၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုဂ်င္မီ (ခ) ကိုေက်ာ္မင္းယုအား အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၅၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၂၁
၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ကိုဂ်င္မီ(ခ) ကိုေက်ာ္မင္းယုအား အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုမွ အင္အားအလြန္အကြၽံသုံးၿပီး အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးစဥ္အတြင္း ဦးေခါင္းတြင္ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရသည္အထိ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔ႏွင့္ အယူအဆမတူသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရာတြင္ မလိုလားအပ္ဘဲ ၾကမ္းတမ္းစြာဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ ဖမ္းဆီးစဥ္ပစ္ခတ္ခံရၿပီး ေသဆုံးမႈမ်ား၊ စစ္ေၾကာေရးတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ တရားဥပေဒကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကို စိတ္ထင္တိုင္း တရားမဲ့ျပဳက်င့္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကိုဂ်င္မီ(ခ) ကိုေက်ာ္မင္းယု ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအားလုံးသည္ မတရားဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ စစ္အုပ္စုတြင္ တာဝန္အျပည့္အဝရွိၿပီး စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္လည္း ကိုဂ်င္မီအပါအဝင္ မတရားဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္အသင္း (ေအေအပီပီ) မွ အေလးအနက္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
စတိတ္မန႔္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Statement for Ko Jimmy_Burmese