စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ ယမန္ေန႔မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၁) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၃၉) ဦးရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယေန႔အထိ (၇၃၉) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၃၃၁) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၇၆) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၀၅၉) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္မွ (၂၀) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ႏွင့္ (၁၄) ဦးမွာ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္စီ မ်က္ကြယ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ လက္ရွိတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳ ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း (၇) ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္ သည့္ေန႔၌ ဦးဝင္းတင္အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအပါအဝင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အလႊာအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားသည္ အျပာေရာင္အက်ႌ ဝတ္ဆင္၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဦးေရ အဆမတန္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူမ်ား၊ ဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံရ၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိလာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္၏ အျပင္းအထန္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေအာက္၌ ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရ ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌ တန္းတူညီခြင့္၊ ေဆးကုခံယူခြင့္၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ တို႔ဆိုသည္မွာ မေသခ်ာေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပာေရာင္ဝတ္ဆင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ (Blue Shirt Campaign) ျပဳလုပ္သည့္ ယေန႔တြင္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေဒသတြင္း အာဆီယံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ယေန႔ (ဧၿပီ ၂၁) တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို အသံဗုံးမ်ား၊ က်ည္အစစ္မ်ားျဖင့္ လိုက္လံပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး အသက္ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးအပါအဝင္ ငါးဦးကို ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ ငါးဦးအနက္ လူငယ္ တစ္ဦးမွာ က်ည္ထိမွန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရ၍ အခ်ိန္မီ ေဆးကုသခံယူခြင့္ရရွိရန္မွာလည္း အလြန္အမင္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔က ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္သူမ်ားကို အၿငိဳးထားျခင္းေၾကာင့္ ေဆးကုသခြင့္ဆိုသည္မွာလည္း ကင္းမဲ့လွ်က္ရွိၿပီး က်ဆုံးသြားသူမ်ား တိုးလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
၎ျပင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕ ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းအား ၿဖိဳခြင္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးခံရျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဆိုင္ကယ္ႏွစ္စီး သိမ္းဆည္းျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယမန္ေန႔ (ဧၿပီ ၂၀) တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သီးကုန္း႐ြာႏွင့္ ကပိုင္႐ြာအၾကား၌ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လာေရာက္တပ္စြဲေနသျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္သည့္ ေဒသခံမ်ားမွ ျပန္လည္ခုခံရာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ႐ြာသားငါးဦး က်ဆုံးသြားသည္ဟု သိရွိရေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳ ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ စုံစမ္းလ်က္ရွိသည္။ စစ္အုပ္စုမွ ႐ြာသားမ်ား၏ တည္ေနရာကို ဒ႐ုန္းမ်ားအသုံးျပဳ၍ စုံစမ္းခဲ့ၿပီး လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။
အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုသည္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေနအိမ္မ်ားကို စီးနင္း၍ အဖမ္းအဆီးမ်ားကို ပိုက္စိပ္တိုက္ ျပဳလုပ္လာ သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အျပင္ ဓားဓာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကိုလည္း ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္ ႏွစ္ဦးကို ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ား၌ ဖမ္းဆီးရာ မေတြ႕ရွိသျဖင့္ ၎တို႔၏ ဖခင္ (အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူ တစ္ဦးအပါအဝင္) အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္သူ ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ၎ျပင္ မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕၌ အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (CDM) ၌ ပါဝင္သည့္အတြက္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရသည့္ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးကို ေတြ႕ရွိျခင္းမရွိ၍ ၎၏ မိသားစုဝင္ သုံးဦးကို ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔၌ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈသည္ စစ္အုပ္စုက ႀကီးမားသည့္ ရာဇဝတ္မႈကို က်ဴးလြန္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံမႈမွာ တေန႔တျခား ပို၍ ကင္းမဲ့ လာေနေပသည္။
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူမ်ားကို နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံသုံး၍ တင္းက်ပ္စြာ ဖိႏွိပ္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ လက္နက္မဲ့ ျပည္သူမ်ားမွာ အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (CDM)၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ စသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ ဆန႔္က်င္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုက ရက္စက္စြာ တုံ႔ျပန္ၿဖိဳခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ အလြန္အမင္း ထိခိုက္၊ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ျပင္းထန္သည့္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္မွသာလွ်င္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Fatality List for April 21, 2021 (Burmese)
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under Detention List_Burmese (21-Apr-2021)
လြတ္ေျမာက္စာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Release Lists_Burmese (21-Apr-2021)