မ်က္ေမွာက္ေရးရာသံုးသပ္စရာ အစီအစဥ္ (ရုပ္သံ)

cover

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ တရား၀င္ဘာေၾကာင့္ သတ္မွတ္ဖို႔ လိုတာလဲ။ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးဖို႔ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ေနတာလဲ ဆိုတဲ့ အေပၚ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ဦးျမေအး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) က ဦးတိတ္ႏိုင္တို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးထားၾကပါတယ္။ Mya Aye Tate Naing (မွတ္ခ်က္ ။။ MRTV ကေန ထုတ္လႊင့္ေပးဖို႔ ရိုက္ကူးေပးခဲ့တာ ျဖစ္ေပမယ့္ ၁ လေၾကာ္ ၾကာတဲ့ အခ်ိန္အထိ အယ္ဒီတာမူ၀ါဒေတြအရ ညႇိႏိႈင္းမရ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တရား၀င္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ MCN အေနနဲ႔ကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ အယ္ဒီတာမူ၀ါဒေတြအရ အမ်ားျပည္သူေတြ သိရွိႏိုင္ဖို႔ လႊတ္တင္လိုက္ရပါတယ္။)

credit MCN news