စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၆ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၁) ဦးႏွင့္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၁၀) ဦးတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်ဆုံးသူအေရအတြက္မွာ တိုးလာေနဆဲျဖစ္ၿပီး က်ဆုံးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံေကာက္ယူရရွိလာပါက ဆက္လက္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ (၁၀) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ ရရွိသည့္ အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၅၈၀) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသူ (၁) ဦးရွိခဲ့ရာ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း ယေန႔အထိ က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၅၈၁) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၂၇၅၀) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၃၈) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၄၆၃) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ တရားမဝင္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ခံစားေနၾကရ သည္။ အာဆီယံသည္ ၎၏ စုစည္းတည္ရွိမႈ ႏွင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ တြင္ အာဆီယံ၏ ခိုင္မာက်စ္လ်စ္ေသာ ဦးေဆာင္မႈက႑ကို ထိန္းထားရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း ျဖစ္ပြားဆဲ ျဖစ္ေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားအေပၚ ဆန႔္က်င္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၌ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းျခင္းသည္ အာဆီယံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ၾကားဝင္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိသည့္ မူဝါဒသည္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူမ်ားကို ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပုံကို တက္တူးထိုးထားျခင္းအား ျဖတ္ေတာက္ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း တို႔ကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ အာဆီယံပဋိဉာဏ္အတိုင္း အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက တုံ႔ျပန္မႈေပးရ မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ၾကားဝင္ စြက္ဖက္မႈမရွိျခင္းက အာဆီယံ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ဂုဏ္သေရ ႏွင့္ သံတမန္ေရးရာတို႔အေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ယေန႔ (ဧၿပီလ ၆ ရက္) တြင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ မႏၲေလး က်န္းမာေရးမိသားစု သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို လူစုေနခ်ိန္၌ ၿဖိဳခြင္းခဲ့၍ တစ္ဦး က်ည္ထိမွန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ဆရာဝန္ (၄) ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရ သည္။ ထို႔ျပင္ ဆိုင္ကယ္မ်ား ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားလည္း သိမ္းဆည္းျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ထိုင္သပိတ္ကို မ်က္ရည္ယိုဗုံး၊ မီးခိုးဗုံး အလုံး ၂၀ ေက်ာ္အား လူထုအတြင္းသို႔ ပစ္သြင္းကာ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကိုလည္း ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ကာ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ သည္။
စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕၌ ယမန္ေန႔ ညအခ်ိန္ထိတိုင္ ဆက္တိုက္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ ႏွစ္ဦး ထပ္မံ က်ဆုံးသြားခဲ့ သည္ဟု သိရွိရသည္။ ယမန္ေန႔ ညအခ်ိန္က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕၌ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားကို ေျခာက္လွန႔္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အိမ္တြင္း၌ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၏လက္ေမာင္းကို ထိမွန္ခဲ့ကာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္သည္ဟု သိရွိရသည္။
ဖမ္းဆီးမည့္သူကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းမရွိသည့္အတြက္ မိသားစုဝင္မ်ားကို ဓားစာခံအျဖစ္ ျပန္ေပးဆြဲသကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီး သြားျခင္းမ်ားကိုလည္း အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုမွ ျပဳလုပ္လာလွ်က္ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕၊ နတ္လူထိပၸန္ ရပ္ကြက္၌ အစ္ကိုျဖစ္သူကို ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ညီျဖစ္သူကို ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သာယာဝတီသပိတ္စစ္ေၾကာင္း၌ ဦးေဆာင္သူအေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္း ခံထားရသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ၏ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံကို ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိသျဖင့္ အသက္ ၂ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၃ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ကေလး ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ ၎၏ မိသားစုဝင္ ေျခာက္ဦးကို ဓားစာခံအျဖစ္ ယမန္ေန႔က ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
ဖမ္းဆီးထားခ်ိန္တြင္း ေသဆုံးသြားမႈမ်ားကို ရက္ဆက္ဆိုသလို ေတြ႕ရွိလာရျခင္းမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ယမန္ေန႔က ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ်ိန္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ ယမန္ေန႔ ညပိုင္းက ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။
အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ပါတီ၊ သတင္းဌာန၊ ပရဟိတ ႐ုံးခန္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ားပါမက်န္ ဝင္ေရာက္စီးနင္း၍ ဖ်က္ဆီးမႈ မ်ားျပဳခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားကိုပါ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြ၍ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္က ရန္ကုန္တိုင္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္တုန္းလမ္းကို စစ္သားအလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ပရဟိတေဆးခန္းမွ ဆရာဝန္မ်ားအပါအဝင္ ကိုးဦးကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ အေရးေပၚ ဆိုင္ရာ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ လမ္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ တပ္ဆင္ထားေသာ CCTV ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အျခား ပစၥည္းမ်ားကိုပါ သယ္ယူသြားသည္ဟု သိရွိရသည္။ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္ကလည္း စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႐ုံးကို ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕ရွိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း သုံးခုကို မသကၤာသျဖင့္ဆိုကာ ဝင္ေရာက္စီးနင္း၍ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   [email protected]

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ Total Detention, Charge Lists_Burmese (Last Updated on 6 April 2021)
က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းျမန္မာဘာသာျဖင့္Fatality list for April 6, 2021 1(Burmese Final)
လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္Total Released Lists_Burmese (Last Updated on 6 April 2021)