အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ ျပည္သူမ်ားကို အဓမၼေပ်ာက္ဆုံးေနေစမႈမ်ား

ဩဂုတ္လ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၂၁
ယေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတင္းအဓမၼအစအနေပ်ာက္ဆုံးေစမႈဒဏ္ ခံရသူမ်ားေန႔၌ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္ကတည္းက ျမန္မာျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေနသည့္ ၎တို႔ ၏ လူမဆန္ေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားအား အတင္းအဓမၼ အစအန ေပ်ာက္ဆုံးေစမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ သတိမူ၍ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
အာဏာသိမ္းမႈ စတင္သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကတည္းက အတင္းအဓမၼ အစအနေပ်ာက္ဆုံးေစမႈမ်ားမွာ ယခု အခ်ိန္ထိ ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ၿပီး AAPP ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စစ္တပ္၏ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ခံထားရသူမ်ားထဲမွ (၈၂) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မည္သည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသလဲဆိုသည္ကို မသိရွိရေပ။ ထိုကဲ့သို႔ တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားအား မည္သည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္း ထားေၾကာင္းကို စစ္အုပ္စုမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုရန္ လိုအပ္သည္။
စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွ စတင္၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူ စုစုေပါင္း (၇၆၂၇) ဦးရွိခဲ့ရာ စစ္အုပ္စု အေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ လုံးဝမျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ မိသားစုကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား စသည္တို႔၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္သာ ဖမ္းဆီးခံရသူအခ်ိဳ႕မွာ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို သိရွိရျခင္းျဖစ္သည္။
AAPP ၏ အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏိုင္မွ “ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္မွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းတာ၊ ေထာင္ေျပာင္းတာေတြကို ကာယကံရွင္မ်ားရဲ႕ မိသားစုမ်ားကို ဘယ္ေသာအခါမွ အသိေပးတာမရွိခဲ့ဘူး။ မိသားစုမ်ားက ေထာင္ေတြ၊ ရဲစခန္းေတြကို သြားေရာက္စုံစမ္း ေမးျမန္းတာ၊ အက်ဥ္းက်ေနသူေတြရဲ႕ မိသားစုေတြကတဆင့္ စုံစမ္းေမးျမန္းတာေတြကို အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပန္းခံၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲ စုံစမ္းၾကရတယ္။ တစ္ခါတရံ မီဒီယာေတြကမွ တဆင့္သိၾကရတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္နဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေတာင္ ဒီကေန႔အထိ ဘယ္ေနရာမွာ ထိန္းသိမ္းထားတယ္ ဆိုတာကို မထုတ္ျပန္တဲ့အျပင္ ေရွ႕ေနေတြနဲ႔ေတြ႕ခြင့္ကိုပါ ပိတ္ပင္တာေတြလုပ္လာခဲ့တယ္။ ဒီလို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ အစအနေပ်ာက္ဆုံးေစျခင္းဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကို ႀကီးမားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္တာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြကိုလည္း စိန္ေခၚရာ ေရာက္ပါတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
ေရာမစာခ်ဳပ္ (၂၀၀၂) ၌ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ တစ္စုံတစ္ဦးကို အခ်ိန္ ကာလၾကာျမႇင့္စြာ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေပးမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ လြတ္လပ္မႈဆုံးရႈံးေနျခင္းတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ အတင္းအဓမၼ အစအနေပ်ာက္ဆုံးေစမႈေျမာက္သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။
စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ အလိုရွိသူကို ဖမ္းမမိသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မိသားစုဝင္မ်ားကို ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနသလို ထိုဓားစာခံမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထား ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။ ထိုအထဲတြင္ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသည့္ လူမမယ္ကေလး သူငယ္မ်ားပင္ ပါဝင္သည္။ ညအခ်ိန္ဝင္ေရာက္စီးနင္း၍ ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရသူမ်ားသည္ လ်ိဳ႕ဝွက္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေနာက္ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ားတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ၍ မည္သူမွ မသိလိုက္ရဘဲ အသက္ေသဆုံးသြား ရမႈပင္ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ ေနစဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
AAPP ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္က “အတင္းအဓမၼ အစအနေပ်ာက္ဆုံးေစမႈေတြဟာ အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းၿပီး သူတို႔ကိုဆန႔္က်င္ေနမႈေတြ ရပ္တန႔္ေစဖို႔ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုက ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈေတြကို တိုးလာေအာင္ ဖန္တီးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရပ္ ဟာ အထိန္းသိမ္းခံေနရသူေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာတင္မကဘဲ မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြ ကိုပါ ထိခိုက္နစ္နာခံစားရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ခင္ရသူတစ္ဦးဦးကို ဘယ္ေနရာမွာ ထိန္းသိမ္းထားတယ္ဆိုတာ တရားဝင္အသိမေပးဘဲ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထိန္ခ်န္ထားျခင္းဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ အသြင္တစ္ခုျဖစ္သလို ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရပါ ဖိစီးႏွိပ္စက္ျခင္း ေျမာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီနည္းလမ္းေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္နဲ႔ စနစ္တက် အသုံးျပဳက်ဴးလြန္ေနတာဟာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ အဆိုး႐ြားဆုံး ရာဇဝတ္မႈေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ေရာမစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၇ (ဈ) တြင္ အတင္းအဓမၼ အစအနေပ်ာက္ဆုံးေစျခင္းကို စနစ္တက်ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္ျပန႔္ က်ဴးလြန္လာပါက လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရာဇဝတ္မႈ၏ အဂၤါရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။
အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရက ဇူလိုင္လ (၁) ရက္၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က်ဴးလြန္ ခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္တရား႐ုံး၏ တရားစီရင္မႈမ်ားကို လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဩဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။ အတင္းအဓမၼ အစအနေပ်ာက္ဆုံးေစျခင္းသည္ ေရာမစာခ်ဳပ္အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္း၌ တည္ရွိ ၿပီး အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရကို ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ တရားဝင္အစိုးရတစ္ရပ္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနမႈကို အဆုံးသတ္ႏိုင္ရန္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ယႏၲရားမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
စတိတ္မန႔္အျပည့္အစုံ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Forced Disappearances by the Military Junta