ေအေအပီပီမွ ေမလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

credit irrawaddy 1

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေမလကုန္မွ အစျပဳၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၁၆၃ ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးခံေနရၿပီး ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၄၄၂ ဦး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။
တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
ယခုလတြင္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၉ ဦး တရားစြဲဆုိခံရၿပီး၊ ထုိ ၄၉ ဦးထဲမွ ၄၁ ဦးတုိ႔သည့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ထိန္းသိမ္းခံေနရကာ တရားရင္ဆုိင္ေနပါသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၆ ဦး ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရကာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ ဦး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္ လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကိုစိုင္းတင္မင္းထြန္း၊ ကိုေဇာ္သက္ေအာင္၊ ကုိရာဇာဦးႏွင့္ ကိုေနမ်ိဳးဇင္တုိ႔ ေလးဦးသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရး မေကာင္းေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

ယခုလတြင္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းခံရၿပီး သာယာဝတီအက်ဥ္း ေထာင္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ရခုိင္ေဒသခံ ၃၂ ဦးတို႔ ရခုိင္တပ္မေတာ္ (AA) ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မႏၱေလးတုိင္းတြင္ ေျမသိမ္းမႈကုိ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားမွ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္ ေျမပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီး ၅ ဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရကာ ဝတၱရားေႏွာက္ယွက္မႈ ပုဒ္မ ၃၃၃ ျဖင့္ တရားစြဲျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အကုန္ပိုင္းေလာက္တြင္ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးထားစဥ္အတြင္း အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး ေသဆံုးမႈတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္သားႏွစ္ဦး စစ္တပ္၏ ပုဒ္မ ၇၁၊ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၄ လူသတ္မႈတုိ႔ႏွင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရၿပီး၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) မွ အရပ္ဖက္တရားရုံးတြင္ စစ္ေဆးရန္ အႀကံျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္မွ စစ္ခံုရုံးတြင္သာ စစ္ေဆးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ထိုအမႈအား စစ္ခံုရုံးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့သလုိ အရပ္ဖက္တရားရုံးမွလည္း အၿပိဳင္စစ္ေဆး လ်က္ရွိပါသည္။ စစ္ခံုရုံးမွ တရားခံႏွစ္ဦးတုိ႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တရားေသလႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အရပ္ဖက္တရားရုံးမွ ထိုအမႈအား ဆက္လက္ စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ယခုလတြင္ပင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳသည့္ အေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒအား ဆက္လက္အသံုးျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိပုဒ္မအရ ႏုိင္ငံေတာ္အား ဆန္႔က်င္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ထိုပုဒ္မအား ဖ်က္သိမ္းပါက “တုိင္းျပည္ ကေမာက္ကမ ဖရုိဖရဲ ျဖစ္ေစမည္” ဟု သေဘာမတူညီမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ယခု တတိယ အႀကိမ္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ထုိဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းရန္ တင္သြင္းသည့္ အဆိုအား ေထာက္ခံမဲ ၅၀၊ ဆန္႔က်င္သည့္ မဲအေရအတြက္ ၂၅၆ မဲ၊ ပ်က္ကြက္မဲအေရအတြက္ ၁၇ မဲတို႔ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၁ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၂ ရက္၊ မဇၥ်ိမ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၂၈ ၇၈ ၇၅၁
ဘုိၾကည္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂၅၃၀ ၈၈၄၀

အျပည့္အစုံဖတ္ရႈရန္ ေဒါင္းေလာ့ရရန္ May 2015, Chronology (Bur)