ေအေအပီပီမွ ေမလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း

cover of burmese

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၆၇ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေနရသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၈၉ ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ထိုထဲမွ ၄၇ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။
တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ၇၁ ဦး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူစုစုေပါင္း ၉၀ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ သည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၉ ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးအ က်ဥ္းသား ၇၇ ဦး ျပန္လည္္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။ ထို ၇၇ ဦးထဲ မွ ၅၆ ဦးသည္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုလတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား သံုးဦးမွာ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၅၁ ဦးသည္ တရားစြဲ ဆိုခံခဲ့ရသည္။ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားထဲမွ လယ္သမား ၃၇ ဦး၏ အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အား AAPP မွဆက္လက္ စံုစမ္းေန ဆဲျဖစ္သည္။
ယခုလတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္းမွ ဟန္႕တားရန္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ထားလ်က္ရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္သို႕ ခ်ီတက္မည့္ အလုပ္သမားသပိတ္ အား အဆံုးသတ္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ျငင္းဆန္ၿပီး ေနာက္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္ ေတာင္းဆိုေနေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးမွ အလုပ္သမား ၇၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၅၁ ဦး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ အလုပ္သမား ၃၆ ဦးျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ၁၅ ဦးသည္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းခံထားရဆဲျဖစ္ၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၅၀၅/ခ တို႕ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ စုေဝးခြင့္ဥပေဒအား ျပန္လည္ သံုးသပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ယခုလတြင္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဟန္႕တားရန္ ထုိဥပေဒကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရး လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႕သည္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအထိ ခ်ီတက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းတြင္သာ စုေဝး ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၎တို႕သည္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနရာ၌ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးအေဆာက္ အအံုမ်ားကို ျဖတ္သန္းကာ ခ်ီတက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက သည္။

ထို႕ျပင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပသူ ကိုေနလင္းစိုး ေခၚ ကိုဖုိးစေန၊ ၎ကို ဝန္းရံသူ ကိုေက်ာ္ဇင္ ၊ ေမလ ၄ ရက္ေန႕မွ စတင္ကာ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ သည့္ မစႏၵာႏွင့္ မမာခ်ိဳ႕တို႕အပါအဝင္ မ်ားျပားလွေသာ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ ေၾကးနီစီမံ ကိန္းကို ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အား အသေရဖ်က္ ေသာ ကဗ်ာေရးသား ခဲ့ျခင္းအတြက္ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေဆာင္းခသည္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႕၊ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆/ဃ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခံခဲသည္။ သူသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ ေျခာက္လေက်ာ္ၾကာ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထုိေန႕တြင္ပင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုရာျပည့္ ေခၚ ကိုမ်ိဳးသူဝင္းသည္ ဦးေနမ်ိဳးေဝ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာအား အတုျပဳလုပ္၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အသေရဖ်က္သည္ဟု စြပ္စဲြခံခဲ့ရၿပီး ေမလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ ကာ ပုဒ္မ ၆၆/ဃ ျဖင့္ပင္ တရားစြဲဆိုခံရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလတြင္ စစ္တပ္မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ တိုးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ကို ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနစဥ္အေတာအတြင္း စစ္တပ္မွ ျပင္းထန္ဆိုးရြား ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲ ခံထားရသည္။ ထိုတိုက္ပဲြမ်ားတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ ရြာသား ၄၃ ဦးသည္ လူသားဒိုင္း မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းခံခဲ့ရၿပီး အနည္းဆံုး ရြာသား ငါးဦးသည္ ျပင္းထန္စြာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ အနည္းဆံုး အရပ္သား သံုးဦး သည္ ဥပေဒမဲ့စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး တစ္ျခား ရုပ္အေလာင္း ငါးခုကိုလည္း မည္သူမည္ဝါမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း အတည္မျပဳႏိုင္ေသးပါ။ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုေဇာ္ေအာင္းႏွင့္ ကိုေနာ္စန္ တို႕ကို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၏ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည္ဟူ ေသာ သံသယျဖင့္ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ကာ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခဲ့ သည္။

လစဥ္အစီရင္ခံစာ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ May Choronology 2016 (Burmese)

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 82 remainging PP list Updated on 21 June 16

လက္က်န္အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 140 Facing trail updated on 21 June 16

အမႈရင္ဆုိင္ဆဲ လယ္သမားမ်ား နာမည္စာရင္းစုံစမ္းဆဲ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 37 (farmers Unknow name) Facing trail updated on 21 June 16