စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၁) ဦးႏွင့္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၁၀) ဦးတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်ဆုံးသူအေရအတြက္မွာ တိုးလာေနဆဲျဖစ္ၿပီး က်ဆုံးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံေကာက္ယူရရွိလာပါက ဆက္လက္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ (၁၀) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ ရရွိသည့္ အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၂၅) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၁) ဦး က်ဆုံးခဲ့ရာ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း ယေန႔အထိ က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၇၂၆) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပ ေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၁၅၁) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၇၅) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၈၁၃) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္မွ (၂၀) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ႏွင့္ (၁၄) ဦးမွာ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္စီ မ်က္ကြယ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ လက္ရွိတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားကို အဖမ္းအဆီး ပုံစံသစ္ တစ္ခုသဖြယ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ အသုံးခ်လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕၌ သာစည္လမ္း ဆိုင္ကယ္သပိတ္ကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး မုံ႐ြာသပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ကိုေဝမိုးႏိုင္ စီးလာသည့္ ဆိုင္ကယ္ကို လိုင္စင္မဲ့ကားျဖင့္တိုက္ကာ ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးစဥ္အတြင္း ကားျဖင့္တိုက္ထားျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ကိုေဝမိုးႏိုင္ ေဆးကုသခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) မွ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္မိပါသည္။ မုံ႐ြာတြင္ အျခားေသာ လူငယ္တခ်ိဳ႕သည္လည္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရ သည္ဟု သိရွိရသည္။ အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္သည့္ ထင္ရွားေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို စစ္ေၾကာေရး၌ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ သာဓက မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားစဥ္အတြင္း လုံၿခဳံခြင့္ ႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရွင္သန္ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္မွာ အလြန္အမင္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕၌မူ က်န္းမာေရးမိသားစုသပိတ္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး စစ္ေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္သူ အနည္းဆုံး ေျခာက္ဦး ႏွင့္ ေဒသခံ ၂၀ ဦးထက္မနည္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။ ထိုသို႔ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အနီးအနားရွိ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ဆူးေလဗလီဝင္းအတြင္းကိုပါ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး ပြဲခ်င္းၿပီး က်ဆုံး သြားကာ မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသား တစ္ဦး အပါအဝင္ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ႏွစ္ဦး ရွိသည္ဟု ကနဦး သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၁ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ ငါးဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပရဝုဏ္မ်ားသည္ လူတိုင္း၏ အေလးအျမတ္ထားရာ ေနရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အထူး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ထိုေနရာမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ စီးနင္းျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္လာလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားကိုပါ ေျပာင္က်က် က်ဴးလြန္လာသည္အထိ ရမ္းကားလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခုကာလသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဥပုသ္ ရာသီျဖစ္သည္။ ဘာသာေရး ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ကာလအတြင္း၌ တခ်ိဳ႕စစ္ပြဲမ်ားကို ရပ္တန႔္ထားေလ့ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ရမ္းကားသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ရပ္တန႔္ျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။
ယမန္ေန႔ညေနကတည္းက မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕တခ်ိဳ႕၌ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ က်ဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔ညေနတြင္ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕ကို အျပင္းအထန္ ပစ္ခတ္ခဲ့၍ လူငယ္ တစ္ဦးက်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး အျခား လူငယ္ တစ္ဦးကိုမူ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ေမွာက္လ်က္ထားကာ ေခါင္းေပၚေရေလာင္း၍ ဗြက္အိုင္အတြင္း၌ ေခါင္းေပၚကို ေျခေထာက္ ျဖင့္ နင္းကာ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရေသာ္လည္း သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္ မရရွိေသးပါ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔ ညက ရပ္ကြက္ အမ်ားအျပားအတြင္းကို ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး သုံးဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္လည္း ယမန္ေန႔ညက ဆိုင္ကယ္စီးလာသည့္ လူငယ္ တစ္ဦးကို ပစ္ခတ္ခဲ့၍ မေသမရွင္ျဖစ္ေနစဥ္ ေနာက္ျပန္ ႀကိဳးတုပ္၍ ဆြဲေခၚသြားကာ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းလည္း မရရွိေသးပါဟု သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္လည္း လက္ကို က်ည္ထိမွန္၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။
စစ္အုပ္စုသည္ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ကိုပင္ခ်န္မထားဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပဳခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔ညတြင္ မႏၲေလး၌ ဒဏ္ရာရသူကို လာေရာက္ ေခၚေဆာင္သည့္ နိဗၺာန္သုခ လူမႈကူညီေရးအသင္းမွ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္အား တားဆီး ကာ ယာဥ္ေပၚရွိ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို ဆံပင္ေဆာင့္ဆြဲ၍ ကားေပၚမွ ဆင္းေစကာ အသင္းသား သုံးဦးကိုလည္း ႐ိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္ၿပီး ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
လူျမင္ကြင္း၌ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ညႇိဳးႏြမ္းေစရန္လည္း အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုမွ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ သည္။ ယေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အငွားယာဥ္တစ္စီးကို စစ္ကားတစ္စီးမွ ေနာက္မွ ဝင္တိုက္ခဲ့ၿပီး အငွားယာဥ္ေပၚပါ လူငယ္ သုံးဦးကို ဆြဲခ်ကာ ႐ိုက္ႏွက္၊ ဆဲဆိုသည့္အျပင္ အငွားယာဥ္ကို သိမ္းျခင္း၊ ကားဆရာ ႏွင့္ အဆိုပါ လူငယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ အနီးနားရွိ တိုက္မ်ားကို ဆဲဆို ႀကိမ္းေမာင္းသြားျခင္း၊ ယမန္ေန႔ညကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သမိုင္း ၂ ရပ္ကြက္၌ သံပုံးတီးေနသည့္ ျပည္သူ တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး၍ သံပုံးတီးခိုင္းကာ ႐ိုက္ႏွက္ဆဲဆိုၿပီး ဖမ္းဆီးသြားသည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ားကို ေအာ္ဟစ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျခင္းမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။
စစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္သည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားကို တရားစြဲဆို ဖမ္းဝရမ္းထုတ္မႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးဇင္ဝိုင္း ႏွင့္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာ အဆိုေတာ္ ပိုပိုတို႔ကို ရဲအင္အားအေျမာက္အျမားျဖင့္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိခဲ့ရသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုတို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။ စစ္အုပ္စုမွ တိုက္ေလယာဥ္​မ်ား၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ​ေက်း႐ြာအနီး၌ ပစ္ခတ္လ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ဗုံးခိုက်င္းမ်ားအတြင္း ပုန္းေအာင္းေနၾကရသည္သာမက အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပး တိမ္း​ေရွာင္​​ေနၾကရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာေဒသမ်ားကို ဦးတည္၍ ေလေၾကာင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရ နယ္ေျမ”အျမန္ဆုံး သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Under Detention List_English (15-Apr-2021)
က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Fatality list for April 15, 2021 (Burmese Final)
လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Release Lists_Burmese (15-Apr-2021)