စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ မတရားဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားစာရင္းႏွင့္ က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ မတ္လ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္

ျပည္နယ္တိုင္းအလိုက္က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းအေရအတြက္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သည္ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး မုံ႐ြာၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕တို႔မွ အရပ္သားျပည္သူ (၃) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ (၄) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံရရွိသည့္အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၂၂၁) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး)ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၂၂၄) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူရရွိ လာပါက ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၂၂၅၈) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မွ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၁၅) ဦး၊ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံ ထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၇၇) ဦး ႏွင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃၂၀) ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ (၁၉၃၈) ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္အဖမ္းအဆီးစာရင္းတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ (၆၇) ဦး၏အမည္စာရင္းကိုရရွိခဲ့၍ ထည့္သြင္း မွတ္တမ္းျပဳထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအေရအတြက္ထက္ပိုေသာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိသည္ျဖစ္ရာ ဖမ္းဆီးခံမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္စုံစမ္းလ်က္ရွိၿပီး ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားသည္ ေန႔ေရာ ညပါ လူေနရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း စီးနင္းပစ္ခတ္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ ပစ္သတ္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္းစသည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ေနျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအလြန္အမင္း ေၾကာက္႐ြံ႕ေစရန္ ႏွင့္ ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္ျခင္းမျပဳေစရန္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
ယေန႔ (မတ္လ ၁၈) တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ သဃၤန္းကြၽန္း၊ အလုံ ႏွင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား အကာအကြယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ သဲအိတ္မ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား ႏွင့္ လမ္းမ်ားအတြင္း၌ ကပ္ထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး စတစ္ကာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား ႏွင့္ လမ္းသြားလမ္းလာ မ်ားကို အဓမၼခိုင္းေစခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ခိုင္းေစရာ၌ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားသည္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား ေသနတ္မ်ားျဖင့္ခ်ိန္ကာ ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေစာ္ကားေျပာဆို၍ ခိုင္းေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက လမ္းေဘးတဘက္တခ်က္ရွိ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ကား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားကိုလည္း ရဲႏွင့္စစ္သားမ်ားမွ ႐ိုက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ျပင္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းနည္းကို လက္နက္သဖြယ္ က်င့္သုံးလာၿပီး ဖမ္းဆီးစဥ္အတြင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားစဥ္ အတြင္း ႐ုပ္ပိုင္း ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇင္းပန္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး အျပင္းအထန္႐ိုက္ႏွက္ျခင္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (CDM) တြင္ ပါဝင္သည့္ ေတာေခါင္း (၁) ဦးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ယေန႔ (မတ္လ ၁၈) တြင္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားက ရန္ကုန္တိုင္း၊ တာေမြ၊ မရမ္းကုန္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ လႈိင္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ား၊ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားအတြင္း၌ အရပ္သားျပည္သူမ်ား၊ လမ္းသြားလမ္းလာ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ေဈးသည္မ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ လက္ကို ေခါင္းေပၚတင္၍ ပုံစံထိုင္ခိုင္းကာ ေနပူလွမ္းျခင္း၊ ဖားခုန္ ခုန္ခိုင္းျခင္း၊ ေစ်းသည္မ်ား၏ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားကို က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာက္ေျမာင္း ၿဖိဳခြင္းမႈအတြင္း အသက္ (၁၃) ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္ (၁) ဦးသည္ က်ည္ထိမွန္ကာ ဖမ္းဆီး၊ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံထားရသည္။ ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔ (မတ္လ ၁၇)က ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၌ စားဝတ္ေနေရးအဆင္မေျပ၍ ေ႐ႊသြားေရာင္းသည့္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးကို အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္ခဲ့၍ က်ည္သင့္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ ေသဆုံးသည္ဟု အေၾကာင္းၾကားလာေသာ္လည္း ႐ုပ္အေလာင္း ႏွင့္ ေ႐ႊထည္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။
စစ္အုပ္စုသည္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ၎တို႔၏ မူဝါဒတစ္ရပ္သဖြယ္ ကိုင္စြဲထားသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတိုင္ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရမႈ မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ၎တို႔၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရွင္သန္ေနထိုင္ခြင့္မွာ အလြန္အမင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံေနၾကရ သည္။
ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္မွာ လုံးဝက်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ ျပည္တြင္း အေျခစိုက္သတင္းဌာန ငါးခုကို ထုတ္ေဝခြင့္လိုင္စင္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး သတင္းဌာနတခ်ိဳ႕ကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ကာ သတင္းသမားတခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆိုျခင္းအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ သတင္းဌာနအားလုံးသည္ ထုတ္ေဝခြင့္မ်ား အသီးသီးရပ္ဆိုင္းခဲ့ၾကသည္မွာ ယမန္ေန႔က ေနာက္ဆုံးျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုမွ ၎တို႔စီးနင္းသိမ္းယူထားေသာ ႐ုပ္သံဌာန ႏွင့္ သတင္းစာတိုက္တို႔သာ ၎တို႔၏ အာေဘာ္မ်ား၊ လုပ္ႀကံသတင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖိႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ သတင္းအေမွာင္ခ်ထားႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ တရားမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း၌ ဖုံးကြယ္ထားႏိုင္ရန္ သတင္းစီးဆင္းမႈကို ျဖတ္ေတာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_Burma

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

မတရားဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္္္Total Detention, Charge Lists (Last Updated on 18 March 2021)
ေႏြးဦးေတာ္လွန္ေရးအတြင္းက်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းTotal Fatality Lists (Last Updated on 18 March 2021)

ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 18-March-2021 Update (Information)