စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ ယမန္ေန႔မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထုံးဘိုၿမိဳ႕မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၁) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၃၈) ဦးရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယေန႔အထိ (၇၃၈) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၂၆၁) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၇၅) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၉၇၀) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္မွ (၂၀) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ႏွင့္ (၁၄) ဦးမွာ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္စီ မ်က္ကြယ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ လက္ရွိတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳ ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ယေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္ စစ္အုပ္စု၏ ဝါဒျဖန႔္သည့္ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမဝတီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား (MWD)မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) သည္ သတင္းမွားမ်ား ျဖန႔္ခ်ိေနေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ AAPP သည္ ယုံၾကည္ရသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ မွန္ကန္တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ အာဏာသိမ္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေနသည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို တင္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ အလြန္အမင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈမရွိသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ အသုံးျပဳလာၾကရာမွ ယခုအာဏာသိမ္းမႈတြင္လည္း ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ နည္းမ်ိဳးစုံသုံး၍ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျပဳလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီး ျခင္း ခံထားရသည့္ လူငယ္ ေျခာက္ဦး၏ အလြန္အမင္း ႏွိပ္စက္ျခင္းခံထားရေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။
စစ္အုပ္စုက မတရားသိမ္းပိုက္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားမွ ထိုသို႔ လူမျမင္ကြယ္ရာတြင္ ျပင္းထန္စြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ထား သည္ကို ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ ေဖၚျပျခင္းသည္ လူမဆန္ေသာ ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းသည့္ အျပဳအမူျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္၊ ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္၊ စာတမ္းမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း သက္ေသျပလွ်က္ရွိ သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္လွ်က္ရွိေသာ လူထုအား စိန္ေခၚ ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ယခုလက္ရွိတြင္ ဒဏ္ရာအသီးသီးရရွိထားေသာ အဆိုပါ လူငယ္ ေျခာက္ဦး ေဆးကုသခြင့္ ရရွိရန္မွာ အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ စစ္ေၾကာေရးကာလအတြင္း ထပ္မံ၍ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ရွိ၊မရွိ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားကို သိရွိရမႈ မရွိျခင္းကလည္း အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနေသာ သေဘၤာသားမ်ား ကြာရန္တင္းဝင္ေနသည့္ ဟိုတယ္ တစ္ခုေရွ႕မွ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖတ္သြားစဥ္ သံပုံးတီးသည့္ အသံမ်ားၾကားေသာေၾကာင့္ ဟိုတယ္ခန္း အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ သေဘၤာသား ႏွစ္ဦးကို ကန္ေက်ာက္ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့၍ တစ္ဦး နံ႐ိုးက်ိဳးသြားၿပီး ေနာက္တစ္ဦးမွာ မ်က္ခမ္းစပ္ အ႐ိုးက်ိဳးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ သေဘၤာသား တစ္ဦးထံမွ လစာ ေဒၚလာေငြ ၁၅၀၀ ကို လုယက္သိမ္းဆည္းသြားသည္ဟု သိရွိရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ရက္စက္ယုတ္မာသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ကို ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ရႈံ႕ခ်သည္။ ထို႔အတူ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အာဆီယံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ား၊ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အျမန္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ယေန႔ (ဧၿပီ ၁၉) တြင္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ သပိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆက္လက္ ဆန႔္က်င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေထြေထြအ႐ုဏ္ဦး သပိတ္ စစ္ေၾကာင္းကို ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းေရွ႕ဆုံးမွ ျပည္သူ တစ္ဦးကို ကားျဖင့္တိုက္ကာ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး ရာဘာက်ည္မ်ား၊ မ်က္ရည္ယိုဗုံးမ်ားအျပင္ ေသနတ္ျဖင့္လည္း ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ ျပည္သူ ၁၁ ဦးလည္း ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံထားရသည္။ ၎ျပင္ ကားျဖင့္တိုက္ျခင္းခံရသူမွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဆိုင္ကယ္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ခုကို အိမ္စီးကားျဖင့္ ဝင္တိုက္ေသာေၾကာင့္ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦး ကားႀကိတ္ခံရကာ အျခား တစ္ဦးမွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရရွိထားၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရသူ ၁၀ ဦး ထက္မနည္း ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အိမ္စီးကားျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္၍ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းမွာလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ယေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕သပိတ္ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျပည္သူ ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၎ျပင္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ နာနတ္ေတာရပ္ကြက္တြင္ ျပည္သူမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ အတားအဆီးမ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကၿပီး လူငယ္ ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ က်ည္အစစ္မ်ားသုံး၍ ပစ္ခတ္ခဲ့ ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕၌ အင္အားအေတာင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္ ခံတပ္ကို ယမန္ေန႔ (ဧၿပီ ၁၈) ညေနကတည္းက ညအခ်ိန္ထိ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ စစ္ေျမျပင္သဖြယ္ အျပင္းအထန္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ တရစပ္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွလည္း ျပန္လည္ခုခံခဲ့ၾကၿပီး ဒဏ္ရာ ရရွိမႈ မရွိေသာ္လည္း အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလး တစ္ဦးအပါအဝင္ ေျခာက္ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။
ယမန္ေန႔က ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္ ခံတပ္ကို ေဒသခံမ်ားမွ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ စီးနင္းပစ္ခတ္ခဲ့၍ ေဒသခံျပည္သူ ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး တစ္ဦးမွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္မွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ၿမိဳ႕ခံမ်ားသည္ နီးစပ္ရာေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။ ၎ျပင္ အမွတ္ ၄ ႏွင့္ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္မ်ားကိုလည္း အၾကမ္းဖက္ ဝင္ေရာက္ ၿဖိဳခြင္း ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၌ အိမ္ ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို မီးရႈိ႕သြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္ကိုလည္း စစ္ဆင္ေရးသဖြယ္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ ေက်း႐ြာ ခုႏွစ္႐ြာထက္မနည္း ေရွာင္တိမ္းေနၾကရသည္။ ယမန္ေန႔ ေန႔ခင္းအခ်ိန္၌ ကနီၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းမေက်း႐ြာကို အင္အား အလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ၿပီး တစ္အိမ္တက္ဆင္း ရွာေဖြကာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အဓမၼယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔ညကလည္း စစ္ကားမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ျမင္ရာ ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလး၊ လူႀကီးမက်န္ ထြက္ေျပးေနခဲ့ရသည္။ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ ဝင္ေရာက္ စီးနင္း၊ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ မိမိတို႔ ရပ္႐ြာေဒသမ်ား၌ပင္လွ်င္ လုံၿခဳံျခင္း အလွ်င္းမရွိေတာ့ဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြး အႏၲရာယ္က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။
ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္အုပ္စု၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၌ က်ဆုံးသြားသူမ်ား ျမႇပ္ႏွံထားေသာ ဆင္ျဖဴကြင္းသုသာန္တြင္ အာဇာနည္ဗိမာန္ အုတ္ဂူမ်ားအား ဖြင့္ေဖာက္၍ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား အား ဆြဲထုတ္ထားကာ အျပင္၌ ခ်ထားေၾကာင္း၊ အုတ္ဂူအသစ္မလုပ္ရေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။ က်ဆုံးသြားသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပင္ မငဲ့ကြက္၊ အေလးမထားဘဲ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလြန္အမင္း စပ္ဆုပ္ ႐ြံရွာဖြယ္ရာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရးစီေရး တို႔ကို ဦးတည္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဆုတ္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမတ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းႏိုင္မွ သာလွ်င္ အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရွိေသာ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ား အာမခံခ်က္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   [email protected]

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

မတရားဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းရန္ Under Detention List_Burmese (19-Apr-2021)
က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Fatality List for April 19, 2021 (Burmese)
လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Release Lists_Burmese (19-Apr-2021)