စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ (၃) ဦးတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယေန႔(ဇန္နဝါရီ ၁၈)တြင္ ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးခဲ့ရသူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယမန္ေန႔အထိ (၁၄၈၃) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပး သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၈၆၇၇) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၆၂၆) ဦး မွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူထဲမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး (၂) ဦး အပါအဝင္ (၄၁) ဦးမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသည္။ ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၉၆၆) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခားေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔အနက္မွ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၃၉) ဦး အပါအဝင္ (၁၁၈) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၈၀) ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူဦးေရအတိအက်ႏွင့္ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္အတြက္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါက္ရပ္ေက်း႐ြာကို အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏တပ္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္စီးနင္း၍ ရမ္းသန္း ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဝင္းေဇာ္ဦးမွာ က်ည္ထိမွန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ကိုဝင္းေဇာ္ဦးသည္ သထုံေဆး႐ုံႀကီး၌ ေဆးကုသမႈခံယူေနစဥ္ က်ဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္း၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕တြင္ ေဈးသြားဝယ္သည့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို စစ္သားမ်ားမွ လမ္း၌ ေခၚယူစစ္ေဆး၍ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါအမ်ိဳးသားမွာ ကိုစံေပါ ေခၚ ကိုထြန္းေအာင္ႏိုင္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ႐ုပ္အေလာင္း၌ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံထားရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားစြာရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၎သည္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ဇာတိျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ေပၚ၌ လာေရာက္ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ fatality-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အဖမ္းအဆီးအခ်က္အလက္မ်ားကို detention-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔၍ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလက်ဆုံးသူမ်ားစာရင္း Recent Fatality List for Jan 18, 2022 (Burmese)
မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under-Detention-List-Last-Updated-on-18-January-2022
အမိန႔္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under-Sentenced-List-Last-Updated-on-18-January-2022