ေအေအပီပီမွ ၾသဂုတ္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ Inbox x

Failed law

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစုစုေပါင္း ၁၀၈ ဦး ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၅၉ ဦးတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရ ပါသည္။
တလအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္
ယခုလတြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူစုစုေပါင္း ၁၆ ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ထို ၁၆ ဦး ထဲမွ ၂ ဦးသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရသည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ ၁၁ ဦး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၂ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၄  ဦးမွာ က်န္းမာေရးဆိုး၀ါးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
လက္ပံတန္းအဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကာ ကြယ္မႈေပးေနသည့္အဖြဲ႔က ေက်ာင္းသားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲ ဖမ္း ဆီးၿပီးေနာက္ တရားမ၀င္ဘဲ ၂၄ နာရီ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည့္ ဟူေသာစြဲခ်က္ျဖင့္ ရဲအရာရွိႏွစ္ဦးကိုျပန္လည္တရားစြဲဆိုမႈတင္သြင္းခဲ့ရာ သာယာ၀တီတရားရံုးက ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အထိန္းသိမ္းခံေက်ာင္းသား ၁၀ ဦး၏ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈ ကိုလည္း ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခံခဲ့ရသည့္ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္မွ ဖမ္းဆီး ထားေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမုခ္ဦးတြင္မႈတ္ေဆးျဖင့္ စာေရးသားဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ကိုႏိုင္ရဲေ၀၊ ကုိဂ်စ္တူး၊ ကိုဥာဏ္လင္းထက္ႏွင့္ ကိုေအာင္ဆန္းဦးတို႔ကို အမရပူရရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါေက်ာင္းသား မ်ားက စက္တင္ဘာလတြင္ေျဖဆိုရမည့္စာေမးပြဲအတြက္ အာမခံ တင္ သြင္းခဲ့ရာတြင္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ အာမခံပယ္ခ်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌ ကိုႏိုင္ရဲေ၀ကအစာငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့ရာ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ေက်ာင္း သားမ်ားကို တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ရတနာပံုေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႔၀င္ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ေက်ာင္းသားေလးဦး၏ စာေမး ပြဲေျဖဆိုခြင့္ရရွိရန္ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈကို ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ စာေမးပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ၿပီး တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ားကို ပိုမိုျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျခိမ္းေျခာက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပညာေရးဥပေဒကိုဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မတ္လ တြင္ လက္ပံတန္း၌ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ အထိန္းသိမ္းခံေက်ာင္းသား ၆၀ နီးပါးက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မလိုအပ္ဘဲအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားႏွင့္၀န္းရံျပည္သူ ၁၂၇ ဦးကိုဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိုဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို နံပါတ္တုတ္ မ်ားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ရိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိျခင္းမ်ားအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေသာေၾကာင့္ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ အေရးယူအျပစ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရွ႕ေန ေခၚခင္ခင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္      အတြင္းေရးမွဴး           +၆၆(၀) ၈၁၂၈၇၈ ၇၅၁
ဘုိၾကည္   တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး    +၆၆(၀) ၈၁၉၆၂ ၈၇၁၃

လစဥ္အစီရင္ခံစာ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ August 2015, Chronology (Bur)