ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း အစအန ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။ ။ ၂၈ ေမ ၂၀၂၁

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔၊ စစ္အုပ္စုမွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ ေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူၿပီးခ်ိန္မွ စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ပစ္ ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ႀကီးေလးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ကို အစဥ္တစိုက္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိပါသည္။
ထိုအထဲတြင္ တရားမဲ့ ဖမ္းဆီးခံျခင္း၊ အေလာင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းတို႔လည္း ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ မ်ားျပားလွေသာ အေရအတြက္ ရွိသည့္ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖၚ သူ ျပည္သူမ်ားသည္ ေနအိမ္သို႔ ျပန္မေရာက္ႏိုင္ၾက သလို စုံစမ္းရွာေဖြ၍ မရဘဲ ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိပါ သည္။ ထိုသို႔ အစအနေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားထဲတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ အသက္ေသဆုံးသြားခဲ့သူမ်ား ရွိႏိုင္သလို အခ်ိဳ႕မွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ စစ္ေၾကာေရးစခန္း မ်ားတြင္လည္း ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေပ်ာက္ဆုံး ေနမႈမ်ားရွိေနရျခင္းမွာ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ မည္သည့္ ေနရာ တြင္ ထိမ္းသိမ္းထားသည္ကို မေဖာ္ျပျခင္း၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္မျပဳျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ မိသား စုထံ အေၾကာင္းၾကားမႈ မရွိျခင္းတို႔သည္ အဓိက အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ဖမ္းဆီးခံမ်ားမွာ ကာလၾကာျမင့္စြာ အဆက္ အသြယ္မရဘဲ သတင္းအစအနေပ်ာက္ဆုံးေနကာ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူတို႔ ၏ သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား၏ တည္ေနရာကို သိရွိၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းသို႔ အစား အေသာက္သြင္းခြင့္ရသည့္ မိသားစုမ်ား၊ ဥပေဒပိုင္း ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏ အသိ ေပးအေၾကာင္းမႈသာ တည္ေနရာကို သိရွိၾကရသည္။ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုကမူ တစ္စုံတရာ ထုတ္ျပန္ ေၾက ညာျခင္းမရွိေပ။
အစအန ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ားထဲတြင္ AAPP မွ လက္လွမ္းမီသေလာက္ စုေဆာင္းရရွိသည့္ အေရ အတြက္မွာ ၇၅ ဦးရွိသည္။
ထို ၇၅ ဦးတြင္
· လုံးဝ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၁၉ ဦးရွိသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ ယင္းမာပင္၊ ကနီ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုမွ ႐ြာထဲသို႔ အၾကမ္းဖက္ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းပစ္ခတ္သျဖင့္ ထြက္ေျပးရင္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူ ၁၄ ဦး ပါဝင္သည္။ မမိုးဆန္း စုၾကည္ အပါအဝင္ (၄) ဦးမွာ ၎တို႔ တိမ္းေရွာင္ ေနသည့္ ေနအိမ္မွ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ ဖမ္းဆီးခံရသည္ဟု သံသယရွိေသာ္ လည္း မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သူမွ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ တစ္ဦးမွာ တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံ ခဲ့ရကာ ၇ ရက္ အခ်ဳပ္ခ်ရၿပီး ျပန္လႊတ္ေပး လိုက္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ယေန႔အထိ အိမ္ျပန္ ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
• ဖမ္းဆီးခံရသည္မွာ ေသခ်ာၿပီးေနာက္ အစအန ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၄ ဦးရွိသည္။ ၃ ဦးမွာ CDM ေထာက္ပံ့မႈ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ပါဝင္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေျမာင္းျမေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ဟု သတင္းၾကားရေသာ္လည္း ယေန႔အထိ မိသားစုႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရဘဲ အစအန ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ ရွိသည္။ တစ္ဦးမွာယင္းမာပင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး မိသားစုႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရဘဲ ေပ်ာက္ဆုံး ေနျခင္းျဖစ္သည္။
• ၂၄ ဦးမွာ ေနအိမ္မ်ားမွ အေၾကာင္းကိစၥ တခုခုျဖင့္အျပင္သို႔ ထြက္သြားေသာ္လည္း ရက္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ အိမ္ျပန္မေရာက္သူ မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ရာတြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ ေနအိမ္မွ ထြက္ သြားသူမ်ား၊ ဘဏ္တြင္ ေငြသြားထုတ္သူ မ်ား၊ ေဈးဝယ္ထြက္သူမ်ား၊ အစားအစာ ထြက္စားသူမ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုသူမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ ထပ္မံအတည္ျပဳေနဆဲ ျဖစ္ သည္။
• ၂၈ ဦးမွာ အဖမ္းရသည္မွာ ေသခ်ာ ေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာတြင္ ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထားေၾကာင္း မိသားစုမွ မသိရွိရသူ မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအထဲမွ တစ္ဦးမွာ စစ္အုပ္စုမွ ပစ္ခတ္၍ ေသနတ္မွန္ခဲ့ၿပီး ထိုသူအား ဒ႐ြတ္တိုက္ ဆြဲေခၚသြားျခင္း ခံရကာ ယေန႔အထိ မိသားစုႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရပဲ ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ ထပ္မံအတည္ျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရာတြင္
• ေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ခြာသြားၿပီး ဆႏၵထုတ္ ေဖၚပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ရာမွ စစ္ အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္ မ်ားသို႔ ျပန္မလာႏိုင္ပဲ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆက္ အသြယ္ မရေတာ့သူမ်ား၊
• လမ္းမမ်ားေပၚ သြားလာေနစဥ္အတြင္း စစ္ အုပ္စု၏ စစ္သား၊ ရဲမ်ားက စစ္ေဆး ေမး ျမန္းရန္ ေခၚေဆာင္သြားၿပီးေနာက္ ဆက္ သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္သြားျခင္းမ်ား၊
• ေနအိမ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္စီးနင္းသည့္အခ်ိန္ တိမ္းေရွာင္ လြတ္ေျမာက္ သြားေသာ္ လည္း ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အဆက္အသြယ္မရ ေတာ့သူမ်ား၊
• တိမ္းေရွာင္ ပုန္းေအာင္းေနသည့္ ေနရာမ်ား တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီးေနာက္ လိုက္လ ံစုံစမ္း၍ မရေတာ့ဘဲ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ ေတာက္သြားသူမ်ား၊
• အဖမ္းခံရၿပီး စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရွိရ ေသာ္လည္း မည္သည့္ ေနရာတြင္ ထား ရွိေၾကာင္း မေဖၚျပျခင္း၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္မရေသးသူမ်ား စသျဖင့္ အစ အန ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ားအား စုေဆာင္း ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆိုပါအေရအတြက္သည္ AAPP မွ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူ စုေဆာင္းထားသည့္ အေရအတြက္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ အစေဖ်ာက္ခံရသူမ်ားမွာ ယခုထက္ ပိုမ်ားႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ အစေဖ်ာက္ျခင္း အဂၤါရပ္ မ်ားမွာ လူပုဂၢိဳလ္ တစုံတေယာက္အား တရားမဝင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားတပါးသို႔ ေခၚ ေဆာင္သြားျခင္း၊ ခံရသူ၏ ဆႏၵမပါျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံး ေနသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေပး ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ အစေဖ်ာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းကြယ္မႈဟု သတ္မွတ္ထားသည္။
ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒတြင္ အစအန ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ ေပ်ာက္ ဆုံးမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္း မျပဳရန္၊ လ်စ္လ်ဴ ရႈျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ဟန႔္တား ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမျပဳရန္ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ေပ်ာက္ ဆုံးေနသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စုံတရာ ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳသလို ထိုအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အရပ္ဖက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမ်ား ကိုသာ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။
ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တက္တက္ ႂကြႂကြ စုံစမ္းရွာေဖြရန္ႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးကို ေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၄၇၄ ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၊ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရး ေကာင္စီက တညီတၫႊတ္တည္း အတည္ျပဳလက္ခံ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးရသူမ်ား၏ ကံၾကမၼာကိုသိရွိပိုင္ခြင့္မွာ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ထပ္ကာ တလဲလဲ မီးေမွာင္းထိုးျပလ်က္ ရွိသည္။
ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒ ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီက ေလ့လာမႈတြင္ “အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက လူမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈကို မွတ္တမ္းတင္၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားျပဳလုပ္လာသည့္ေနာက္တြင္ ထိုေပ်ာက္ဆုံးေန သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးကိစၥမ်ား အတြက္ မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ ရွိသည္” ဟု အခိုင္အမာ အတည္ျပဳထားသည္။
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း အေနျဖင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလ အတြင္း လူဦးေရ (၇၅) ဦးေပ်ာက္ဆုံးေနသည္ကို အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္း ထားခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား၏ ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို ဖန္တီးေနေသာ အၾကမ္းဖက္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုတြင္ အျပည့္အဝတာဝန္ရွိေန သည္။
AAPP အေနျဖင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ကာလအတြင္း အစအန ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလ သမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထိေရာက္ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေျဖရွင္းေပးပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစုံရန္ Statment Burmese
Download link for Disappeared Lists (28-May-2021)
Download link  Disappeared in detained
Download link for  To Be Comfirm (in Detention)
Download link for To Be Comfirm disappear