၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ

11010975_1033901953320623_7846644741312139611_n

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအ တြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၁၂၀ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခံ ေနရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၄၈ ဦးတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။
တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
ယခုလတြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၃၁ ဦး တရားစြဲဆို ခံရၿပီး ထို ၃၁ ဦးထဲမွ ၁၆ ဦးသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ ၂၁ ဦးေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၇ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅ ဦးမွာ က်န္းမာေရးဆိုး၀ါးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

က်န္းမာေရး ဆိုး၀ါးလ်က္ရွိသည္ဟု သတင္းရရွိသူမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾက၍ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲျခင္းခံခဲ့ရကာ သာယာ၀တီေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားႏွင့္ ၀န္းရံျပည္သူ စုစုေပါင္း ၁၄ ဦးကို အာမခံျဖင့္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၆၃ ဦးထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ လက္က်န္ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ပဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသခြင့္ရရွိရန္အတြက္ တရားရံုး သို႔ေတာင္းဆိုခ်က္ တင္သြင္းၾကရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားကို ယခုလ အေစာပိုင္းကတိုက္တြန္းခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ မတ္လ ၁၀ ရက္ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ ၿဖိဳခြင္းခံရစဥ္က ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔ တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ သပိတ္ၿဖိဳခြင္းခံရမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား၏ သက္ေသခံ ထြက္ဆိုခ်က္ မ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တရားဥပေဒမဲ့လူမဆန္စြာ ျပဳမူ ခ်က္မ်ားပါ ၀င္ေသာ အမႈတစ္ခုကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား က အမႈဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ တရားစြဲျခင္းကိုလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အဆိုအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈအေပၚတြင္ မလိုအပ္ဘဲ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းရန္ အမိန္႔ေပးညႊန္ ၾကားခဲ့သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို တရားစြဲဆိုရန္ ေကာ္မတီတြင္ပါ ၀င္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားက စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟုသိရသည္။

ဇူလိုင္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ကာလရွည္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေၾကညာခ်က္လည္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၄၄ ဦး အစရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၄၂ ေနရာအတြက္ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၉ ေနရာအတြက္ကိူမူ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္ ေၾကညာလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမတ္မ်ားအပါအ၀င္ လႊတ္ ေတာ္အမတ္မ်ားထံသို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကိုေရြးေကာက္ ပြဲမတိုင္ခင္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းသည့္ စာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္ထဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစကားရပ္ အေပၚအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္မွာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္မရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တရား၀င္ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး အျခားေသာအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္မခြဲျခားဘဲ တစ္တန္းတစားတည္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၀န္ႀကီး၏ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “အစိုးရကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ေပးထားတယ္။ အခုျပည္ထဲေရးဒု၀န္ႀကီးက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္ကို ျငင္းဆန္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒါဟာ ေရွ႕ေနာက္မညီညႊတ္ဘူးလို႔ ကၽြန္မထင္ပါတယ္” ဟု အစိုးရ၏ မူ၀ါဒပိုင္း ဆိုင္ရာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုလေႏွာင္းပိုင္းျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္  ႏိုင္ငံျခားသားအ က်ဥ္းသား ၂၁၀ ဦးအပါအ၀င္ အက်ဥ္းသား ၆၉၆၆ ဦး ကို သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလေနာက္ပုိင္း ပထမဆံုးထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္ ထိုလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား(၁၃) ဦးသာ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရွိရပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂ္လိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္၊ ျမန္မာတုိင္းမ္ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္၊ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္)

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
တိတ္ႏုိင္     အတြင္းေရးမွဴး         +၆၆(၀)၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁
ဘုိၾကည္  တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး  +၉၅(၀) ၉၄၂၅၃ ၀၈၈ ၄၀

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ေဒါင္းေလာ့ရယူပါ — July 2015, Chronology (Bur)