စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ တို႔မွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ (၃) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယမန္ေန႔အထိ (၉၂၂) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူရရွိလာပါ ကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပး သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၅၃၁၅) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၂၅၅) ဦး မွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူထဲမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး (၂) ဦး အပါအဝင္ (၂၆) ဦးမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသည္။ ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၉၆၃) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔အနက္မွ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၃၉) ဦး အပါအဝင္ (၁၁၈) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၆၅) ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။
လြတ္ေျမာက္လာသူဦးေရ အတိအက်ႏွင့္ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္အတြက္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းသည္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ထိန္းသိမ္းခံထားရစဥ္ ကိုဗစ္ ၁၉ ကူးစက္ေရာဂါကို ခံစားခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ၌ လုံေလာက္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈကို မရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အေျခအေနဆိုး႐ြားလာခဲ့ရာ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ လႊဲေျပာင္း ကုသေနစဥ္ ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၂၀) တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ အလားတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းႀကိဳင္သည္လည္း အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရစဥ္ ကိုဗစ္ ၁၉ ကူးစက္ေရာဂါကို ခံစားခဲ့ရၿပီး ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၂၀) တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဒုဥကၠဌ ဦးေအးလွသည္ စစ္ေၾကာေရး တြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဒိုက္ဦး (က်ိဳက္ဇေကာ) အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း၌ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ၎၏သားျဖစ္သူ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းလင္းေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ပီဒီအက္ဖ္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္း တို႔ျဖင္ အမႈဆင္ကာ ဦးေအးလွကို ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ကတည္းက ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ fatality-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အဖမ္းအဆီးအခ်က္အလက္မ်ားကို detention-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔၍ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလက်ဆုံးသူမ်ားစာရင္း Recent Fatality List for July 20, 2021 (Burmese) (Final)
မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under Detention List (Last Updated on 20 July 2021)
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္း Release Lists ( Last Updated on 20 July 2021)