စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ ယမန္ေန႔မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၄) ဦး ႏွင့္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၁) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၄၅) ဦးရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယေန႔အထိ (၇၄၅)ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၃၇၁) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၇၉) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၁၁၈) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္မွ (၂၀) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ႏွင့္ (၁၄) ဦးမွာ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္စီ မ်က္ကြယ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ လက္ရွိတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳ ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္သူမ်ားအား ရက္စက္စြာ ညႇဥ္းပန္း၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိႏွိပ္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္လည္း ပစ္မွတ္ထားလာၿပီျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္၍ ျပင္းထန္စြာ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း (စိတ္ပိုင္း ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္း) တို႔ကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိလာရသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ေ႐ႊျပည္သာစစ္ေၾကာေရးစခန္းမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ေသာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးမွ စမ္းေခ်ာင္း အမွတ္ ၂၄ ရဲစခန္းတြင္ ရဲတပ္သား တစ္ဦးမွ ၎အား ႏႈတ္ျဖင့္ ထိကပါး၊ ရိကပါး ေျပာဆိုခဲ့သည္သာမက ပုခုံးအား ပုတ္ျခင္း၊ ေသနတ္ျပ၍ ၿခိမ္းေျခာက္ေအာ္ဟစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ျပဳမူခဲ့ေၾကာင္း၊ ေ႐ႊျပည္သာစစ္ေၾကာေရးစခန္း၌ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရေသာ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးသည္ ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္ျခင္းခံထားရေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို မူ ပို၍ ဆိုး႐ြားစြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ထားၿပီး ရက္စက္စြာ ကန္ေက်ာက္၍ သံပိုက္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ပုခုံးေပၚကို တက္ခြ၍ ဆံပင္ဆြဲျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားသည္သာမက လိင္အဂၤါကိုလည္း ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္ေၾကာင္း၊ ေဆးကုသခံယူခြင့္လည္း မေပးေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
ထိုအျခင္းအရာမ်ားသည္ အလြန္အမင္း ျပင္းထန္ ရက္စက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လူမဆန္၍ ၾကမ္းတမ္းရက္စက္မႈကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ စစ္ေဆး ေမးျမန္းခ်ိန္၌လည္း အမ်ိဳးသမီး ရဲေမမ်ားမွ မစစ္ေဆးဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ စစ္သားမ်ားကသာ စစ္ေဆး ေမးျမန္း၍ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီးေနာက္ ေဆးကုသခံယူခြင့္မေပးျခင္းကလည္း အသက္အႏၲရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ စစ္ေၾကာေရး၌ စစ္သားမ်ားကသာ ေစာင့္ၾကပ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္း ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မလုံၿခဳံမႈကို ျဖစ္ေစၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ကမာၻ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွ လ်စ္လ်ဴရႉ မေနသင့္ဘဲ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ပဲခူးတိုင္း​ေဒသႀကီး၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္းေတာင္းရဲကင္းမီးရႈိ႕ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ အေစာပိုင္းအခ်ိန္၌ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲအ႐ြယ္ ကေလး တစ္ဦးအပါအဝင္ ကေလး၏ အေဖ ႏွင့္ အဖိုးျဖစ္သူကို ဖမ္းဆီးသြား ကာ ကေလး၏ေရွ႕၌ ႏွိပ္စက္၍ ေမးျခင္းျခင္းေၾကာင့္ ကေလးအား သနား၍ ဝန္ခံခဲ့ရၿပီး ကေလးျပန္လာေခၚေသာ မိခင္ျဖစ္သူအားလည္း ႀကံရာပါအျဖစ္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ြာသား တခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဖမ္းဆီး ၍ မတရား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။
ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူးၿမိဳ႕၌ ကေမာၻဇဘဏ္ဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ၿပီး တဲအတြင္း၌ စကားေျပာစက္ ေလးလုံး ေတြ႕ရွိ၍ ဦးေခါင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ လက္အ႐ိုးမ်ား ထြက္သည္အထိ ႐ိုက္စစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးအလြန္အကြၽံ ထြက္သည့္အျပင္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အဝတ္အစား ေပးမဝတ္ဘဲ အတြင္းခံတစ္ခုသာ ဝတ္ခိုင္းထားသည္ဟု သိရွိရသည္။ ထိုအမ်ိဳးသားသည္ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။
အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ျပင္းထန္ေသာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ပို၍ ျပင္းထန္ ဆိုး႐ြားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၌ ဓားစာခံအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းခံေနရၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုက လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ား ကင္းမဲ့ကာ တရားဥပေဒမဲ့ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိေအာင္ ဖန္တီး က်ဴးလြန္လွ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားမွာ အကူအညီမဲ့ကာ လုံၿခဳံမႈကင္းမဲ့လ်က္ရွိေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ယေန႔ (ဧၿပီ ၂၃) နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းပိုင္းရပ္ကြက္တြင္ အ႐ုဏ္ဦးသပိတ္ကို ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲစဥ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာ ဘီလူးေခ်ာင္းအတြင္း ခုန္ခ်ထြက္ေျပးရာမွ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္။ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ သရက္ၿမိဳ႕၌လည္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ တပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ အၾကမ္းဖက္ အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးေပးရန္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ (INTERPOL) အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျပည္တြင္းေရးလြန္စြာ ဆိုး႐ြားေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ အဓိက တရားခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ကို ဖမ္းဆီး အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ အျမန္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under Detention List_Burmese (23-Apr-2021)
က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ယူရန္ Fatality List for April 23, 2021 (Burmese)
လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္း Release Lists_Burmese (23-Apr-2021)