စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ ယခင္ ေန႔ရက္မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၄) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၁၀) ဦးရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသး သည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယေန႔အထိ (၇၁၀) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိလာပါ ကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၀၈၀) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၆၄) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၆၉၇) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္ (၁၇) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ယမန္ေန႔ညတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအား လက္မခံေၾကာင္း ေကာင္းကင္ကို မီးအလင္းေရာင္မ်ား ထိုးသည့္ လႈပ္ရွားမႈ (flashlight strike) ကို ျမန္မာျပည္တဝွမ္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဝဟင္မွ မီးအလင္းေရာင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား မည္မွ် ဆန႔္က်င္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေသာ ထင္ရွားသည့္ ပုံရိပ္မ်ားျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုသည္ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လႈပ္ရွားမႈ ကိုပင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းျပဳခဲ့သည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၎တို႔၏ အိမ္မ်ားမွေနၿပီး မီးအလင္းေရာင္မ်ားထိုး၍ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ အရပ္သားမ်ားကို ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ေၾကာင္း CCTV မွတ္တမ္းမွ သိရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ကို အားေပးေရးအတြက္လည္းေကာင္း “ဖရဲသီးလႈပ္ရွားမႈ”ကို ယေန႔ (ဧၿပီ ၁၂) တြင္ ၿမိဳ႕တခ်ိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈသည္ ဖရဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေၾကာင္း ျပသျခင္းလည္းျဖစ္ၿပီး စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္မႈကို တိုက္႐ိုက္ ေဝဖန္ရန္ ျငင္းဆိုၿမဲျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္အစိုးရအား ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း ျပသျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
ယေန႔ (ဧၿပီ ၁၂) တြင္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆက္လက္ ဆန႔္က်င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ ၾကသည္။ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တပ္ေပါင္းစု သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ေဖာက္၍ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ မ်က္ရည္ယိုဗုံး၊ အသံဗုံးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရမႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ နာနတ္ေတာ ရပ္ကြက္တြင္ ျပည္သူမ်ား ကာရံထားသည့္ အရံအတားမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူ ခုႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျပည္သူ ခုႏွစ္ဦးအနက္မွ ေလးဦး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည္ဟု သိရွိရသည္။
ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းလာသည္ဟု ထင္ရဟန္ရွိေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ပစ္ခတ္ စီးနင္းမႈမ်ား၊ ပစ္သတ္မႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔ နံနက္အေစာပိုင္းကတည္းက စတင္ကာ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားက ​အင္အားအလုံးအရင္းသုံးၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ တမူးၿမိဳ႕ ေနရာအႏွံ႔ကို ျဖန႔္ၾကက္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ခံတပ္မ်ားကို ၿဖိဳခြင္းျခင္း၊ မိုင္းမ်ားခြဲျခင္း၊ ေတြ႕သမွ် အရပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီး၍ ႀကိဳးခ်ည္ထားျခင္း၊ ေသနတ္မ်ား ပစ္ေဖာက္ၿပီး အိမ္မ်ားအတြင္းဝင္၍ သံသယရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ တမူးၿမိဳ႕ရွိ Grace ေဆး႐ုံအတြင္းသို႔ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ၿပီး သူနာျပဳမ်ားအား ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ပစၥည္းလုျခင္းတို႔အျပင္ မက္သဒစ္ဘုရားေက်ာင္းဝန္းအတြင္းကို ဝင္ေရာက္၍ ဆရာေတာ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားထံမွ ဖုန္း၊ ပိုက္ဆံ ႏွင့္ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ေ႐ႊမ်ားကို လုယက္ယူငင္ျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ၎ျပင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ဦး၏ ေနအိမ္ကို ဝင္ေရာက္သ ေသာင္းက်န္းကာ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စီးနင္း၊ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ ၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးသည္ က်ည္အစစ္ ထိမွန္၍ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု ကနဦး သိရွိရသည္။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူတခ်ိဳ႕သည္လည္း အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ၍ ထြက္ေျပးေနၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လက္နက္အားကိုး၍ ၿမိဳ႕တစ္ခုလုံးကို စီးနင္းထားၿပီး အျငႇိဳးႀကီးစြာ တိုက္ခိုက္ျခင္းမွာ ၎တို႔၏ ျပင္းထန္ေသာ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားကို အေလးမထားဘဲ စုစည္းစြာ ျပန္လည္ ခုခံကာကြယ္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကို အၿပီးသတ္ ေခ်မႈန္းလို၍ ျဖစ္သည္။
ဖမ္းဆီးမည့္သူကို ေတြ႕ရွိျခင္းမရွိ၍ ၎၏ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳး ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ နည္းနာတစ္ခုျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္၍ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမဆို ပါဝင္ပါက အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရမည္ကို သြယ္ဝိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (CDM) တြင္ ပါဝင္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕၊ သမဝါယမဦးစီးဌာနမွ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိသျဖင့္ ၎၏ မိဘ ႏွစ္ပါးကို ဓားစာခံအျဖစ္ ယမန္ေန႔ညက ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳထား ခ်က္မ်ားအရ ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ျခင္းခံထားရသူ (၃၂) ဦးထိ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ဖမ္းဆီးထားခ်ိန္၌ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးသြားရျခင္း၊ လူမဆန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းမ်ားကို ရက္ဆက္ဆိုသလို ျပဳလုပ္၍ ျပည္သူမ်ား အေၾကာက္တရားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕၌ ယမန္ေန႔ညက ျပည္သူတစ္ဦးကို သံပုံးတီး၍ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီး၍ ႐ိုက္ႏွက္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပစၥည္းပို႔သည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ႏွာေခါင္းစည္း (mask) အမဲေရာင္တပ္ထား သည့္အတြက္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး မ်က္ႏွာတစ္ခုလုံး၌ ဖူးေရာင္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိသြားခဲ့သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းႏိုင္မွသာလွ်င္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ယင္းအျပင္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ ဓားျပတိုက္သကဲ့သို႔ လုယက္မႈမ်ားကိုလည္း ေျပာင္က်က်က်ဴးလြန္လာလ်က္ရွိ သည္။ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြယ္နီ ၁၃ လမ္းတြင္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး၏ အိမ္အတြင္းကို ဝင္ေရာက္၍ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၈၀ ႏွင့္ အျခား အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို ယူေဆာင္ကာ ထိုအမ်ိဳးသားကို အေၾကာင္းမဲ့ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘလီ တံတားထိပ္တြင္ သြားဆရာဝန္ တစ္ဦး ေမာင္းႏွင္လာေသာ ကားကို တားဆီး၍ ကားတစ္စီးလုံးကို ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြၿပီး အခမဲ့ေဆးကုသေပးေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ပိုက္ဆံအိတ္အတြင္းမွ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ အိမ္တြင္း၊ အိမ္ျပင္ပပါမခ်န္ ခိုး၊ဆိုး၊လုယက္၊ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ား လုံၿခဳံမႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းေနၾကရသည္။
တိုင္းရင္းသားေဒသျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔ညက စစ္အုပ္စု၏ တပ္ဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္လိုက္သည့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္သည္ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး အျခား ႐ြာသား တစ္ဦးမွာ ေျခေထာက္ကို က်ည္ထိမွန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းမွစတင္ၿပီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(KIO) ၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ အေလာဘြမ္ (Alaw Bum) သို႔ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုမွ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ပစ္ခတ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Fatality list for April 11, 2021 (Burmese Final)KSM (Finaly) up
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Under Detention List_Burmese (12-Apr-2021)_PYM
လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Release Lists_Burmese (12-Apr-2021)_PYM