စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ မတ္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သည္ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း ပဲခူးၿမိဳ႕ ႏွင့္ မေကြးတိုင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕တို႔မွ အရပ္သားျပည္သူ (၆) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ (၆) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံရရွိသည့္အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၂၄၁) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး)ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၂၄၇) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူရရွိလာပါက ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပး သြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၂၃၄၅) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မွ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၁၅) ဦး၊ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံ ထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၈၈) ဦး ႏွင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃၅၁) ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ (၁၉၉၄) ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္အဖမ္းအဆီးစာရင္းတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ (၁၅) ဦး၏အမည္စာရင္းကိုရရွိခဲ့၍ ထည့္သြင္း မွတ္တမ္း ျပဳထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအေရအတြက္ထက္ပိုေသာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိသည္ျဖစ္ရာ ဖမ္းဆီးခံမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္စုံစမ္းလ်က္ရွိၿပီး ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
လက္နက္ကိုင္ ရဲႏွင့္စစ္သားမ်ား၏ ေန႔ေရာ ညပါ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းမႈႏွင့္ အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္မႈမ်ားအတြင္း လက္နက္မဲ့ ျပည္သူမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ က်ဆုံး၊ ဒဏ္ရာရလ်က္ရွိၾကသည္။ ယေန႔ (မတ္လ ၂၀) ညေနပိုင္းအခ်ိန္အထိရရွိထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၌ လူငယ္ (၁) သည္ ဦးေခါင္းကို ခ်ိန္႐ြယ္ ပစ္ခတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္၌လည္း (၁) ဦးက်ဆုံးခဲ့ကာ (၃) ဦးထက္မနည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ မႏၲေလးတိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ အမ်ိဳးသား (၂) ဦး က်ည္သင့္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕၌ (၂) ဦး က်ဆုံးခဲ့ၿပီး (၂) ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ကာ (၁) ဦးသည္ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ယမန္ေန႔ (မတ္လ ၁၉) ညေနပိုင္း ႏွင့္ ညပိုင္းအခ်ိန္၌ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္း မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တို႔မွ အမ်ိဳးသား (၄) ဦးမွာ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေနရာတြင္ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီး က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ျပည္ၿမိဳ႕၌ ကေလးငယ္ (၁) ဦးသည္ ရာဘာက်ည္ ဝမ္းဗိုက္ထိမွန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရခ်ိန္၌ ေသဆုံးသြားမႈမ်ားသည္ ရက္ဆက္ဆိုသလို ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ခရမ္းကုန္းရပ္ကြက္မွ လူငယ္ (၁) ဦးသည္ လည္းေကာင္း၊ မေကြးတိုင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ ကေလးသုံးဦး၏ မိခင္ (၁) ဦးသည္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အင္ဂ်င္နီယာ လူငယ္ (၁) ဦးသည္ လည္းေကာင္း ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရစဥ္အတြင္း ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ ေဆးကုသမႈ ခံယူခြင့္ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏အေျခခံအခြင့္အေရးကိုပင္ ခံစားခြင့္မေပးျခင္းသည္ စစ္အုပ္စု၏ ယုတ္မာမႈကို ရွင္းလင္းစြာ ၫႊန္းဆိုေနေပသည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူအား အခ်ိန္မီေဆးကုသခြင့္မေပးကာ မိသားစုႏွင့္ေတြ႕ဆုံခြင့္လည္း မျပဳျခင္း သည္ လူသားျခင္း စာနာမႈမရွိသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုမွ ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္သူမ်ား ေနာင္ၾကဥ္ သြားေစရန္ အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္း တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ကေလးသုံးဦး၏ မိခင္ (၁) မွာ ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္၌ ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္သည္ကို ပစ္ခတ္၍ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ေန႔တြင္ အေလာင္းျပန္လာယူရန္ သူမ၏ခင္ပြန္းအား ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ၎၏႐ုပ္အေလာင္း၌ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံထားရေသာ ဒဏ္ရာမ်ား လည္းရွိေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦး၏အဆိုအရ သိရွိရသည္။
ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၌ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ ဖမ္းဆီးထားသည့္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး၏ ဂုတ္ကို ခြစီး၍ လည္ပင္းကို ႀကိဳးျဖင့္ အားကုန္ညႇစ္ထားေသာ ပုံသည္ လူမႈကြန္ရက္၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသား ေသဆုံးျခင္းရွိ၊မရွိ ဆိုသည္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ အဆိုပါလုပ္ရပ္မွာ အလြန္ဆိုး႐ြားၿပီး လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္သည္ လက္ပါးေစ လက္နက္ကိုင္ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ား၏ ရမ္းကား ရက္စက္မႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံေနရလ်က္ရွိသည္။
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔ျမင္ေတြ႕ရာ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ား၊ အမ်ားပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို လုယက္ယူငင္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆိုသလို က်ဴးလြန္လ်က္ရွိၾက၍ ျပည္သူမ်ားသည္ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားကို ရပ္ကြက္၊ လမ္းမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္၊ ဆဲဆို၍ ရန္သူသဖြယ္ ျပဳမူဆက္ဆံလ်က္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔ (မတ္လ ၁၉) ညပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဂြတၱလစ္ရွိ ဥႆဖယားလမ္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္၍ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုျခင္း၊ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ရွိပါက ထုတ္ေပးရန္ ‌လက္နက္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ျပည္သူပိုင္ကားမ်ားေပၚတြင္ မႈတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ဆဲဆို​ေသာ စာသားမ်ား​ေရးသား၍ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘူတာ႐ုံလမ္း၌လည္း စတိုးဆိုင္တစ္ခုကို ဖ်က္စီးၿပီး အရက္ဘီယာမ်ားကို ခိုးလု ယူေဆာင္သြား ျခင္း၊ (မတ္လ ၂၀) ၌လည္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကားမ်ားကို ဘူဒိုဇာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့၍ ကားအစီးေရ ၈၀ ေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ျခင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ ျမင္သာရွိ ဖုန္းဆိုင္ကို ဖ်က္ဆီးဝင္ေရာက္ၿပီး တန္ဖိုးရွိပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို မတရားယူေဆာင္သြားခဲ့ျခင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ႐ြာဘဲရပ္ကြက္၌လည္း လူေနအိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ အျခားေနရာေဒသမ်ား၌ပါ ေျဗာင္က်က်က်ဴးလြန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၂၆၊ ၄၂၇၊ ၄၂၈၊ ၄၂၉ တို႔၌ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အမ်ားပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုသည္ မည္သည့္ဥပေဒကိုမွ် ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ တရားဥပေဒအထက္၌ စီရင္ဆုံးျဖတ္လ်က္ရွိၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကင္းမဲ့ေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_urma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

Download link for Total Detention, Charge Lists (Last Updated on 20 March 2021)

Download link for Total Fatality Lists (Last Updated on 20 March 2021) KSO (1)