အာဏာသိမ္း ရက္ ၂၀၀ အတြင္း စစ္အုပ္စုက အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္

၂၁-ဩဂုတ္-၂၀၂၁
တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မတရားသျဖင့္ အႏိုင္က်င့္လုယူထားသည့္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္ကို ဆန႔္ က်င္၍ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စစ္တပ္၏လူမဆန္ေသာ ရက္စက္ရမ္းကားမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားခဲ့ရသည့္ အရပ္သားျပည္သူအေရ အတြက္မွာ အာဏာသိမ္းမႈရက္ေပါင္း ၂၀၀ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ (၁၀၀၇) ဦး ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အေရအတြက္ကို အခ်ိဳးခ်ၾကည့္လွ်င္ အျပစ္မဲ့အရပ္သားျပည္သူမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္ေၾကာင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် (၅) ဦးႏႈန္း မတရားသတ္ျဖတ္ျခင္းခံေနရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ယခင္ကတည္းက အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိခဲ့သလို စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ေပၚလာသည့္အခ်ိန္၌လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ (၉) ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပပြဲ၌ ဦးေခါင္းကို က်ည္အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရၿပီး က်ဆုံးသြားရသည့္ မျမသြဲ႕သြဲ႕ခိုင္၏ က်ဆုံးမႈ ျဖစ္စဥ္ အပါအဝင္ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္မႈ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
“အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ အရပ္သားျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး ရမ္းကားရက္စက္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနတာဟာ စနစ္တက်စီစဥ္ထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ ပုံစံတစ္ခုကို က်င့္သုံးေနတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ အေစာပိုင္းကာလေတြမွာေတာ့ ရာဘာက်ည္ဆံေတြ၊ မ်က္ရည္ယိုဗုံးေတြကို အသုံးျပဳၿပီး ဆႏၵျပပြဲေတြကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့ေပမယ့္ ဒီနည္းလမ္းေတြဟာ အာဏာသိမ္း အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က အလိုရွိတဲ့ရလဒ္ေတြကို ျဖစ္ေပၚမလာေစတဲ့အခါမွာ ပိုမိုဆိုး႐ြားရက္စက္တဲ့ နည္းလမ္း ေတြကို မတ္လအတြင္းမွာ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွာ အၾကမ္းဖက္ဝင္ေရာက္ စီးနင္းမႈေတြ၊ မီးရႈိ႕မႈေတြ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ၊ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ပစ္ခတ္မႈေတြ၊ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို စစ္တပ္က ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု AAPP က အစီရင္ခံစာတစ္ခု တြင္ သုံးသပ္ျပထားခဲ့သည္။
AAPP အေနျဖင့္ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကိုမဆို က်ဴးလြန္ရန္ဝန္မေလးေသာ စစ္အုပ္စု၏ ရက္စက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားခဲ့ရသည့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္၊ ေနရာေဒသႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား အလိုက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ပညာရွင္မ်ား
မတရားအာဏာသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ကို အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ အစရွိသျဖင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ပါဝင္၍ ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိက အခန္း က႑မွရွိေနသည့္ ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း စစ္အုပ္စုက စနစ္တက် ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ပစ္မွတ္ထား၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္စတင္ကတည္းက ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း (၆) ဦး၊ အင္ဂ်င္နီယာ (၇) ဦး၊ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ ဝန္ထမ္း (၁၀) ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသား (၇၁) ဦး တို႔မွာ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္၏ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။
က်ဆုံးမႈ အမ်ားဆုံးေန႔
တႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ စစ္အာဏာရွင္ကို အလိုမရွိေၾကာင္း ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္မႈမ်ားကို နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိတိုင္ ထုတ္ေဖာ္ဆႏၵျပေနဆဲျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ အထင္ကရ သမိုင္းဝင္ ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရေသာ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို တပ္မေတာ္ေန႔ဟု အဓမၼနာမည္ေျပာင္းရယူထားသည့္ အၾကမ္းဖက္ စစ္တပ္က ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ တနၤႆာရီအပါအဝင္ အျခားေဒသမ်ားမွ အျပစ္မဲ့အရပ္သား ျပည္သူ ေပါင္း (၁၆၄) ဦးကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ (၂) ဦး ႏွင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ (၁၄) ဦး စုစုေပါင္း (၁၆) ဦးတို႔မွာ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။
ေဒသမ်ား
အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္၏ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အႏွံ႔ ေဒသအသီးသီးတြင္ ျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လုံးမွာ အသက္အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ရင္ဆိုင္ၾကရလ်က္ရွိေနသည္။ အျပစ္မဲ့အရပ္သားျပည္သူသတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၌ (၂၄၁)ဦး၊ မႏၲေလးတိုင္း၌ (၂၁၇) ဦးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၌ (၂၀၄) ဦး အထိ အစဥ္လိုက္ အမ်ားဆုံး ရွိေနသည္။
ထိခိုက္နစ္နာခံစားလြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား
ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရး အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသလို ဂ်ီနီဗာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေလးခုေျမာက္ စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္း ကေလးသူငယ္အေရးကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကုလ သမဂၢ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္လည္း အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခံစားရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္မႈႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ကို ရယူခံပိုင္ခြင့္ရွိေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို စီမံခ်မွတ္ရန္ ျပဌာန္းထားသည္။ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ စတင္ကတည္းက စစ္တပ္၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ (၂၀) ဦး ႏွင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ (၆၂) ဦး စုစုေပါင္း (၈၂) ဦး တို႔မွာ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔ကို တန္းတူ အကာ အကြယ္ေပးေရးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္အေရးပိုမို ခ်ိဳးေဖာက္ခံရႏိုင္သျဖင့္ လုံေလာက္ေသာ ေနာက္ထပ္အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အာမခံေပးထားရမည္ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုံေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈဟု ဆိုရာတြင္ လိင္စိတ္ခံယူမႈကြဲျပားသည့္ LGBT မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရႏိုင္ေျချမင့္မားသည့္အတြက္ အဆိုပါအုပ္စုကိုပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနည္းတူ အကာအကြယ္ေပးရ မည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။
ဇြန္လ (၄) ရက္ ည၌ လိင္စိတ္ခံယူမႈကြဲျပားေနသည့္ Transgender တစ္ဦးျဖစ္သူ ေသာ္ေသာ္သည္ မႏၲေလး တိုင္း၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္၏ လက္ပါးေစတပ္သားမ်ားက ပစ္ခတ္မႈ ေၾကာင့္ လက္ႏွင့္ နံ႐ိုးတြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး လုံေလာက္ေသာေဆးကုသမႈမရရွိဘဲ က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ AAPP ၏ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားအရ စစ္အုပ္စု၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး (၇၀) ဦးမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁) ရက္ေန႔မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အသက္ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။
ဆႏၵျပပြဲအတြင္း က်ဆုံးမႈမ်ား
စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္လည္း စစ္အုပ္စု၏ အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးရသူေပါင္း (၆၄၉) ဦးရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ ရပ္႐ြာမ်ား အတြင္း အေၾကာင္းမဲ့ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈမ်ားပစ္ခတ္မႈမ်ားကိုလည္း စစ္အုပ္စုက က်ဴးလြန္လ်က္ရာရွိရာ ေန႔ခင္းအခ်ိန္ လမ္းေပၚတြင္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းေနစဥ္ပင္ စစ္ယာဥ္တန္းႏွင့္ ဆုံမိခိုက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံရသူပင္ရွိခဲ့သည္။
အလြန္စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုမွာ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔က မႏၲေလးတြင္ ေနအိမ္တစ္လုံးကို ဝင္စီးနင္းၿပီးေနာက္ ဖခင္ရင္ခြင္ထဲတြင္ ေၾကာက္႐ြံ႕စြာထိုင္ေနသည့္ အသက္ (၆) ႏွစ္အ႐ြယ္ သမီးငယ္ မခင္မ်ိဳးခ်စ္ကို ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ ရန္လိုျပဳမူမႈမ်ားကို ၫြန္ျပေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ပါဝင္သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္လူငယ္မ်ား၏ ဦးေခါင္းကို ခ်ိန္႐ြယ္ပစ္ခတ္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အိန္ဂ်ယ္ (ခ) ၾကယ္စင္လင္းမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အသက္ (၁၉) ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ (၃) ရက္ေန႔၏ ဆႏၵျပပြဲ အတြင္း စစ္အုပ္စု လက္ပါးေစမ်ားက ဦးေခါင္းကို ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆုံးပါးသြားခဲ့ရသည္။ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားတြင္ ဦးေခါင္းကိုခ်ိန္႐ြယ္၍ တမင္တကာပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားခဲ့ရသူေပါင္း (၁၀၇) ဦး ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ က်ဆုံးမႈမ်ား
စစ္တပ္အမည္ခံ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း၏ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ျပည္သူ႔ႏွိပ္ကြပ္ေရး ဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို မဆင္မျခင္ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ကာလတေလွ်ာက္လုံး၌ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ ဆိုးဝါးစြာက်ဴးလြန္လ်က္ရွိေနသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး လူေပါင္း (၁၀၆) ဦးမွာ ဆိုးဝါးလွေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။
အာဏာသိမ္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုသည္ တႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔တြင္ ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္သည့္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ယတိျပတ္ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္းကို သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား လ်င္ျမန္စြာေဆာင္႐ြက္သင့္သလို အဆိုပါက်ဴးလြန္မႈမ်ားမွာ လက္သင့္ခံရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမဟုတ္သည့္အျပင္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈလည္း ရွိေစရန္လည္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ သေဘာထားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကို ႏိုင္ငံေရးအရ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Design_Final