စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၇ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၁၂) ဦးႏွင့္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၅) ဦးတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်ဆုံးသူအေရအတြက္မွာ တိုးလာေနဆဲျဖစ္ၿပီး က်ဆုံးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံေကာက္ယူရရွိလာပါက ဆက္လက္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ (၅) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ ရရွိသည့္ အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၅၈၆) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသူ (၁၂) ဦးရွိခဲ့ရာ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း ယေန႔အထိ က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၅၉၈) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၂၈၄၇) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၃၈) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၄၈၁) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ယေန႔ (ဧၿပီလ ၇ ရက္) တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ၿဖိဳခြင္းမႈအခ်ိဳ႕သာရွိကာ အတန္ငယ္ ၿငိမ္သက္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုအျခင္းအရာမွာ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္ေသာ ေဒသမ်ားကို အဓိကထား ဖိႏွိပ္လို၍ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ နံနက္အေစာပိုင္းကတည္းက စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕ရွိ တာဟန္းခံတပ္ကို အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုမွ စစ္ေျမျပင္ သဖြယ္ လက္နက္ႀကီး၊ လက္ပစ္ဗုံး ႏွင့္ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ အင္အားအလုံးအရင္းသုံး၍ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ (၈) ဦး ထက္မနည္းက်ဆုံးခဲ့ၿပီး လက္ျပတ္သြားသည့္ ျပည္သူ (၁) ဦးအပါအဝင္ ဒဏ္ရာရရွိသူ (၂၀) ဦးခန႔္ရွိကာ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရသူ (၁၀) ဦးေက်ာ္ရွိသည္ဟု ကနဦး သိရွိရသည္။ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲမႈအတြင္း လူေနအိမ္မ်ားအတြင္းသို႔ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္ ေဆးခန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္စီးနင္း၍ ရွာေဖြျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တန႔္ဆည္ၿမိဳ႕၌လည္း ျပည္သူ (၁) ဦးက်ဆုံးခဲ့ကာ (၂၀) ဦးထက္မနည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၃) ဦးသည္ စိုးရိမ္ရသည့္အေျခအေနရွိ သည္ဟု သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕၊ ငါးဆူကုန္း႐ြာသပိတ္တြင္ ပလိုင္းေက်း႐ြာသား (၁) ဦးသည္ ယေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္က က်ဆုံးသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ပဲခူးတိုင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ႀကီးစုရပ္ကြက္အတြင္းသို႔လည္း အေၾကာင္းမဲ့ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား (၂) ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး (၃) ဦးထက္မနည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ယမန္ေန႔ (ဧၿပီလ ၆ ရက္) ညအခ်ိန္၌ စစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ က်ဆုံး ႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ တခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕၌ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ လူငယ္ (၁) ဦးသည္ ဦးေခါင္းကို က်ည္ထိမွန္၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕၌ ရပ္ကြက္မ်ား အတြင္း အထိ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး က်ည္ဆန္ထိမွန္၍ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။
ဖမ္းဆီးထားခ်ိန္၌ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံရ၍ က်ဆုံးမႈမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ ညအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ေညာင္ျဖဴရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး မီးေလာင္ေနခ်ိန္ မီးျငႇိမ္းသတ္ရန္ ေရပုံးႏွင့္ထြက္လာသည့္ လူငယ္ (၁) ဦးကို ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ဦးေခါင္းခြံ ကြဲအက္ သည့္ ဒဏ္ရာ၊ နား႐ြက္တစ္ဖက္ ျပတ္လုနီးနီးလွီးျဖတ္ျခင္းခံထားရသည့္ ဒဏ္ရာ၊ အမ်ိဳးသားလိင္အဂၤါ ျဖတ္ထားျခင္း ခံရသည့္ ဒဏ္ရာ၊ ေနာက္ေက်ာကို ဓါးျဖင့္ခုတ္ထားသည့္ ဒဏ္ရာ ႏွင့္ အျခားေသေစေလာက္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိထား ေသာ ႐ုပ္အေလာင္းကို မိသားစုထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ လူငယ္သည္ အျပင္းအထန္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း ခံရ၍ ကြယ္လြန္သြားေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ မီးသတ္ကားတိုက္၍ ေသဆုံးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျငင္းဆိုထား ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ တနသၤာရီတိုင္း၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၌ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည့္ လူငယ္ (၁) ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ျပန္လာယူရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မိသားစုထံ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုမွ ထိုကဲ့သို႔ အလြန္ဆိုး႐ြားေသာ ရက္စက္မႈမ်ားကို တရားမဲ့ က်ဴးလြန္၍ အေၾကာက္တရားဝန္းက်င္ကို တည္ေဆာက္လာလ်က္ရွိ ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အသက္အႏၲရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုသည္ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ႐ြာမ်ား၊ လမ္းမ်ားပါမက်န္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ႏွင့္ အမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီး ျခင္းသာမက ယခုအခါ အိမ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြင္းကိုပါ အလားတူ က်ဴးလြန္လာလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိလာရ ပါသည္။၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌လည္း ဝင္ေရာက္ စီးနင္းမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ယမန္ေန႔က ကံသစ္ေက်း႐ြာရွိ က်ဆုံးသြားသည့္ ျပည္သူ (၁) ဦး၏ အိမ္မွ ဘီဒို ႏွင့္ ေသတၱာမ်ားကို ႐ိုက္ဖ်က္၍ ရွာေဖြခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အင္းပတ္ေကြ႕ ကုန္စိမ္းတန္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္ကို ဝင္ေရာက္ ႐ိုက္ခြဲဖ်က္ဆီး၍ ေငြက်ပ္ (၁၁) သိန္းေက်ာ္ကို ယူငင္သြားကာ အေၾကာ္ဆရာ (၁) ဦး ႏွင့္ မိဘမဲ့ လူငယ္ (၁) ဦးကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားဆဲျဖစ္သည္။ ယေန႔နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ ခလရ-၂၉၉ မွ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မာန္ေအာင္႐ြာ ေခ်ာင္းဖ်ားရွိ ေနရာမ်ားကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ယမန္ေန႔ညက မာန္ေအာင္႐ြာအနီး၌ စစ္တပ္ ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) တို႔ၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႐ြာသား (၁) ဦး က်ဆုံး သြားခဲ့ၿပီး (၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ေဒသခံမ်ား ထြက္ေျပးေနၾကရသည္။ စစ္အုပ္စုမွ ႐ြာသားမ်ားကို ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ႐ြာသား မ်ားကို အကာအကြယ္ယူ၍ စစ္ေရးလႈပ္ရွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလုံးတြင္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈသည္ လုံးဝကြယ္ေပ်ာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝသည္ က႑တိုင္းတြင္ လုံၿခဳံမႈမရွိေတာ့ဘဲ စစ္အုပ္စု၏ အေၾကာင္းမဲ့ အၾကမ္းဖက္ အႏိုင္က်င့္မႈကို မိနစ္မလပ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႉထားျခင္းသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ပို၍ ျပင္းထန္လာေစၿပီး ေဒသတစ္ခုလုံး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံခ်ာတာ၌ ေဒသဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ အတူတကြ သႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ႏွင့္ စုေပါင္း တာဝန္ယူမႈရွိျခင္းဟု ကတိျပဳထားသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၌ အရပ္သားမ်ားကို ေလယာဥ္ျဖင့္ ဗုံးႀကဲျခင္း ႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္လာ ျခင္းသည္ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ သက္ေရာက္မႈရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ထိုခ်ာတာႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။ ၾကားဝင္ စြက္ဖက္မႈမရွိျခင္းသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစသည္။ ယေန႔၌ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမျခင္း နီးကပ္လွ်က္ရွိေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕၌ အင္အား အလြန္အကြၽံ သုံး၍ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကို ျပည္တြင္းေရး ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္၍ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ထိုအျခင္းအရာသည္ အာဆီယံ ျပည္သူအားလုံး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသတစ္ခုလုံး၏ တည္ၿငိမ္ေရး ကိုပါ ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : [email protected]
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Total Detention, Charge _Burmese (Last Updated on 7 April 2021)
က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Fatality list for April 7, 2021 (Burmese Final)KSM (Finaly) up
လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Total Released Lists_Burmese (Last Updated on 7 April 2021)