စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ မႏၲေလးတိုင္း၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၂) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၂၈) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ ျပည္သူ (၂) ဦး က်ဆုံးခဲ့ရာ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း ယေန႔အထိ က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၇၃၀) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပ ေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၁၅၂) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၇၅) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၈၇၁) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္မွ (၂၀) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ႏွင့္ (၁၄) ဦးမွာ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္စီ မ်က္ကြယ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ လက္ရွိတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳ ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ယေန႔က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလုံးရွိ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွ အက်ဥ္းသား (၂၃၄၀၇) ဦးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူမ်ား လြတ္ေျမာက္လာျခင္း မရွိပါ။
ယေန႔လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားတြင္ အာဏာမသိမ္းမီကတည္းက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကိုးဦး ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ကနဦး သိရွိရသည္။ ၎တို႔သည္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ႏွင့္ အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္တို႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္အသီးသီးခ်မွတ္ျခင္းခံထားရေသာ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္သံခ်ပ္ အဖြဲ႕ဝင္ သုံးဦး ႏွင့္ ဗကသ ေက်ာင္းသား ေျခာက္ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဗကသေက်ာင္းသား ေျခာက္ဦးမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ေစ့၍ လြတ္ေျမာက္လာမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္သူမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္၍ ကာလၾကာရွည္စြာ ထိန္းသိမ္းထား ရန္သာ ရည္႐ြယ္ခဲ့ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္မ်ားေပးသည့္အခါမ်ားတြင္လည္း လြတ္ရက္နီးေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအနည္းငယ္ကိုသာ ထည့္သြင္းလႊတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ က်န္သည့္အက်ဥ္းသား အမ်ားအျပားကို လႊတ္ေပးျခင္း မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ထပ္မံ၍ ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ ေနရာလြတ္မ်ားရွိေစရန္ လႊတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလို လႊတ္ေပးလိုက္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အသုံးခ်၍ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ထပ္မံ ဖန္တီးလို၍လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုမွ အက်ဥ္းသားအမ်ားအျပားကို လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္တေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ မီးကြင္းပစ္မႈမ်ား၊ ဆူပူေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေရးအေျခအေနမ်ား အလြန္အမင္း မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
ယေန႔ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္လည္း စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပုံသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
ယေန႔ (ဧၿပီ ၁၇) တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေဇာက္ေက်း႐ြာ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ စီတန္း လွည့္လည္ေနစဥ္ သပိတ္‌စစ္ေၾကာင္းအေနာက္ဘက္တြင္ က်န္ေနခဲ့သည့္ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို အရပ္ဝတ္‌ ေသနတ္ကိုင္မ်ားက အိမ္စီးကားျဖင့္ဝင္တိုက္ခဲ့ၿပီး ဆိုင္ကယ္ေပၚပါ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရ သည္။
ယေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအၿပီး လူစုခြဲခ်ိန္၌ ျပည္သူမ်ားကာရံထားေသာ အတားအဆီးကို ဖယ္ရွား၍ အျပင္းအထန္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ အရပ္သား ႏွစ္ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး ေလးဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ သည္ဟု ကနဦး သိရွိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းေနစဥ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အရာရွိတစ္ဦးမွ ၎၏ တပ္သားမ်ားအား “အေသပဲလိုခ်င္တယ္၊ ၾကားတယ္ေနာ္” ဟုဆိုေသာ အမိန႔္ေပးသည့္ ဗြီဒီယိုဖိုင္ တစ္ခု လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ ၎တို႔၏ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေဖာ္ျပေနေသာ သက္ေသမ်ားအနက္ ခိုင္မာသည့္ သက္ေသတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အျပစ္မဲ့ အရပ္သားမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အထူး စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အလားတူေသာ ရက္စက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုမွ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ တေန႔ထက္ တေန႔ ပို၍ ဆိုး႐ြားလာသည္ကိုသာ ေတြ႕ရွိရသည္။ စစ္အာဏာရွင္မွ တိုင္းျပည္ကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ လိုသလို ျခယ္လွယ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား မွာ မည္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမွ် မရရွိေတာ့ဘဲ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္အပါအဝင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား၌ လုံၿခဳံမႈကင္းမဲ့စြာ ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကရသည္။
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုမွ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရ သည္။ ထို႔ျပင္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္လည္း ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ရွိ ဝါ့သိုးခိုေက်း႐ြာအတြင္းသို႔ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ (၃) ႏွင့္ (၁၄) ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလး ႏွစ္ဦးသည္ က်ည္အစစ္ ထိမွန္၍ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ျပည္တြင္းစစ္၏ ေျမစာပင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုတဖန္ျပန္၍ ျဖစ္ပြားလာေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို ထပ္မံခံစားေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စု၏ ရက္စက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္မွာ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာ မူတည္လ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : [email protected]
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Under Detention List_Burmese (17-Apr-2021)
က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Fatality list for April 17, 2021 (Burmese Final)KSM (Finaly) up
လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Release Lists_Burmese (17-Apr-2021)