စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

 • ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၃ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၄) ဦးႏွင့္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၃) ဦးတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်ဆုံးသူအေရအတြက္မွာ တိုးလာေနဆဲျဖစ္ၿပီး က်ဆုံးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံေကာက္ယူရရွိလာပါက ဆက္လက္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
  ထို႔ျပင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ (၃) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ ရရွိ သည့္အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၅၅၃) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသူ (၄) ဦးရွိခဲ့ရာ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း ယေန႔အထိ က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၅၅၇) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ယမန္ေန႔က ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၂၇၅၁) ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ (၁၇) ဦး၏ စာရင္းအား ယေန႔တြင္ ထပ္မံရရွိခဲ့ သျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ စုစုေပါင္း (၂၇၆၈) ဦးရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔အနက္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူ စုစုေပါင္း (၁၁၀) ဦးကို ယေန႔တြင္ မွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔အထိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၂၆၅၈) ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၃၈) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
  ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၂၃၅) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ယေန႔တြင္လည္း ျမန္မာျပည္တဝွမ္းရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ အတြက္ ဆက္လက္ဆန႔္က်င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ ေန႔စဥ္မပ်က္ၿဖိဳခြင္းလ်က္ရွိသည့္ ၾကားမွ မပ်က္မကြက္ အားေကာင္းစြာ ခ်ီတက္လ်က္ရွိသည့္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ အဓိကထား ၿဖိဳခြင္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
 • ယေန႔နံနက္ပိုင္းကတည္းက စစ္ကိုင္းတိုင္း မုံ႐ြာၿမိဳ႕ရွိ ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ညႇပ္ပိတ္၍ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၾကၿပီး Defense team မွ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးအပါအဝင္ အရပ္သားျပည္သူ (၃) ဦးက်ဆုံးခဲ့သည္။
 • မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႕ ေပၚေတာ္မူသပိတ္စစ္ေၾကာင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး စိုးရိမ္ဒဏ္ရာရရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး အပါအဝင္ အရပ္သားျပည္သူ (၂၀) ဦးထက္မနည္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံထား ရသည္ဟု သိရွိရသည္။ ရင္ဘတ္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိထားသည့္ အမ်ိဳးသားကို ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားက ခ်က္ခ်င္း ကားေပၚဆြဲတင္ ေခၚသြားၾကၿပီး ဝမ္းဗိုက္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးကို ျပည္သူမ်ားက ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေနစဥ္ စစ္တပ္က လိုက္လံလုယူသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ (အဆိုပါအမ်ိဳးသားသည္ က်ဆုံးသြားၿပီဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိေသာ္လည္း သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္ မရရွိေသးပါ)
 • မႏၲေလးတိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုင္ကယ္သပိတ္တို႔ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း ျခင္းခံခဲ့ရကာ အရပ္သားျပည္သူ (၄) ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရသည္ဟု သိရွိရသည္။
 • ပဲခူးတိုင္း ပဲခူးၿမိဳ႕၌မူ ဆံေတာ္တြင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ တပ္စြဲထားေသာ စစ္တပ္မွ ယင္းအနီး ျဖတ္သန္း သြားေသာ လူငယ္ (၁) ဦးအားပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းဗိုက္ကို က်ည္ထိမွန္၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။
  ယမန္ေန႔ (ဧၿပီလ ၂) ညအခ်ိန္ထိတိုင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ထိခိုက္၊ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔ ညအခ်ိန္၌ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ မေနာ္ဟရီ ၅၈ လမ္းတြင္း ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံအမ်ိဳးသား (၁) ဦး က်ည္ထိမွန္ၿပီး အေျခအေနစိုးရိမ္ရသည္ဟု သိရွိရသည္။
  အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ေန႔အခ်ိန္၌ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ညအခ်ိန္၌လည္း မတရား အၾကမ္းဖက္ ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကို ရက္ဆက္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိၾကရာ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ ရပ္႐ြာအတြင္း ကင္းေစာင့္ၾကသူမ်ား၊ Defense Team မွ လူငယ္မ်ားကို အဓိကထား၍ လိုက္လံ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ၊ Defense Team မ်ားကို လိုက္လံဖမ္းဆီးလွ်က္ရွိျခင္း၊ ယမန္ေန႔ညကလည္း ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ Defense Team မွ လူငယ္ (၁၂) ဦးကို ႐ိုက္ႏွက္၍ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေမာ့ၾကည့္လွ်င္ ပစ္သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျခင္း၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၌လည္း ကင္းသမား (၆) ဦးကို ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားအား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအတြင္း ျပည္သူမ်ားကို လူမဆန္စြာ ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္ေက်ာက္ ႐ိုက္ႏွက္၍ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔နံနက္အေစာပိုင္း၌လည္း ရန္ကုန္တိုင္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၌ ဆရာဝန္ (၁) ဦး၏ ေနအိမ္ၿခံတံခါးကို အတင္းဖ်က္၍ အဆိုပါ ဆရာဝန္အား လက္ကိုေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္၍ ေခါင္းကို အိတ္အမဲစြပ္ၿပီး တ႐ြတ္တိုက္ဆြဲေခၚသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။။
  ၎ျပင္ ယမန္ေန႔က CNN သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ Clarissa Ward ၏ အင္တာဗ်ဴးကို ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းအတြက္ မဂၤလာဒုံ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္တြင္ ဂ်ပန္ဘာသာ ေနာက္ဆုံးႏွစ္တက္ေရာက္ သင္ၾကားေန ေသာ မဖူးမြန္ေက်ာ္၊ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ Singapore Institute of Management တကၠသိုလ္ (SIM) တြင္ စီးပြားေရးမဟာဘြဲ႕ ရရွိထားသည့္ မယဥ္သက္တင္၊ မေနဇာျခည္ရႈိင္း၊ မရႈိင္းရတနာၿဖိဳးႏွင့္ ကိုစည္သူၿဖိဳး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆယ္မိုင္ေဈးရွိ Asia Light လွ်ပ္စစ္မီးဆိုင္းဆိုင္မွ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးတို႔ကို အရပ္ဝတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားေသာ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ၿပီး ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္ေၾကာေရးစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ ၎တို႔၏ ၾကမ္းတမ္း ရက္စက္မႈမ်ားကို ကမာၻသို႔သိေစရန္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသူမွန္သမွ် ဖမ္းဆီးျခင္းခံရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ ထပ္မံ၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရဲေအာင္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား မရရွိေအာင္ တားဆီးရန္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုမွ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
  ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္လည္း ပို၍ ဆိုး႐ြားလာလွ်က္ရွိသည္။ ယေန႔နံနက္ အေစာပိုင္းအခ်ိန္က မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္ (၃၃) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း မီးေလာင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္၌လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) ၏ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဇာ္ေဝစိုး၏ ေနအိမ္ကို မီးကြင္းျဖင့္ပစ္ကာ မီးရႈိ႕ခဲ့၍ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကို ဗဟန္း ရဲစခန္းသို႔ ဖုန္းဆက္၍ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း “ထြက္မၾကည့္ရ မီးမျငႇိမ္းသတ္ရ” ဟု ရဲက်င့္ဝတ္ႏွင့္ဆန႔္က်င္စြာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ သည္ဟု သိရွိရ သည္။
  မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ ယမန္ေန႔ ညအခ်ိန္၌ စစ္တပ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေရးေပၚလူနာသြားကယ္သည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္ေျမႇာက္ ဒူးေထာက္ခိုင္းၿပီး စစ္ေဆးျမန္းခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
  တိုင္းရင္းသားေရးရာက႑တြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နမၼတီးၿမိဳ႕ႏွင့္ မရမ္းေက်း႐ြာအၾကားတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ အာဏာသိမ္း စစ္တပ္တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ားမွာ ေက်း႐ြာအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားက်မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔ညပိုင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ သုံး႐ြာအတြင္း အာဏာသိမ္း စစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီး မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေနအိမ္မ်ား ၿပိဳက်ကာ ေဈးဆိုင္ တစ္ဆိုင္ မီးေလာင္သြားခဲ့ၿပီး အဘြားအို (၁) ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးတို႔ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
  အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုသည္ ရက္စက္မႈမ်ိဳးစုံကို က်ဴးလြန္လ်က္ရွိရာ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈမရွိေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တၿပိဳင္တည္းက်ဴးလြန္လာလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရ သည္။ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိဘဲ ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဒဏ္ရာရရွိသူကို ေဆးကုသခြင့္မေပးဘဲ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားျခင္း၊ က်ဆုံးသူကို ဆြဲေခၚသြားၿပီး အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္၊ ပရဟိတယာဥ္မ်ားပါမက်န္ ရွာေဖြ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေဆး႐ုံ ေဆးေပးခန္းမ်ားပါမခ်န္ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းျခင္း တို႔ကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကိုပါ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာ ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးေနၾကရၿပီး ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈ မျပဳမလုပ္မခ်င္း ျပည္သူမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ ဆိုး႐ြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။
  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
  ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
  “အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
  Email : [email protected]
  Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
  Twitter : https://twitter.com/aapp_urma
  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံစာရင္းျမန္မာဘာသာျဖင့္Total Detention, Charge Lists_Burmese (Last Updated on 3 April 2021)
က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းျမန္မာဘာသာျဖင့္Fatality list for April 3, 2021 (Burmese Final)
လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္းျမန္မာဘာသာျဖင့္Total Released list_Burmese (Last Updated on 3 April 2021