ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃

အတြင္းေရးမွဴးရဲ့ စကား

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း အတြက္ ထူးျခားတဲ့ႏွစ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ေအေအပီပီအေနနဲ႔ အတြင္းေရးမႈးနဲ႔ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈးတို႔ ဇန္န၀ါရီလမွာပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္၀င္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဆိုရင္လည္း နယ္စပ္ကိုထြက္လာတဲ့ ၁၆ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ မွာ ပထမဆံုး ျပည္တြင္းကို ျပန္လည္ ေျခခ်ခဲ့ရတဲ့ႏွစ္ပါ။
ေအေအပီပီအေနနဲ႔ ပထမအႀကိမ္ ၀င္ခြင့္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြရဲ့ ဘ၀ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး
တို႔အတြက္ သက္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႔၊ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္ ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။
ေအေအပီပီအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ပါ၀င္တဲ့ လက္က်န္ႏိုင္ငံအက်ဥ္းသားစိစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ့ စိစစ္ေတာင္းဆိုခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္လာေပမယ့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကတိျပဳထားအတိုင္း ေတာ့ ျဖစ္မလာဘဲ ၂၀၁၃ အကုန္မွာ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၀ ဦးဆက္ရွိေနခဲ့တယ္။ ေအေအပီပီအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ရံုးခန္းဖြင့္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေအေအပီပီရဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သလို အျခားမဟာမိတ္မ်ားနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ေတြရခဲ့တယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သိသာထင္ရွားတဲ့ တိုးတက္မႈေတြ မရွိေသးပါဘူး။ အခြင့္အေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚသူေတြ၊ ကူညီသူေတြကို ပုဒ္မ အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီး ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခ်မႈေတြရွိေနတုန္းပါပဲ။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြ ရွိေနဆဲပါပဲ၊ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္မႈေတြ၊ လူကုန္ကူးမႈေတြ၊ မတရားအခြန္ေကာက္ခံမႈေတြ၊ လာဘ္စားမႈေတြ ရွိေနတုန္းပါပဲ။

သတင္းအျပည့္စံသို႔ ေအာက္တြင္ PDF file Download ရယူႏိုင္ပါသည္။

ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃ (ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္)

ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃ (အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္)

ဆက္သြယ္ရန္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)
တိတ္ႏုိင္   (အတြင္းေရးမွဴး)  (+၆၆) ၈၁ ၂၈၇ ၈၇၅၁
ဘိုၾကည္    (တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး)  (+၉၅) ၉၄ ၂၅၃ ၀၈၈ ၄၀