စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ ယမန္ေန႔မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ တို႔မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၃) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၅၁) ဦးရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယေန႔အထိ (၇၅၁) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၄၃၁) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၇၉) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၁၅၉) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္မွ (၂၀) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ႏွင့္ (၁၄) ဦးမွာ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္စီ မ်က္ကြယ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ လက္ရွိတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳ ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ယေန႔ (ဧၿပီ ၂၅) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလုံးရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ တင္းၾကပ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားၾကားမွ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆက္လက္ ဆန႔္က်င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ “အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန႔္ရန္” ဆိုသည့္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္သည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိဘဲ ေယ်ဘုယ်ဆန္ ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ်သာျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး၊ ေတာင္းဆို၊ အႀကဳံမႈမ်ား အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ အားေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည့္ အျခားေသာ အခ်က္မ်ားသည္လည္း ေဝဝါးၿပီး ျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင္းဆိုေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ယေန႔ ျပည္သူမ်ားက ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေတာင္းဆိုေနသည္မွာ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ားမဟုတ္ဘဲ အမွန္တရားဘက္မွ ႏိုင္ငံေရးအရ ရပ္တည္ေပးရန္ပင္ျဖစ္သည္။
ထိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ လက္နက္မဲ့ ျပည္သူလူထုအား လက္နက္ ႀကီး/ငယ္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေန႔စဥ္ က်ဴးလြန္ေနသည့္ စစ္အုပ္စုအား ထိေရာက္သည့္ တားဆီးမႈ မျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။
ယမန္ေန႔ (ဧၿပီ ၂၄) အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးၿပီးဆုံးသည့္ ညတြင္ပင္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို လူျမင္ကြင္း၌ မေရွာင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။
ယမန္ေန႔ ညအခ်ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ သံပုံးတီးသူမ်ားကို အိမ္ေပၚထိ လိုက္လံဖမ္းဆီးကာ လမ္းမထက္၌ သံပုံးတီးခိုင္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးတခ်ိဳ႕ကို ကခိုင္း၍ ၎တို႔မွ ဝိုင္းၾကည့္ကာ ေလွာင္ရီခဲ့သည္။ သံပုံးတီးျခင္းကို ရပ္လွ်င္ ဆဲဆို႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သံပုံးတီးသည့္ အိမ္မ်ားကို ခဲမ်ားျဖင့္ပစ္ျခင္း၊ အသက္ ငယ္႐ြယ္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ကားအျပည့္ဖမ္းဆီးသြားသည္ဟု သိရွိရသည္။ လူျမင္ကြင္းေရွ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကာယအိေျႏၵပ်က္ျပားေအာင္ လက္နက္အားကိုး၍ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ရန္သူသဖြယ္ အၿငိဳးထား ၍ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းသည္ ရက္စက္ ယုတ္မာေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး တရားမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကို အတားအဆီးမရွိ က်ဴးလြန္လ်က္ ရွိသည္။
ယမန္ေန႔ (ဧၿပီ ၂၄) တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕တြင္ ဆိုင္ကယ္သပိတ္စစ္ေၾကာင္းအား ေသနတ္ ေျခာက္ခ်က္ပစ္ေဖာက္ၿပီး ကားျဖင့္တိုက္ကာ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပည္သူ ငါးဦးအား ကားျဖင့္ ေနာက္မွ ဝင္တိုက္ကာ ဖမ္းဆီးခဲ့၍ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပေအးေက်း႐ြာ၌ သေျပေအးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ကို ဖမ္းဆီးရန္ ယမန္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ သေျပေအးေက်ာင္းတိုက္ကို အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ စီးနင္း၍ ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ ကို ဖ်က္ဆီးကာ လက္ကိုင္ကြန္ပ်ဴတာ အလုံး ၂၀ ကို ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔၏ လက္ပါးေစ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားက လုယက္မႈမ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေသာ္လည္း မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ၎တို႔ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္တြင္းေရး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေစရန္သာ ဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။
ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ မိနစ္ပိုင္းအၾကာ၌ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ ေရာဂါအခံေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အျပစ္မဲ့ အရပ္သားမ်ားကို လက္လြတ္စပယ္ ဖမ္းဆီးျခင္းေၾကာင့္သာ မလိုလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ ရမ္းကား ရက္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အလြန္အမင္း ထိခိုက္ ဆုံးရႈံးမႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကား ေစ့စပ္၍ ရႏိုင္ေတာ့မည့္ အေျခအေနသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္ေရးလမ္းစဥ္သည္ စစ္အုပ္စု၏ အာဏာ သက္ဆိုးရွည္ေရးကို တဘက္လွည့္ျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လ်စ္လ်ဴရႈခံ ျပည္သူမ်ား ယခုထက္ပို၍ နစ္နာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို အျမန္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိ သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Fatality List for April 25, 2021 (Burmese)
မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခရသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Under Detention List_Burmese (25-Apr-2021)
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္းေဒါင္းရန္Release Lists_Burmese (25-Apr-2021)