စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၈) တြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးမည္ဆိုေသာ ေၾကညာခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ရႈတ္ခ်မႈမ်ားကို ရပ္တန႔္ေစရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ နည္းပရိယာယ္တစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔လႊတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈကို အဆုံးသတ္သြားေစမည္ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္အပါအဝင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လည္လႊတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏မူရင္းတာဝန္မ်ားကို ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မတရားညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ဖမ္းဆီးမႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအား အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မတရားဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံရသူမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားက ျပန္လည္ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ကုစားေပးျခင္းမ်ားအတြက္ စစ္အုပ္စုမွ အျပည့္အဝတာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ (၃) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယေန႔(ေအာက္တိုဘာ ၁၈)တြင္ ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးခဲ့ရသူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယမန္ေန႔အထိ (၁၁၈၁) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပး သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၇၃၅၅) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၃၅၄) ဦး မွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူထဲမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး (၂) ဦး အပါအဝင္ (၂၆) ဦးမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသည္။ ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၉၈၉) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔အနက္မွ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၃၉) ဦး အပါအဝင္ (၁၁၈) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၆၅) ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။
လြတ္ေျမာက္လာသူဦးေရ အတိအက်ႏွင့္ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္အတြက္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊကူတဲစုေက်း႐ြာမွ ကိုမ်ိဳးေဆြကို အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ပ်ဴေစာထီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ၿပီး ၎တို႔တပ္စြဲထားသည့္ ပ်ဥ္ေထာင္ေက်း႐ြာ၌ တေန႔လုံး ႐ိုက္ႏွက္၍ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ကာ ည ၁၀ နာရီခန႔္တြင္ ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏တပ္မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္သည္ ေတာင္ယာတဲတစ္လုံးေပၚကို က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ တဲအတြင္းရွိ အသက္ ၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးမွာ က်ဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မတူပီၿမိဳ႕မွ ဦးလိပ္ခြၽဲ႕သည္ ဝါဥၿခံသြားစဥ္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္၏တပ္မွ ေထာင္ထားခဲ့သည့္ မိုင္းနင္းမိခဲ့ၿပီး က်ဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ fatality-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အဖမ္းအဆီးအခ်က္အလက္မ်ားကို detention-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔၍ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလက်ဆုံးသူမ်ားစာရင္း Recent Fatality List for October 18, 2021 (Burmese)
မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under-Detention-List-Last-Updated-on-18-October-2021
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္း Release-Lists-Last-Updated-on-18-October-2021
အမိန႔္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under-Sentenced-List-Last-Updated-on-18-October-2021