စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

ရက္စြဲ မတ္လ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သည္ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း မုံ႐ြာၿမိဳ႕ ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အရပ္သားျပည္သူ (၂) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူ ရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ (၁) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံရရွိသည့္အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၂၄၈) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး)ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၂၅၀) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိလာပါက ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၂၆၆၅) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မွ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၁၅) ဦး၊ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရ ေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၀၉) ဦး ႏွင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃၇၅) ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ (၂၂၉၀) ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္အဖမ္းအဆီးစာရင္းတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ (၃၂၀) ဦး၏အမည္စာရင္းကိုရရွိခဲ့၍ ထည့္သြင္း မွတ္တမ္း ျပဳထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအေရအတြက္ထက္ပိုေသာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိသည္ျဖစ္ရာ ဖမ္းဆီးခံမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္စုံစမ္းလ်က္ရွိၿပီး ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းလ်က္ရွိ၍ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံးရႈံးခဲ့ရေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားသည္ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မည္ကို ရင္ဆိုင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဆဲျဖစ္သည္။ ယေန႔ (မတ္လ ၂၁) တြင္ နံနက္အေစာပိုင္း သပိတ္၊ ေျပာက္က်ားသပိတ္၊ လူမဲ့သပိတ္တို႔ျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္၏ ရက္စက္မႈကို အံတု၍ ဆက္လက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔တြင္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕၌ ၿဖိဳခြင္းမႈျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး ရဲႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ အတားအဆီးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသျဖင့္ လူထုက ကာကြယ္ရာ က်ည္အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့၍ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးသည္ ဦးေခါင္းကို က်ည္ထိမွန္၍ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီး အရပ္သားျပည္သူ (၃) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ၎ျပင္ မႏၲေလး ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ပင္လယ္အတြင္း၌ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားသည္ ရာဘာက်ည္အျပင္ က်ည္အစစ္မ်ားသုံး၍ ပစ္ခတ္သျဖင့္ က်ည္ထိမွန္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ကနဦး သိရွိရသည္။
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားမွာ ေနအိမ္မ်ားကို စြန႔္ခြာ၍ ထြက္ေျပးေနၾကရ သည္။ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရဲႏွစ္ဦးသတ္ျဖတ္ခံရၿပီး ရဲအရာရွိတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ မ်ားကို စစ္အုပ္စုမွ လက္စားေခ်မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေသာေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ႐ြာ ၅ ႐ြာမွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ ထြက္ေျပးသြားၾကရသည္။
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားပါမက်န္ အျပင္းအထန္ ဖိႏွိပ္၍ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႐ုံးခန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းျခင္းမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ We Love Yangon ႐ုံးခန္းကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ၿပီး တံခါးကို႐ိုက္ခ်ိဳးကာ အတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ယူငင္ျခင္းမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းက်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စတင္စီးနင္းဝင္ေရာက္စဥ္ တြင္ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ေဖာက္ေျခာက္လွန္႔ခဲ့သည့္အတြက္ ႐ုံးခန္းရွိသည့္ တိုက္အေပၚထပ္ငါးလႊာမွ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးသည္ ေသနတ္ပစ္သံမ်ား၊ တံခါးေခါက္သံမ်ားေၾကာင့္ ထိတ္လန႔္ကာ ေနာက္ဖက္ေလွကားမွ ဆင္းေျပးစဥ္ ငါးလႊာမွ ျပဳတ္က်သြားခဲ့၍ ဦးေခါင္းကြဲထြက္ကာ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲလ်က္ရွိသူမ်ားကို အလႉလုပ္ရန္သြားစဥ္ သုခကာရီအသင္း ဥကၠဌ ေဒၚေ႐ႊမႈန္ ႏွင့္ အသင္းသား ႏွစ္ဦးသည္လည္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ယမန္ေန႔ (မတ္လ ၂၀) ရက္ေန႔ညအခ်ိန္၌ ပဲခူးတိုင္း ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာထြန္းသီရိ႐ုပ္ရွင္႐ုံ တံခါးမ်ားကို ႐ိုက္ခ်ိဳးၿပီး ဝင္ေရာက္စီးနင္းရွာေဖြခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမန္ေနဂ်ာကို ႐ုပ္ရွင္႐ုံျပန္ဖြင့္ရန္ ညႇိႏႈိင္းရာ လက္ခံျခင္းမရွိ၍ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သလို ႐ုပ္ရွင္႐ုံေရွ႕ အိမ္မ်ားကိုလည္း ေလးဂြမ်ားျဖင့္ပစ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခ်ိန္၌ ရက္ရက္စက္စက္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းမ်ားကို အလြယ္တကူက်ဴးလြန္ေလ့ရွိသည္မွာ ၎တို႔၏ အေလ့အထတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ ယေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရတနာသီရိရပ္ကြက္အတြင္းကို ရဲမ်ားမွ ပစ္ခတ္၍ စီးနင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရာ၌ လူငယ် (၁) ဦးကို အုပ်စုဖွဲ့၍ အပြင်းအထန်ရိုက်နှက်ခဲ့သည္။
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ေန႔စဥ္ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္ရွိၿပီး ခိုး၊ ဆိုး၊ လုယက္၊ အၾကမ္းဖက္၊ လူသတ္၊ အေလာင္းေဖ်ာက္ စသည့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ပါမခ်န္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အာဆီယံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝိုင္းမွ ၎တို႔အား ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို အျမန္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_urma

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

က်ဆုံးသြားသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Total Fatality Lists (Last Updated on 21 March 2021) KSO
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Total Detention, Charge Lists (Last Updated on 21 March 2021)