စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ေမလ ၈ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၂) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၇၆) ဦးရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယေန႔အထိ (၇၇၆) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ေမလ ၈ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၈၁၃) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၈၄) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၅၁၈) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္မွ (၂၀) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ႏွင့္ (၁၄) ဦးမွာ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္စီ မ်က္ကြယ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ လက္ရွိတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳ ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ယေန႔ (ေမ ၈) တြင္ ျမန္မာျပည္တဝွမ္းလုံး၌ သပိတ္ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုကို ဆက္လက္ဆန႔္က်င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။
ယမန္ေန႔ (ေမ ၇) မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္းစံျပေက်း႐ြာမွ ႐ြာသား တစ္ဦးသည္ ေတာတြင္းသြားစဥ္ ပစ္သတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး မိသားစုက ၎၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို သယ္ယူ၍ မရေသးဘဲ လာသယ္သည့္သူ တစ္ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္၍ လက္ေျမႇာက္ခိုင္းကာ ပါး႐ိုက္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ အေၾကာင္းမဲ့ ရမ္းကား ပစ္ခတ္မႈမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္လိုမင္းထက္ အျပဳအမူမ်ားသည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပို၍ ဆိုး႐ြားလာၿပီး ေန႔စဥ္ လက္နက္မဲ့ ျပည္သူမ်ားမွာ ၎တို႔၏ စိတ္ထင္သလို က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိလွ်က္ရွိေနသည္သာမက စိတ္ပိုင္း ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မလုံၿခဳံမႈမ်ား ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ၎တို႔ လိုသလို လုယက္ျခင္းမ်ားအား ေျဗာင္က်က်က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကန႔္ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊ ပိေတာက္ပင္ေက်း႐ြာ၌ ဆႏၵျပ႐ြာသားတခ်ိဳ႕ကို လိုက္လံ ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ေနအိမ္ ၁၅ အိမ္ခန္႔ကို ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့ကာ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကို လုယူသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယေန႔ (ေမ ၈) ၌လည္း ႐ြာအတြင္း စခန္းခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ပိေတာက္ပင္ ႐ြာသား ၈၀ ခန္႔မွာ ေတာေတာင္အတြင္း တိမ္းေရွာင္ေနၾကရ သည္ဟု သိရွိရသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးစိုးေနသမွ်ကာလပတ္လုံး ျပည္သူမ်ား၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးေနဦးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္နက္ျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်ၿပီး ျပည္သူ႔အာဏာကို မတရာသိမ္းပိုက္ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းႏိုင္မွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။
အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (CDM) ၌ ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနၾကရသည္။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္မွ ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ရတနာပုံတကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ဆရာမ ၄၆၅ ဦး၊ မႏၲေလး တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ဆရာမ ႏွင့္ ႐ုံးဝန္ထမ္း ၃၉၂ ဦး၊ မႏၲေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ဆရာမ ၈၅ ဦး၊ မႏၲေလး ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္က ဆရာ၊ဆရာမ ၉၄ ဦး ႏွင့္ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ဆရာမ ႏွင့္ ဝန္ထမ္း ၉၄ ဦး တို႔သည္ တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိရာ အၾကမ္းဖက္ စစ္တပ္သည္ ဂ်က္ေလယာဥ္ျဖင့္ ကမာၻက တားျမစ္ထားသည့္ ဓာတုဗုံးမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္လာေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) မွ စိစစ္ေနဆဲျဖစ္ကာ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဓာတုဗုံးမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ၿပီး အလြန္ ဆိုး႐ြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ စစ္တပ္၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း ေဒသခံ ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ က်ဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္သာမက အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔အာဏာ တည္ၿမဲေစေရးအတြက္ စစ္ေရးအရ အသာစီးရရွိရန္သာ ႀကိဳးပမ္းလာလ်က္ရွိ သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအတြင္းက်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းFatality List for May 8, 2021 (Bur) (Updated)
မတရားဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားစာရင္းUnder Detention List_Burmese (8-May-2021)
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္းRelease Lists_Burmese (8-May-2021)