ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်

Detained students need proper health care

Source: DVB TVnews