စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၂) ဦးႏွင့္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၂) ဦးတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်ဆုံးသူအေရအတြက္မွာ တိုးလာေနဆဲျဖစ္ၿပီး က်ဆုံးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံေကာက္ယူရရွိလာပါက ဆက္လက္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ (၂) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ ရရွိသည့္ အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၁၂) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တမူးၿမိဳ႕မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၂) ဦး က်ဆုံးခဲ့ရာ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း ယေန႔အထိ က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၇၁၄) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပ ေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၀၅၄) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၆၆) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသည့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အပါအဝင္ (၇၉) ဦးမွာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည္ဟု သိရွိရသည့္အတြက္ ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ အဖမ္းအဆီးစာရင္းအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ထားပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၇၁၇) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္ (၁၇) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ယေန႔ (ဧၿပီ ၁၃) တြင္ က်ေရာက္ေသာ သၾကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္တဝွမ္းရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ေရကစားျခင္းမျပဳဘဲ “ရဲရဲနီေစြး အတာအိုးေတာ္လွန္ေရး” ဆိုသည့္အတိုင္း “အတာအိုးသပိတ္မ်ား”ျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း ျပသ ခဲ့ၾကသည္။
ယေန႔တြင္ အာဏာသိမ္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူးၿမိဳ႕ကို ဆက္လက္ စီးနင္းခဲ့သည္။ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းကတည္းက တမူးၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္တခ်ိဳ႕တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ခံတပ္ေနရာမ်ားအား လိုက္လံၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္း ရပ္ကြက္မ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ တမူးၿမိဳ႕၌ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးသည္ ႏြားႏို႔သြားပို႔ရန္ သြားစဥ္ ပစ္ခတ္ျခင္းခံခဲ့ရ၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လူငယ္ ငါးဦးအား မ်က္ႏွာမ်ားကို အုပ္၍ လက္ျပန္ ႀကိဳးတုတ္ကာ ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကဲ့သို႔ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္မွာ အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ၌ ပစ္မွတ္ထားလာလ်က္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၌ ညကင္းေစာင့္ေသာ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ ကင္းအခ်ိန္အၿပီး အိမ္အျပန္လမ္း၌ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး မိသားစုမွ လိုက္လံ စုံစမ္းသည့္အခါ ၎၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံထားရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
စစ္အုပ္စုသည္ ယခင္ကတည္းက လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားကို ဖန္တီးေလ့ရွိသည္မွာ သာဓကမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြၿမိဳ႕ရွယ္ရွိ ဗလီတစ္ခုတြင္ ေဝယ်ာေဝစၥ တာဝန္ယူၿပီး ဘုရားဝတ္ျပဳ သူမ်ားအတြက္ ႏႈိးေဆာ္ေပးရသူ တစ္ဦးကို ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ ႀကိဳးမ်ား တုပ္ေႏွာင္ခ်ည္ထားၿပီး လက္ျပန္ ႀကိဳးတုတ္၍ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ ဗလီတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္ ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ၍ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္း အေနအထားအရ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ လူတိုင္းသည္ ေမြးဖြားလာကတည္းက ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရွင္သန္ေနထိုင္ခြင့္ ရွိရမည္မွာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၏ ရပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရက္စက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ထိုအခြင့္အေရးမွာ ဆုံးရႈံးလ်က္ရွိေနသည့္အျပင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ မ်ားစြာႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရသည္။
ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔ (မတ္ ၁၃) နံနက္ပိုင္းက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ လယ္သစ္ ေက်း႐ြာကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ကာ ျပည္သူ ကိုးဦးကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္ဟု ကနဦး သိရွိရသည္။ ယမန္ေန႔ညအခ်ိန္ ကလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မုဒိတာအိမ္ရာကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ျပည္သူ ၁၀ ဦးထက္မနည္းကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပတ္လည္ႀကီးေက်း႐ြာအုပ္စုမွ ေက်း႐ြာသုံး႐ြာကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္းပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေနအိမ္မ်ားအတြင္း ရွာေဖြကာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္ဟု သိရွိရသည္။
အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို ဆန႔္က်င္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္လ်က္ရွိ၍ ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားမွာ အလြန္အမင္းထိခိုက္လြယ္ေသာ အေျခအေနသို႔က်ေရာက္လ်က္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိသေ႐ြ႕ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုသည္ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္လ်က္ရွိဦးမည္ ျဖစ္သည္။
ယမန္ေန႔ကသိရွိရေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ၁၄% ထိ က်ဆင္းသြားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ား ယိမ္းယိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္းျပသသည့္ ေနာက္ထပ္သတိေပးမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထိပ္တန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ စကၤာပူႏိုင္ငံကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ အာဆီယံတစ္ခုလုံးကို ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ယိုယြင္းလ်က္ရွိေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြသားမ်ားကို ထုတ္ယူရန္ ျပည္သူမ်ားသည္ ထိတ္လန႔္လ်က္ရွိၿပီး ကုန္ေဈးႏႈန္း ႏွင့္ ဂက္စ္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယမန္ေန႔၌ ရန္ကုန္ရွိ ATM စက္မ်ား၌ လူတန္းရွည္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ယေန႔တြင္ တမူးၿမိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရးကေမာက္ကမျဖစ္မႈသည္ ပို၍ ဆိုး႐ြားလာမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   [email protected]

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Fatality list for April 13, 2021 (Burmese Final)KSM (Finaly) up
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Under Detention List_Burmese (13-Apr-2021)
လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Release Lists_Burmese (13-Apr-2021)_PYM