စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ေမလ ၃ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ ယမန္ေန႔က က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝက္လက္ၿမိဳ႕မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၁) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၆၆) ဦးရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ သူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယေန႔အထိ (၇၆၆) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၆၁၄) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၈၃) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၄၁၇) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္မွ (၂၀) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ႏွင့္ (၁၄) ဦးမွာ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္စီ မ်က္ကြယ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ လက္ရွိတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳ ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ယေန႔ (ေမ ၃) က်ေရာက္ေသာ ကမာၻ႔စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဖိႏွိပ္မႈ ႏွင့္ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ သတင္းမွန္စီးဆင္းေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟု တင္စားေခၚဆိုသည့္ သတင္းမီဒီယာက႑ ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ အေရးပါမႈကို မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳ၍ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ က်ဆင္းလုနီးျဖစ္သြားရၿပီး ယေန႔ (ေမ ၃) အထိ သတင္းသမား (၈၄) ဦးသည္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သတင္းသမား (၅၀) ဦးမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရဆဲျဖစ္ကာ ၎တို႔အနက္မွ (၂၅) ဦးသည္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္။ ထို႔ျပင္ သတင္းသမား (၂) ဦးသည္ အာမခံျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပမွ တရားရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္အျပင္ သတင္းသမား (၂၉) ဦးသည္လည္း ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ ရွင္သန္ ႀကီးစိုးေနသမွ် ကာလပတ္လုံး သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဆက္လက္ က်ဆင္းေနဦးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ သတင္းမီဒီသမားမ်ားသည္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ အျပင္းအထန္ ဖိႏွိပ္ျခင္း ခံေနၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။
ယမန္ေန႔ (ေမလ ၂) က အျပင္းအထန္ ပစ္ခတ္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ တခ်ိဳ႕ က်ဆုံးသြားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ (ေမ ၃) တြင္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ သပိတ္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုကို ဆက္လက္ ဆန႔္က်င္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၌ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္လာသည့္ ေဈးသည္မ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ လိုက္လံပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ ယုတ္ညံ့ေသာ ဆိုးယုတ္မႈ ေနာက္တစ္ခုမွာ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားအား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ စင္တာကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ေန႔ (ေမ ၂) တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ NLD .AIDS. Center (NAC) ကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့ၿပီး ART ေဆးေသာက္ေနရ သည့္ ကေလး သုံးဦး ႏွင့္ အျခား ေဆးကုသရန္ ေရာက္ရွိေနသူ ကိုးဦးကို မတရားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု သိရွိရ သည္။ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရသည့္ HIV ေဝဒနာရွင္မ်ားမွာ ေန႔စဥ္ ပုံမွန္ ေဆးဝါး ေသာက္သုံးရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္မီ ေဆးဝါးေသာက္သုံးခြင့္၊ ေဆးကုသခြင့္ မရွိပါက ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ ပို၍ ဆိုး႐ြားလာဖြယ္ရာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ ေဆးကုသခံယူခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔ ည ၈ နာရီအခ်ိန္၌ သံပုံးတီးျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၄၆-၄၇ လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းတေလွ်ာက္ရွိ ​ေနအိမ္မ်ားကို အုတ္ခဲမ်ားႏွင့္ပစ္​ေပါက္ၿပီး ဆဲဆိုကာ လမ္းအတြင္း၌ ရပ္ထားေသာ အိမ္စီးကားမွန္မ်ားကို ႐ိုက္ခြဲ၍ အခ်ိဳ႕ကားမ်ားေပၚ၌ ႐ုန႔္ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုထားသည့္ စကားလုံးမ်ားအား မႈတ္ေဆးျဖင့္ ေရးသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရ သည္။ အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ တရားဥပေဒမဲ့ ဆိုးသြမ္းမႈမ်ားကို ပို၍ သိသာထင္ရွားေစၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကင္းမဲ့ေစရန္သာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖန္းတီးေနသည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ဆဲျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုး​ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္း​ေလာ​ေက်း႐ြာအနီးတြင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စီးကို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) မွ ယေန႔ (ေမ ၃) တြင္ ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ စစ္အုပ္စုမွ ကုန္း​ေလာေက်း႐ြာသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ လက္တုံ႔ျပန္ ရမ္းကားပစ္ခတ္ခဲ့၍ သံဃာေတာ္ တစ္ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ၁၀ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
အာဏာသိမ္းမႈ ရက္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ နယ္ေဒသမ်ား၌လည္းေကာင္း အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ ရက္စက္ ရမ္းကားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တေန႔ထက္ တေန႔ ပို၍ ျပင္းထန္ ဆိုး႐ြားလာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစ ေပ်ာက္ဆုံးကာ တေက်ာ့ျပန္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လည္း စစ္ေဘးဒုကၡမ်ားကို တဖန္ျပန္၍ ရင္ဆိုင္ ခံစားေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Fatality List for May 3, 2021 (Bur) (Updated)
မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Under Detention List_Burmese (3-May-2021)
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Release Lists_Burmese (3-May-2021)