စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၁) ဦးႏွင့္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၈၂) ဦးတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်ဆုံးသူအေရအတြက္မွာ တိုးလာေနဆဲျဖစ္ၿပီး က်ဆုံးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံေကာက္ယူရရွိလာပါက ဆက္လက္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ ျပည္သူ (၈၂) ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည့္အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၀၀) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူးၿမိဳ႕၌ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၁) ဦးရွိခဲ့ရာ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း ယေန႔အထိ က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၇၀၁) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါ သည္။ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၀၁၂) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၆၃) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၆၅၆) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္ (၁၇) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ယမန္ေန႔ (ဧၿပီ ၉) က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပဲခူးၿမိဳ႕ကို အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ နံနက္အ႐ုဏ္ဦးအခ်ိန္မွ စတင္ကာ ညအခ်ိန္ထိတိုင္ စစ္တလင္းသဖြယ္၊ လူသတ္ကြင္းမ်ားသဖြယ္ အျပင္းအထန္ ပစ္ခတ္၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ ၈၂ ဦးက်ဆုံးခဲ့သည္ဟု အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုထက္ပို၍ က်ဆုံးသူမ်ားရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတခ်ိဳ႕သည္ ဒဏ္ရာရရွိထား၍ ေဆးကုသခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္မျပဳသည့္အတြက္ ေသြးထြက္လြန္ကာ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ေနျပည္သူတခ်ိဳ႕သည္ အနီးနားရွိ ေက်း႐ြာမ်ားဆီသို႔ပင္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။ ယေန႔ (ဧၿပီ ၁၀) တြင္လည္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ ရပ္ကြက္မ်ား၊ အိမ္မ်ားအတြင္း ရွာေဖြျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။
တစ္ရက္အတြင္း ေဒသတစ္ခုတည္းတြင္း လူေပါင္း ၈၂ ဦးထက္မနည္းကို အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို ဆန႔္က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္သည္။ ယမန္ေန႔ညက ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ သီးသန္႔အစည္းအေဝး (Arria Formula Meeting) တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPH) မွ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳမီ အျပင္းအထန္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္မႈျပဳျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊ စိတ္အားတက္ႂကြမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ား စိမ့္ဝင္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ ျပင္းထန္ေသာ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို လူျမင္ကြင္း၌လည္းေကာင္း၊ မျမင္ကြယ္ရာ၌ လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တဝွမ္းရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ထိုအျခင္းအရာမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ စစ္အာဏာရွင္ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေန႔စဥ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိၾကသည္။ ယေန႔တြင္ “လုံးဝ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရေစရ” ဆိုသည့္ “Red Movement Campaign” အပါအဝင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။ ယေန႔တြင္ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ရက္မပ်က္ခ်ီတက္လ်က္ရွိသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမေတာင္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူ (၁၅) ဦးကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။
ယ​ေန႔နံနက္ပိုင္းက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕​၊ ကသန္းေက်း႐ြာတြင္ ကရင္လူငယ္ တစ္ဦးကို ပစ္သတ္သြားခဲ့ သည္ဟု သိရွိရေသာ္လည္း သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္ ရရွိျခင္း မရွိေသးပါ။ ထို႔ျပင္ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန႔္မွစတင္ ၍ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ စစ္ကိုင္းကိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူးၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ကို စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား အတားအဆီးျပဳလုပ္ထားသည့္ သပိတ္ခံတပ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဆိုင္ကယ္ တစ္စီးအား အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ တစ္ဦး က်ဆုံးသြားသည္ဟု ကနဦးသိရွိရသည္။
ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔ ညအခ်ိန္၌လည္း စစ္အုပ္စု၏ အာေဘာ္မ်ားကိုသာ ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့အသံ ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူ (၁၉) ဦးကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး (၆) ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာထားေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔၌ စစ္အုပ္စု၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ႏွစ္ဦးကို ခုခံရာမွ တစ္ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ခုံ႐ုံးဖြဲ႕ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အရပ္သား ၁၉ ဦးကို ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေသဒဏ္ စတင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အရပ္သား ႏွစ္ဦးမွာ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရၿပီး ၁၇ ဦးမွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူ ေျခာက္ဦးကိုလည္း ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသည္ဟု စြပ္စြဲကာ အလုပ္ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုမွ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ လိုသလို အသုံးခ်လ်က္ရွိၿပီး တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ေနေသာ္လည္း ဥပေဒမ်ားကို မတရားဥပေဒမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ပုံေဖာ္၍ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ႏႈတ္ဆိတ္သြားေစရန္ နည္းလမ္းအျဖစ္ စတင္ လုပ္ေဆာင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။
ယမန္ေန႔ညက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ သီးသန္႔အစည္းအေဝး (Arria Formula Meeting) တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ICG) မွ Richard Horsey က “အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီ၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပိဳလဲေတာ့မည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ေနသည္” ဟု ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို သတိေပးခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPH) ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚဇင္မာေအာင္မွ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ CRPH ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အေရးကို အေျဖရွာ ႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ စသည့္ က႑အသီးသီး ၿပိဳလဲလာ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား စတင္ ျဖစ္ပြားလာေနၿပီး အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ား ယခုထက္ ပို၍ မ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။ လက္နက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းကို ပိတ္ဆို႔ျခင္းအျပင္ စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ ဆက္လက္ ရႈတ္ခ်ျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ဤေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တရားဝင္မႈ မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုျပေနေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းမႈ အဆုံးသတ္သြားေစရန္ ဖိအားေပး၍ မရပါ။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Fatality list for April 10, 2021 (Burmese Final
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Total Detention Lists_Burmese (Last Updated on 10 April 2021)
လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Total , Release Lists_Burmese (Last Updated on 10 April 2021)