ေအေအပီပီမွ ဇြန္လအတြင္းႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနျပလစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

credit irrawaddy at june 6

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၂၈၅ ဦးရွိသည္။ ထိုထဲမွ ၈၂ ဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္ခ် မွတ္ခံထားရၿပီး ၃၄ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ ေနရကာ ၁၆၉ ဦးသည္ ေထာင္ျပင္ပမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရ သည္။

တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္  အရပ္သား စုစုေပါင္း ၁၁၂  ဦးသည္ စစ္တပ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ထိုထဲမွ ၄၈ ဦးသည္ ေနာက္ပို္င္းတြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၈  ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သား ၅ ဦး ျပန္လည္္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ယခုလတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား သံုးဦးမွာ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၃၄ ဦးသည္ တရားစြဲ ဆိုခံခဲ့ရသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေခတ္ေနာက္က် လ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳ ၍ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းလ်က္ ရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႕ကိုပါ ဆက္လက္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးရရွိရန္ ခ်ီတက္ဆႏၵ ျပခဲ့ၾက ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ စစ္ကိုင္း အလုပ္သမားႏွင့္ ၎တို႕ အား ဝန္းရံသူ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးသည္ ထိန္းသိမ္းခံထားရဆဲျဖစ္ၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၅၀၅(ခ)တို႕ျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ ေနရသည္။ ယခုလတြင္ ၎တို႕သည္ တရားစီရင္ေရးအား သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ၎တို႕ ေထာင္တြင္းတြင္ရွိစဥ္တြင္း ၾကာရွည္စြာ တရားရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္။ ထို႕ျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာျပကၡဒိန္ရိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝျခင္းအတြက္ အမ်ိဳးသား ေလးဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၏ ဦး ေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ ဦးဂမၻီရ ေခၚ ဦးညီညီလြင္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အမႈေဟာင္းမ်ားအတြက္ ထပ္တိုး စြဲခ်က္မ်ားကိုရင္ဆိုင္ရန္ အင္းစိန္ ေထာင္သို႕ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ လယ္ယာေျမ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ စြဲခ်က္ မ်ားျဖင့္အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း လယ္ ယာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ဆက္လက္ ဆန္႕က်င္ ဆႏၵျပလ်က္ရွိသည္။

မီဒီယာႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအေပၚ တားျမစ္ထား မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္စရာ အသစ္အျဖစ္ ဇြန္လတြင္ ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားမွ စစ္တပ္၏ မေကာင္းေၾကာင္းကို ညႊန္းဆိုထား ေသာ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအား ရုပ္ရွင္ပဲြတြင္ ျပသရန္ လွ်င္ျမန္စြာ တားဆီး ခဲ့ၿပီး စစ္တပ္မွ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ အေၾကာင္း ေရး သားေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အရပ္ဖက္ လူမႈ႕ အဖဲြ႕အစည္း၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြအခမ္းအနားကို တားဆီးပိတ္ပင္ ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ သတင္းစာဆရာမ်ားသည္ ယခင္က သတင္းယူခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သတင္းယူခြင့္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႕အခမ္းအနားက်င္းပရာသို႕ ဝင္ေရာက္ရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရ သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ ထားျခင္းမခံရေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ အရပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္အ တြက္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒကို လက္နက္သဖြယ္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စဲြခံရျခင္းအတြက္ ေမလတြင္းတြင္ တရားစဲြ ဆိုခံခဲ့ရေသာ ရခိုင္လူငယ္ ၁၃ ဦးသည္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ၁၇(၁)ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ယခုလတြင္ ထိုဥပေဒျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အရပ္သား ၁၃ ဦး တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး ရကၡိဳင့္တပ္မ ေတာ္(AA)၊ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(TNLA)၊ ရွမ္း ျပည္နယ္တပ္မေတာ္(SSA)တို႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရေသာ အရပ္သားတစ္ရာေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕(BGP) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တို႕ၾကား တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္ နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မွ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ယခုလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕ (BGP) ၏ ကင္းလွည့္အဖဲြ႕မွ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ်မရွိပဲ ငါးဖမ္းသမားသံုးဦး အား ျပင္းထန္စြာရိုက္ႏွက္ခဲ့၍ ငါးဖမ္းသမားတစ္ဦးသည္ ရရွိေသာ ဒဏ္ရာ မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ ေနထုိင္လွ်က္ရွိေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ျပင္းထန္စြာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသည္ဟု စစ္တပ္အား စြပ္စဲြထားသည္။ ထိုထဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တိုးတက္ေရး ပါတီ/ရွမ္းျပည္နယ္ တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) (SSPP/SSA-North) အတြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ေကာက္ယူေပးေနသည္ဟု စြပ္စဲြခံရကာ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရေသာ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ မွ ရြာသား ရွစ္ဦး၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရြာသားခုႏွစ္ဦး အသတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ေဒသခံရြာသားသံုးဦးထက္ပို၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းတို႕ ပါဝင္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပိဳင္ဘက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ားသည္ ဓားစာခံမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနသည္။ ရွမ္း ျပည္နယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ ပိုင္း) (RCSS/SSA-South) ႏွင့္ TNLA တို႕ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား မတရားဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခံ ေနရသည္။ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္မွ အရပ္သား ၄၀ ဦးအား ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) SSA-South မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး နမ့္ခမ္းမွလား႐ႈိးသို႕ သြားေသာ ကားလမ္းမတြင္ ရွမ္းအရပ္သား ခုႏွစ္ဦးသည္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၌ အျငင္းပြားဖြယ္လယ္ယာေျမကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပေလာင္ (တအာင္း) ေတာင္သူ ၄၈ ဦးအား ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) မွ ဖမ္းဆီး ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ လည္း ၎တို႕ ထိုေျမမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထြန္ယက္ပါက ပစ္သတ္ခံရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀)၈၁၂၈၇၈ ၇၅၁
ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀)၉၄၂၅၃၀ ၈၈၄၀

June Chronology (Burmese))ဇြန္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနျပလစဥ္အစီရင္ခံစာ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္

86 remainging PP list Updated on 13 July 16(1) လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

143 Facing trail updated on13 July 16 အမႈရင္ဆုိင္ဆဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း

55 (farmers Unknown name) Facing trail updated on 13 Jul 16 အမႈရင္ဆုိင္ရဆဲ (အမည္စုံစမ္းဆဲ) စာရင္း