ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

ဇန္နဝါရီ (၅) ရက္၊ ၂၀၂၂
အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ မတရားအာဏာသိမ္းမႈ (၁၁) လ ေက်ာ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ တႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ လူမဆန္စြာရက္စက္မႈမ်ား၊ ေဘးဒုကၡမ်ား၊ စစ္ေရးအရွိန္ျမင့္တက္လာမႈမ်ားႏွင့္အတူ အရပ္သား ျပည္သူလူထု ၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးရမႈမ်ားႏွင့္ နစ္နာခံစားရမႈမ်ားမွာ ဆထက္တိုး၍ ဆိုး႐ြားလာေနဆဲ ပင္ ျဖစ္သည္။
ဒီဇင္ဘာ (၅) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းပင္ႀကီးလမ္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနသည့္ လူအုပ္ထဲသို႔ စစ္အုပ္စုလက္ပါးေစမ်ားက ကားကိုအရွိန္ျပင္းျပင္းေမာင္းႏွင္၍ ဝင္တိုက္ကာ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ ဆႏၵျပပြဲကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား၊ အသက္အႏၲရာယ္ထိခိုက္သူမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အုပ္စုကမူ ၎တို႔အေနျဖင့္ တရားမဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ဆူပူဆႏၵျပမႈအား လူစုခြဲ ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကင္းမဲ့စြာ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
အာဏာသိမ္းမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည့္ ေဒသမ်ားထဲမွ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ အာဏာ သိမ္းအၾကမ္းဖက္စစ္တပ္၏ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္မႈကို ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိရာ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေဒသခံ (၁၈) ဦးထက္မနည္းမွာ စစ္အုပ္စုလက္ပါးေစမ်ား၏ ဖမ္းဆီး မီးရႈိ႕သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ထိုအထဲတြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးႏွစ္ဦး ပါဝင္သည္။ အလားတူ ပင္ ဒီဇင္ဘာ (၂၅) ရက္ေန႔က ကယားျပည္နယ္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ မိုဆိုေက်း႐ြာအနီးတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚ၌ ကေလးငယ္မ်ားပါ ပါဝင္သည္ဟု အတည္ျပဳထားသည့္ မီးရႈိ႕ခံထားရေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ႐ုပ္အေလာင္း ၃၀ ေက်ာ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုအျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို မီးရႈိ႕မသတ္ျဖတ္ခင္ ဖမ္းဆီးထားစဥ္အတြင္း ၎တို႔လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သြားေရာက္ညႇိႏႈိင္းခဲ့ေသာ ကရင္နီျပည္နယ္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (ကလလတ) ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပာင္း မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄ ဦးအား စစ္တပ္မွ လက္ျပန္ႀကိဳးမ်ားတုတ္၍ ဦးေခါင္းကို ပစ္ကာ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကလလတ မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ မိုဆိုေက်း႐ြာျဖစ္စဥ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိသည္။
အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စစ္အုပ္စုမွ မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးမႈျခင္းမ်ား အား ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌ ေက်း႐ြာမ်ား၊ လူေန ရပ္ကြက္မ်ား မီးရႈိ႕ခံရမႈမွာ အနည္းဆုံး (၅၆) ႀကိမ္ ရွိခဲ့ၿပီး အေဆာက္အဦေပါင္း (၆၅၀) ထက္မနည္း ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ထားခ်က္မ်ားအရျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ ယခုထက္ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ဖြယ္ရွိ သည္။
ဒီဇင္ဘာလအတြင္း စစ္အုပ္စု၏ လူမဆန္စြာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ျပည္သူ (၁၂၇) ဦးက်ဆုံးခဲ့ရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ ေကာက္ယူ စုေဆာင္းရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဒီဇင္ဘာလ၌ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ က်ဆုံးခဲ့ရသူ (၆၁) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၅) ဦးႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ (၇) ဦး ရွိခဲ့သည္။
AAPP မွ လက္လွမ္းမီသမွ် ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဒီဇင္ဘာ ၁ မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ စစ္အုပ္စု၏ တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူေပါင္း (၃၀၉) ဦး ရွိခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ (၆၈) ဦး၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ဦးေရ (၁၅) ဦး ႏွင့္ ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံရသူ (၁၈) ဦး ပါဝင္သည္။
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ား၊ အရပ္သားျပည္သူ လူထု၏ ေနအိမ္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ၊ PDF စသည္တို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟု ဆိုကာ မတရားခ်ိပ္ပိတ္သိမ္းဆည္းမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌ ခ်ိပ္ပိတ္သိမ္း ဆည္း ခံခဲ့ရေသာ ေနအိမ္အေဆာက္အအုံေပါင္း (၃၃) ခု ရွိခဲ့သည္။
တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနၾကရသည့္ မတရား ဖမ္းဆီးခံမ်ား၏ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းအေျခအေနမွာလည္း လူမဆန္ေသာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရသည္။ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔၌ ျမန္မာ တႏိုင္ငံလုံး အသံတိတ္သပိတ္ (Silent Strike) ကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကခ်ိန္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကလည္း သပိတ္တြင္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေထာင္တြင္းဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ (၈၉) ဦးမွာ နံပါတ္တုတ္၊ ရာဘာႀကိဳးတို႔ျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ခံရၿပီး တိုက္ပိတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဒီဇင္ဘာ (၂၉) ရက္ေန႔က ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္း သားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကိုေဝယံၿဖိဳးမိုးကို အင္းစိန္ေထာင္ အတြင္းမွာ ေထာင္ အာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားတခ်ိဳ႕က အၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနမွာရွိေနၿပီး လုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလည္း မရရွိ ေပ။
အထက္ပါေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္၏ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ တရားမဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖၚျပခ်က္မွ်သာျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ လူမဆန္ေသာ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
လစဥ္အစီရင္ခံစာအားေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese December Chronology