နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၏ လက်ကမ်းစာစောင်

_paper of AAPP2

အသင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီထောက်ပံ့ရေး။
၂။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အကျဉ်းကျခံရစဉ်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ နေထိုင်နိုင်ရေး။ ၃။ နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်သူများ၊ တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးခံရမှု၊ ပျောက်ဆုံးမှု၊ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခံရမှုများ ပပျောက်ရေး။
၄။ စိတ်ပို်င်း၊ ရုပ်ပို်င်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး။
၅။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ တရားမျှတမှုပေါ်ပေါက်ရေး။
၆။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
၇။ စည်းရုံးရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ရေး။
_paper of AAPP_0002

ဦးတည်ချက်
၁။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမာျး ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ထဲတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပါဝင်ရေး။ ၂။ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။
၃။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ တရားမျှတမှုပေါ်ထွန်းရေး