စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ေမလ ၂ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝက္လက္ၿမိဳ႕တို႔မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၅) ဦးႏွင့္ ယမန္ေန႔က က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၁) ဦးတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်ဆုံးသူအေရအတြက္မွာ တိုးလာေနဆဲျဖစ္ၿပီး က်ဆုံးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံေကာက္ယူရရွိလာပါက ဆက္လက္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔က က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ (၁) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ ရရွိသည့္အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၆၀) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၅) ဦး က်ဆုံးခဲ့ရာ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း ယေန႔အထိ က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၇၆၅) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပ ေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၅၅၅) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၈၂) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၃၉၆) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္မွ (၂၀) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ႏွင့္ (၁၄) ဦးမွာ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္စီ မ်က္ကြယ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ လက္ရွိတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳ ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ယေန႔ (ေမလ ၂) ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးေန႔၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုကို ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း အင္တိုက္အားတိုက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ က်ဴးလြန္လ်က္ ရွိၿပီး ယေန႔တြင္ အျပင္းထန္ဆုံး ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ တစ္ရက္အတြင္း ငါးဦးထက္မနည္း က်ဆုံးခဲ့သည္ဟု ကနဦး သိရွိရ သည္။ ထို႔ျပင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကိုလည္း အရွိန္ျမင့္၍ လုပ္ေဆာင္လာလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
ယေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕တို႔၌ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့၍ ျပည္သူ ႏွစ္ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး သုံးဦး ​ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု ကနဦး သိရွိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၌လည္း ဖားကန႔္သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ေသနတ္၊ မိုင္း၊ လက္ပစ္ဗုံးတို႔ အသုံးျပဳ၍ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ တစ္ဦး က်ည္ထိမွန္ကာ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအပါအဝင္ ၂၀ ဦးေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကို စစ္တပ္ ႏွင့္ ရဲတို႔မွ လိုက္လံဖမ္းဆီးေနသျဖင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။ အဆိုပါ ဒဏ္ရာရရွိၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသူမ်ား၏ ေဆးကုသခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူ ၁၀ ဦးေက်ာ္အား အိမ္တံခါးမ်ားကို ႐ိုက္ဖြင့္၍ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝက္လက္ၿမိဳ႕၌လည္း အေထြေထြသပိတ္စတင္ရန္ လူစုေနခ်ိန္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦး က်ည္ထိမွန္၍ က်ဆုံးခဲ့ကာ ရွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ သတိထားမိျခင္းမရွိေစရန္ အရပ္ဝတ္မ်ား ဝတ္ဆင္၍ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိလာရသည္။ ယေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ၿခဳံခို၍ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ ႏွစ္ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး လူငယ္ ငါးဦးထက္မနည္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု ကနဦး သိရွိရကာ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ စုံစမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။
ယမန္ေန႔ (ေမ ၁) တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕၊ အိမ္ျဖဴေတာ္ ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္၌ ဆိုင္ပိတ္ထားၿပီး (အစၥလမ္ဘာသာ) ဝါေျဖၿပီးခါစအခ်ိန္တြင္ ကားတာယာလာဝယ္သည္ကို က်ဆုံးသူ၏ မိခင္ျဖစ္သူမွ ဆိုင္ပိတ္၍ မေရာင္းေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ရာ မိခင္ျဖစ္သူကို ကားေပၚဆြဲတင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ က်ဆုံးအမ်ိဳးသားမွ ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုရာမွ စကားမ်ားၾကၿပီး အဆိုပါ အမ်ိဳးသား၏ ရင္ဘတ္တည့္တည့္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ႏွစ္ခ်က္တိတိပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။
၎ျပင္ ယေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တို႔၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို ပစ္ခတ္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူတခ်ိဳ႕ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ဒဏ္ရာရရွိသူ တခ်ိဳ႕ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။
အရပ္ဝတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ကာ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အိမ္စီးကား၊ စစ္ကား၊ ဆိုင္ကယ္တို႔ျဖင့္တိုက္ကာ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၿဖိဳခြင္းျခင္းတို႔ကို အာဏာသိမ္း အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမွ ရက္ဆက္ဆိုသလို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ​ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ အိႏၵဳၿမိဳ႕တို႔၌ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို စစ္ကား၊ အိမ္စီးကားမ်ား ျဖင့္တိုက္ကာ ပစ္ခတ္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ အိႏၵဳသပိတ္စစ္ေၾကာင္း၌ လူငယ္မ်ား၏ ဆိုင္ကယ္ အစီး ၅၀ ေက်ာ္ကို သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ယခင္လ (ဧၿပီ) က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ခဝဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္း၍ တပ္စြဲထား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔ (ေမလ ၁) ညအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ဗ်ိဳင္းေရအိုးစင္လမ္းအတြင္းရွိ မိဘမဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စီးနင္းရာတြင္ ေဂဟာတံခါးကို ဖ်က္ဆီးကာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဂဟာတြင္ ေနထိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီ ေခၚ‌ထုတ္ေနသည္ဟု သိရွိရကာ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခား အတည္ျပဳရခ်က္ မရရွိေသးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ကို လက္မွတ္ ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္တို႔လက္ေအာက္တြင္ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားမွာ ဆုံးရႈံးေနၾကရၿပီ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ စိတ္ပိုင္း ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မလုံၿခဳံမႈမ်ားကို ခံစားေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : [email protected]
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Fatality List for May 1, 2021 (Bur) (Updated)
မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under Detention List_Burmese (2-May-2021)
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Release Lists_Burmese (2-May-2021)