စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ကနီၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၅) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယမန္ေန႔အထိ (၉၁၁) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေန ႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပး သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၅၂၅၇) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၂၅၄) ဦး မွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူထဲမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး (၂) ဦး အပါအဝင္ (၂၆) ဦးမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသည္။ ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၉၆၃) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔အနက္မွ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၃၉) ဦး အပါအဝင္ (၁၁၈) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၆၅) ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။
လြတ္ေျမာက္လာသူဦးေရ အတိအက်ႏွင့္ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္အတြက္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ပင္ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ ထန္းတက္ေတာင္သူ ဦးလြန္းေမာင္ကို နယ္ေျမခံရဲမ်ားမွ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္သတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ ဝင္ေရာက္စီးနင္းေသာေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဇင္ကလဲ ေက်း႐ြာအပါအဝင္ အနီးနားေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဇင္ကလဲေက်း႐ြာမွ တိမ္းေရွာင္ေနေသာ ဦးဆန္းဝင္းသည္ ႐ြာသို႔ ဆန္ျပန္ယူစဥ္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ က်ဆုံးသြားသည့္ ဦးဆန္းဝင္းမွာ လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ျခင္းခံထားရၿပီး မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ဦးေခါင္း၌ ႐ိုက္ႏွက္ထားသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သံေပါက္ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ ဦးျမင့္ေဆြကို အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (CDM) ျပဳလုပ္ထားသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာရမဲေက်း႐ြာမွ ေက်ာင္းဆရာမ သုံးဦးကို အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ အရပ္ဝတ္မ်ားျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ညအခ်ိန္က လာေရာက္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည့္ ေက်ာင္းဆရာမ သုံးဦးမွာ ပထက္ကြၽန္းစု အထက္တန္းေက်ာင္းမွ မူလတန္းျပ ဆရာမ ေဒၚညိဳမာလြင္၊ ေ႐ႊဒူးအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)မွ မူလတန္းျပ ဆရာမ ေဒၚဇင္မာလြင္ႏွင့္ ေဒၚသန္းအိအိၿငိမ္း တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ သာရမဲေက်း႐ြာမွ ရာအိမ္မႉး ဦးႏိုင္လင္းကိုလည္း ထိုေန႔ညအခ်ိန္တြင္ပင္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ fatality-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အဖမ္းအဆီးအခ်က္အလက္မ်ားကို detention-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔၍ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလက်ဆုံးသူမ်ားစာရင္း Recent Fatality List for July 14, 2021 (Burmese)
မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္းUnder Detention List (Last Updated on 14 July 2021)
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္းRelease Lists ( Last Updated on 14 July 2021)
ဝရမ္းထုတ္ခံထားရသူမ်ားစာရင္းIssue Warrant Lists ( Last Updated on 14 July 2021)