အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ (ချက်နိုင်ငံအတွေ့အကြုံ)

Czachကျေးဇူးတင်လွှာ
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် ကိုယ်တိုင်
ပါဝင်သူများက သူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံများကို ရေးသား
ထားသည့်“TRANSFORM ATION: The CZech Experience”
ဟု အမည်ရသော စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေနိုင်ရန် ရန်ပုံငွေ
အကူအညီပေးခဲ့သော ချက်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
အားလည်းကောင်း၊ ချက်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ)
အကြားတွင် ကြားခံအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော
“PEOPLE IN NEED” အဖွဲ့အားလည်းကောင်း၊ မြန်မာဘာသာသို့
ပြန်ဆိုပေးခဲ့သော ရာစုနှစ် ဘာသာပြန်အဖွဲ့အားလည်းကောင်း၊ စာအုပ်
အပြင်အဆင်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ကိုတင်အေးနှင့် အဖက်ဖက်မှ
ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့သော အေအေပီပီရုံး အဖွဲ့ဝင်များအားလည်းကောင်း
အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်သည်။

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(မြန်မာနိုင်ငံ)

အပြည့်အစုံဖတ်ရန် CZECH_TP PDF file ဒေါင်းလော့ရယူရန်(အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ) ချက်နိုင်ငံအတွေ့အကြုံ