပည့္ဘဲလက္ထပ္ျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာလူေနမႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေဆးကုသခံယူခြင့္မရရွိျခင္း၊ သူတစ္ပါးအခြင့္အေရးကိုမေလးစားျခင္း၊ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈရွိ၊ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆံုးရံႈး၊ ေက်းရြာအတြင္းမွ စားက်က္ေျမႏွင့္ ေခ်ာင္း / ေျမာင္းမ်ားအာဏာပိုင္ေတြက ေခတ္အဆက္ဆက္ေရာင္းစားျခင္း၊လမ္းပန္ွးဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ၊လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈမလံုေလာက္ျခင္း၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအတြက္လံုေလာက္ေသာအေျခအေနမရွိျခင္း ႏွင့္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိျခင္း၊သူနာျပဳဆရာမမ်ားလိုအပ္၊ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေတြ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖို႔လိုအပ္၊ ေခ်ာင္းကုူးတံတားေတြလိုအပ္၊ ေသာက္ေရ /သံုးေရႏွင့္ပတ္သက္၍အခက္အခဲရွိေနျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားေရဖုံးလႊမ္းေနျခင္းေနျခင္း၊ ေခ်ာင္း/ေျမာင္းတိမ္ေကာေနမႈ၊ ေက်းရြာတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ရံုးအခ်ိန္အတြင္းသာသားဖြားေပးၿပီးညေရးညတာအခ်ိန္တြင္ ေမြးဖြားေပးျခင္းမရွိပဲသထံုၿမိဳ႕ေဆးရံုႀကီးသို႔သာသြားေရာက္ရန္ႏွင့္ ညအခ်ိန္လာမေခၚရန္ေျပာထားျခင္းမ်ားေႀကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ က်န္းမားေရးကုသခြင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းပညာေရးမွဴးမ်ားလာဘ္စားမႈမ်ားရွိျခင္း၊ ေက်ာက္မိုင္းခြဲျခင္းေႀကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုက္ေစၿပီးဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုခံစားေနရျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါမႈ၊ တရားသူႀကီးလာဘ္စားမႈ၊ ဆရာ / ဆရာမမ်ားလံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ စီးပြားေရးအခက္အခဲေႀကာင့္ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးမ်ားအလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနရျခင္းတို႔ရွိေနပါသည္။
   
သင္တန္းေနရာ တနသၤာရီတိုင္း ၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ေရႊေမာင္းသံဟိုတယ္ႏွင့္ ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢရံုး
သင္တန္းကာလ ၆.၆.၂၀၁၆ရက္ေန႔မွ ၁၆.၆.၂၀၁၆ရက္ေန႔ထိ ( ၁၁ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေစာသန္းလႈိင္(HR) ၊ ကိုေက်ာ္ဦး (TJ&Doc)
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ိဳးသား (  ၇ဦး ) ၊ အမ်ိဳးသမီး ( ၂၂ဦး )စုစုေပါင္း = ၂၉ ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ  ( ၅ ) ဦး
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုပ္ ( ၄ ) ဦး
ထား၀ယ္အမ်ဳိးသားပါတီ ( ၁ ) ဦး
၈၈ မ်ဳိးဆက္ (၃) ဦး
ေက်ာင္းသား ( ၂ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၁၄ ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ထား၀ယ္၊ မြန္
စီးပြားေရးအေျခအေန လယ္ယာ၊ ရာဘာ၊ ကြမ္းပင္၊ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ သီဟိုဠ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ေရလုပ္ငန္း၊ အုတ္လုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ( ပုေလာၿမိိဳ႕နယ္ အဓိကစီးပြားေရးလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေရာ္ဘာၿခံစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကိုင္ျခင္း ) ကုန္ေရာင္း ကုန္၀ယ္လုပ္ငန္း၊
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ေျမႀကီးသယ္ယူေနေသာကားႀကီးမ်ားေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းေနမႈေႀကာင့္ လမ္းမ်ားပ်က္စီးမႈရွိျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားအမည္ေျပာင္းရာတြင္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ မအားလပ္ဟုဆိုၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းယူရာတြင္ အခက္အခဲရွိေနျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား
မတရားသိမ္းဆည္းျခင္း / ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ေသာသံသယျဖင့္ ေထာင္ခ်ခံရျခင္း၊ မီတာခမ်ားေစ်းႏႈန္းႀကီးမားမႈ(ထိုင္းႏိုင္ငံမွဂက္စ္ဝယ္ျပီးထားဝယ္တြင္စက္ရံုတည္ကာတယူနစ္လွ်င္ ၃၅၀က်ပ္ျဖင့္ျပည္သူမ်ားမွဝယ္ယူသံုးစြဲေနရသည္။)မူူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ၊ လွ်ပ္စစ္မီးမႀကာခဏပ်က္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွားပါးျခင္း၊ ဆရာ၀န္မ်ား ဆက္ဆံေရးညံ့ဖ်င္းၿပီးသုူနာျပဳမ်ားမလံုေလာက္ျခင္း၊ ေဆးရံုတြင္ စက္ကိရိယာမ်ားမလံုေလာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားလုပ္ေဆာင္မႈ ခက္ခဲႀကာျမင့္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕
ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းမရွိျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားမလံုေလာက္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔၀င္တစ္ခ်ဳိ႕၏မမွ်မတေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ ( ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေတာင္ရြာတြင္ လူဦးေရ ၉၉ % ခန္႔မွာမြန္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး
ေက်ာင္းေနသည့္အခါ မြန္စာသင္ႀကားျခင္းမခံရပါ၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက ျမန္မာစာကို ျမန္မာလိုေျပာၿပီးသင္ႀကားျခင္း၊ ျမန္မာစကားမတတ္သည့္ မြန္ကေလးမ်ားအခက္အခဲျဖစ္ေနပါသည္၊ နားမလည္သည့္ ျမန္မာစာကိုအလြတ္က်က္ရသည့္အတြက္ အလြန္အခက္အခဲျဖစ္ေနမႈ၊ဒီေရႀကီးသျဖင့္ တားတံမံပ်က္စီးၿပီး ေရငန္မ်ား၀င္သျဖင့္ လယ္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ လယ္သမားမ်ားအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ႀကျခင္း၊ စား၀တ္ေနေရး
ႀကပ္တည္းမႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ တာတမံမ်ားျပဳျပင္ျခင္းကိုစာရင္းလိမ္လည္တင္ျပထားျခင္းမ်ားရွိျခင္းမ်ားရွိေနပါသည္။လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔၏ မိသားစုမ်ားမွ ေျမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။
   
သင္တန္းေနရာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕၊စိန္႔ဂ်ိဳးဇတ္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း ၊
သင္တန္းကာလ ၁၈.၆.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈.၆.၂၀၁၆  ရက္ေန႔ထိ ( ၁၁ ) ရက္ ၊
သင္တန္းနည္းျပ မဇြန္ပန္း (HR) ၊ ကိုစုိင္းျမင့္သူ (TJ&Doc)
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ိဳးသား ( ၉ ဦး) ၊ အမ်ိဳးသမီး (  ၂၁ ဦး ) စုစုေပါင္း = ၃၀ ဦး ၊
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုပ္ ( ၁၉ ) ဦး
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး (၂)ဦး
စစ္မႈထမ္းေဟာင္း( ၁ ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား  
စီးပြားေရးအေျခအေန ရွမ္းျပည္နယ္၊ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕သည္ရန္ကုန္ၿမို႕မွ ၄၁၄ မိုင္ကြာေဝးပါ သည္။ ေဒသတြင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးၿခင္းႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားလုပ္ကိုင္ၾကပါ သည္။ ေဒသတြင္းတရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ တရားမဝင္ ( ေမွာင္ခို )လုပ္ငန္းမ်ားမ်ားၿပားပါသည္ ( ဥပမာသစ္ေရာင္းဝယ္ေရး – မူးယစ္ေဆးဝါး )။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ရာဇဝတ္မွဳမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကားတြင္ ေဒသခံမ်ားမွာမၾကာခဏလက္စတံုးသတ္ျဖတ္မွဳမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။အမွဳအခင္းမ်ားတြင္ ရဲမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ပံုခ်ိဳ႕ယြင္းေနပါသည္။စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ( ၿမိဳ႕ဝင္ ဂိတ္ )မ်ားတြင္ ရဲမ်ားမွမူးယစ္ေဆးဝါးသံသယရွိသူမ်ားကိုဖမ္းဆီးၿပီးမူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္မေတြ႕ရွိေသာ္ လည္း ၄င္းတို႔တြင္ရွိေသာ ေဆးျပားမ်ားကိုအဖမ္းခံရသူ၏လက္ထဲတြင္ မိပါသည္ဟုေျပာဆိုစြပ္စြဲအမွဳတင္တာေတြအမ်ားအၿပားခံေနရပါသည္။     စစ္တပ္ႏွင့္ ပအုိ႔ဝ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔မွ ယာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းထားမႈမ်ားရိွေနသည္။
   
သင္တန္းေနရာ မေကြးတိုင္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ေငြေတာင္ေက်ာင္းတိုက္
သင္တန္းကာလ ၅.၇.၂၀၁၆ရက္ေန႔ မွ ၁၅.၇.၂၀၁၆ရက္ေန႔ထိ ( ၁၁ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ ကိုေန၀န္း ( HR ) ၊ ကိုတင္မ်ဳိးထြဋ္ (ခ) ကိုေက်ာ္ဦး ( TJ & Doc )
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား ( ၁၇ ) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ( ၄ ) ဦး၊ စုစုေပါင္း ( ၂၁ ) ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုပ္ ( ၁၉ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၂ ) ဦး
တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ
စီးပြားေရးအေျခအေန ပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆိတ္၊ သိုး၊ ၀က္၊ ႀကက္ ေမြးၿမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေန႔စားလုပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ၀ါးလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ပုန္းရည္လုပ္ငန္း၊ပို႔ေဆာင္
ေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္လုပ္ငန္း၊ ဆန္၊ စပါး၊ ၀ါစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ထန္းလ်က္ခ်က္၊
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ေသာက္သံုးေရႏွင့္ေရရွားပါးမႈရွိျခင္း၊လွ်ပ္စစ္မီးမရွိမႈ၊လံုေလာက္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရရွိျခင္း (ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ကေလးေမြးဖြားရန္အတြက္ အခက္အခဲႀကီးမားျခင္း၊လမ္း၊ တံတားမ်ားပ်က္စီးမႈမ်ားေႀကာင့္ သြားလာေရးအခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ အရက္ဆိုင္မ်ားေပၚမ်ားျခင္းေႀကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ဆူညံျခင္း၊အဆိပ္ရွိေသာေျမြမ်ားျခင္း၊ေက်းရြာရွိဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ ပညာသင္ႀကားေပးရာတြင္ အာရံုစူးစို္က္မႈမရွိျခင္း၊အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္းအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ႔စည္းခြင့္မရျခင္း၊အပူပိုင္းေဒသျဖစ္ေသာရာသီဥတုေႀကာင့္မိုးေခါင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီးစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ေက်းရြာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအလုပ္မ်ားတြင္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း၊ အသိပညာနည္းပါးမႈေႀကာင့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ရာတြင္ ကိုယ္ထိ
လက္ေရာက္ေျဖရွင္းေနႀကျခင္း၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈရွိျခင္း ( စေလတိုက္နယ္ အာဏာပိုင္
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ သိမ္းယူျခင္း )၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈရွိျခင္း၊
သင္တန္းေနရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕
သင္တန္းကာလ ၂၀.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၃၁.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထိ ( ၁၂ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ မဇြန္ပန္း (HR) ၊ ကိုစိုင္းျမင့္သူ (TJ&Doc)
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ိဳးသား ( ၂၈ဦး ) ၊ အမ်ိဳးသမီး ( ၁၂ဦး ) စုစုေပါင္း = ၄၀ ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုပ္ (၅ ) ဦး

CSO (၂၈) ဦး
ေက်ာင္းသား ( ၂ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၅ ) ဦး

တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ၁၂ဦး၊ ကခ်င္ ၉ ဦး၊ ရွမ္း ၉ ဦး၊
စီးပြားေရးအေျခအေန လယ္ယာလုပ္ကိုင္၊ေတာင္ယာလုပ္ငန္း၊တြင္းထြက္ေက်ာက္တူးေဖၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ေရႊ တူးေဖၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ။

 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ေဒသတြင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးၿခင္းေရႊတူးေဖၚၿခင္းေက်ာက္တူးေဖၚၿခင္းႏွင့္အေရာင္းအဝယ္မ်ားလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ကခ်င္ၿပည္နယ္ မိုးညွင္းခရိုင္းအတြင္းမွာအပစ္အခတ္ရပ္စဲၿခင္းမရွိေသးပါ။ထို႔ေၾကာင့္ ေတာေတာင္မ်ားေပၚသို႔သစ္ခုတ္၊ၾကိမ္ခုတ္မွစၿပီးသြားလာမွဳမၿပဳဝင့္ပါ။ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ၿခိမ္း / ေၿခာက္မွဳမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကံဳ ေတြ႔ေနရပါသည္။ေဒသတြင္းတရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားၿပားပါသည္( ဥပမာတြင္းထြက္ေက်ာက္ တူးေဖၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရႊ တူးေဖၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း – သစ္ေရာင္းဝယ္ၿခင္း – မူးယစ္ေဆးဝါး )ႏွင့္ရာဇဝတ္မွဳမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ၿပားမ်ားကိုလဲၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းမွာအခ်ိန္ၾကာေသာေၾကာင့္ ခရီးေဝးသြားရာတြင္ အခက္ခဲမ်ားစြာရွိပါသည္။
အၿခားအေၿခအေနမ်ား မိုးညွင္းျမိဳ႔နယ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အင္အားအလြန္နည္းပါးသည္။ ရဲတေယာက္လွ်င္ ျပည္သူ ၄၅၀၀ အခ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ မိုးညွင္းရဲစခန္းအခ်ဳပ္တြင္ အခ်ဳပ္ခန္း ၆ခန္းရိွျပီးအခ်ဳပ္သားအနည္းဆံုး ၃၀၀ ခန႔္ရိွပါသည္။ မုိးညွင္းျမိဳ႔နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေသာအမႈအမ်ဳိးအစားမွာမူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူငယ္(အစြန္းေရာက္/ဆုိးသြမ္း)မ်ားသည္ အျခားတို္င္းရင္းသားမ်ားအားအႏိုင္က်င့္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းနီတုိင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းရန္ျပဳမႈအမ်ားအျပားရိွသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႈး၏ ခ်ယ္လွယ္ျခင္းကိုခံေနရျပီးက်န္ဝန္ႀကီးအမ်ားစုမွာလည္း PA မ်ား၏ ခ်ယ္လွယ္မႈကိုခံေနႀကရသည္ဟုသိခဲ့ရပါသည္။ ယခုသင္တန္းတြင္ ရွမ္းနီလူငယ္မ်ားႏွင့္ကခ်င္လူငယ္မ်ား ႀကားညီညြတ္မႈကိုတစံုတရာတည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းေနရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕
သင္တန္းကာလ ၂၀.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၃၁.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထိ ( ၁၂ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ မဇြန္ပန္း (HR) ၊ ကိုစိုင္းျမင့္သူ (TJ&Doc)
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ိဳးသား ( ၂၈ဦး ) ၊ အမ်ိဳးသမီး ( ၁၂ဦး ) စုစုေပါင္း = ၄၀ ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုပ္ (၅ ) ဦး

CSO (၂၈) ဦး
ေက်ာင္းသား ( ၂ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၅ ) ဦး

တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ၁၂ဦး၊ ကခ်င္ ၉ ဦး၊ ရွမ္း ၉ ဦး၊
စီးပြားေရးအေျခအေန လယ္ယာလုပ္ကိုင္၊ေတာင္ယာလုပ္ငန္း၊တြင္းထြက္ေက်ာက္တူးေဖၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ေရႊ တူးေဖၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ။

 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ေဒသတြင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးၿခင္းေရႊတူးေဖၚၿခင္းေက်ာက္တူးေဖၚၿခင္းႏွင့္အေရာင္းအဝယ္မ်ားလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ကခ်င္ၿပည္နယ္ မိုးညွင္းခရိုင္းအတြင္းမွာအပစ္အခတ္ရပ္စဲၿခင္းမရွိေသးပါ။ထို႔ေၾကာင့္ ေတာေတာင္မ်ားေပၚသို႔သစ္ခုတ္၊ၾကိမ္ခုတ္မွစၿပီးသြားလာမွဳမၿပဳဝင့္ပါ။ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ၿခိမ္း / ေၿခာက္မွဳမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကံဳ ေတြ႔ေနရပါသည္။ေဒသတြင္းတရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားၿပားပါသည္( ဥပမာတြင္းထြက္ေက်ာက္ တူးေဖၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရႊ တူးေဖၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း – သစ္ေရာင္းဝယ္ၿခင္း – မူးယစ္ေဆးဝါး )ႏွင့္ရာဇဝတ္မွဳမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ၿပားမ်ားကိုလဲၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းမွာအခ်ိန္ၾကာေသာေၾကာင့္ ခရီးေဝးသြားရာတြင္ အခက္ခဲမ်ားစြာရွိပါသည္။
အၿခားအေၿခအေနမ်ား မိုးညွင္းျမိဳ႔နယ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အင္အားအလြန္နည္းပါးသည္။ ရဲတေယာက္လွ်င္ ျပည္သူ ၄၅၀၀ အခ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ မိုးညွင္းရဲစခန္းအခ်ဳပ္တြင္ အခ်ဳပ္ခန္း ၆ခန္းရိွျပီးအခ်ဳပ္သားအနည္းဆံုး ၃၀၀ ခန႔္ရိွပါသည္။ မုိးညွင္းျမိဳ႔နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေသာအမႈအမ်ဳိးအစားမွာမူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူငယ္(အစြန္းေရာက္/ဆုိးသြမ္း)မ်ားသည္ အျခားတို္င္းရင္းသားမ်ားအားအႏိုင္က်င့္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းနီတုိင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းရန္ျပဳမႈအမ်ားအျပားရိွသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႈး၏ ခ်ယ္လွယ္ျခင္းကိုခံေနရျပီးက်န္ဝန္ႀကီးအမ်ားစုမွာလည္း PA မ်ား၏ ခ်ယ္လွယ္မႈကိုခံေနႀကရသည္ဟုသိခဲ့ရပါသည္။ ယခုသင္တန္းတြင္ ရွမ္းနီလူငယ္မ်ားႏွင့္ကခ်င္လူငယ္မ်ား ႀကားညီညြတ္မႈကိုတစံုတရာတည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းေနရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕
သင္တန္းကာလ ၂၀.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၃၁.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထိ ( ၁၂ ) ရက္
သင္တန္းနည္းျပ မဇြန္ပန္း (HR) ၊ ကိုစိုင္းျမင့္သူ (TJ&Doc)
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ိဳးသား ( ၂၈ဦး ) ၊ အမ်ိဳးသမီး ( ၁၂ဦး ) စုစုေပါင္း = ၄၀ ဦး
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုပ္ (၅ ) ဦး

CSO (၂၈) ဦး
ေက်ာင္းသား ( ၂ ) ဦး
အဖြဲ႔အစည္းမရွိသူ ( ၅ ) ဦး

တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာ၁၂ဦး၊ ကခ်င္ ၉ ဦး၊ ရွမ္း ၉ ဦး၊
စီးပြားေရးအေျခအေန လယ္ယာလုပ္ကိုင္၊ေတာင္ယာလုပ္ငန္း၊တြင္းထြက္ေက်ာက္တူးေဖၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ေရႊ တူးေဖၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ။

 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္

ခံရမႈမ်ား

ေဒသတြင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးၿခင္းေရႊတူးေဖၚၿခင္းေက်ာက္တူးေဖၚၿခင္းႏွင့္အေရာင္းအဝယ္မ်ားလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ကခ်င္ၿပည္နယ္ မိုးညွင္းခရိုင္းအတြင္းမွာအပစ္အခတ္ရပ္စဲၿခင္းမရွိေသးပါ။ထို႔ေၾကာင့္ ေတာေတာင္မ်ားေပၚသို႔သစ္ခုတ္၊ၾကိမ္ခုတ္မွစၿပီးသြားလာမွဳမၿပဳဝင့္ပါ။ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ၿခိမ္း / ေၿခာက္မွဳမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကံဳ ေတြ႔ေနရပါသည္။ေဒသတြင္းတရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားၿပားပါသည္( ဥပမာတြင္းထြက္ေက်ာက္ တူးေဖၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရႊ တူးေဖၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း – သစ္ေရာင္းဝယ္ၿခင္း – မူးယစ္ေဆးဝါး )ႏွင့္ရာဇဝတ္မွဳမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ၿပားမ်ားကိုလဲၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းမွာအခ်ိန္ၾကာေသာေၾကာင့္ ခရီးေဝးသြားရာတြင္ အခက္ခဲမ်ားစြာရွိပါသည္။
အၿခားအေၿခအေနမ်ား မိုးညွင္းျမိဳ႔နယ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အင္အားအလြန္နည္းပါးသည္။ ရဲတေယာက္လွ်င္ ျပည္သူ ၄၅၀၀ အခ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ မိုးညွင္းရဲစခန္းအခ်ဳပ္တြင္ အခ်ဳပ္ခန္း ၆ခန္းရိွျပီးအခ်ဳပ္သားအနည္းဆံုး ၃၀၀ ခန႔္ရိွပါသည္။ မုိးညွင္းျမိဳ႔နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေသာအမႈအမ်ဳိးအစားမွာမူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူငယ္(အစြန္းေရာက္/ဆုိးသြမ္း)မ်ားသည္ အျခားတို္င္းရင္းသားမ်ားအားအႏိုင္က်င့္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းနီတုိင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းရန္ျပဳမႈအမ်ားအျပားရိွသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႈး၏ ခ်ယ္လွယ္ျခင္းကိုခံေနရျပီးက်န္ဝန္ႀကီးအမ်ားစုမွာလည္း PA မ်ား၏ ခ်ယ္လွယ္မႈကိုခံေနႀကရသည္ဟုသိခဲ့ရပါသည္။ ယခုသင္တန္းတြင္ ရွမ္းနီလူငယ္မ်ားႏွင့္ကခ်င္လူငယ္မ်ား ႀကားညီညြတ္မႈကိုတစံုတရာတည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။