စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေတာင္းပန္းလႊာ
၁၅ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္သည့္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဓါတ္ပုံမ်ားအားထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ အခ်ိဳ႕ဓါတ္ပုံမ်ားမွာ ျပဳျပင္ထားသည့္ဓါတ္ပုံမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဓါတ္ပုံမ်ားအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမိပါသျဖင့္ မိမိတို႔ေအေအပီပီအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားအား အႏူးအၫြတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

ရက္စြဲ မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ အသက္ခႏၶာရင္း၍ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း က်ဆုံးသြားခဲ့ ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားအား မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ အေလးအနက္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ထိတိုင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့သည့္ မတရားအၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရ၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၁၈၃) ဦးရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုထဲတြင္ ၁၄ ရက္ေန႔၌ လႈိင္သာယာအပါအဝင္ ျပည္နယ္တိုင္းအသီးသီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခံရၿပီးက်ဆုံးသြားသူ (၇၄) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီး၊ ယေန႔ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္တိုင္း အသီးသီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ အရပ္သားျပည္သူ (၂0) ဦးထက္မနည္း ထပ္မံက်ဆုံးခဲ့ရပါသည္။ က်ဆုံးသူမ်ား၏ အမည္မ်ားအား ထပ္မံစုံစမ္းသိရွိရပါက ထည့္သြင္း ျဖည့္စြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၂၁၇၅) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မွ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံ ထားရသူ (၃) ဦး၊ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၇၃) ဦး ႏွင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃၁၉) ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ (၁၈၅၆) ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ယေန႔အဖမ္းအဆီးစာရင္းတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ (၁၉) ဦး၏အမည္စာရင္းကိုရရွိခဲ့၍ မွတ္တမ္းျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆႏၵျပေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ လူဦးေရ (၁၀၀) နီးပါးသည္ ယေန႔ တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္စုံစမ္းလ်က္ရွိၿပီး ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ စစ္အုပ္စုမွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုသိမ္းယူခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာျပည္ တစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွစတင္၍ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ အား ၿငိမ္ခ်မ္းစြာ ဆန႔္က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ (၃၉) ရက္တိုင္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆန႔္က်င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား ရွည္ၾကာလာၿပီး အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (CDM) ၌ ဝန္ထမ္းမ်ား ပို၍ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) မွလည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပို၍ အားေကာင္းလာ သည္ႏွင့္အေလွ်ာက္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္လည္း ၎တို႔ အာဏာသိမ္းမႈ အထေျမာက္ေရးအတြက္ အာဏာရွင္တို႔ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ဘက္ေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ရက္စက္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရွင္သန္ခြင့္၊ လုံၿခဳံခြင့္တို႔မွာ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ က်ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔မွစတင္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းမႈ မ်ားသည္ တေန႔ထက္ တေန႔ အရွိန္ျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ယမန္ေန႔က (မတ္လ ၁၄) အဆိုး႐ြားဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အသက္ (၁၅) ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္ (၁) ဦးအပါအဝင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ (၃) ဦးလည္း က်ဆုံးသြားခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ညအခ်ိန္ထိတိုင္ က်ည္အစစ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့၍ ယေန႔တြင္လည္း ေသဆုံး/ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား တိုးလာ လ်က္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈဒဏ္ကို အျပင္းထန္ဆုံးရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ခု (ေ႐ႊျပည္သာ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပ)တို႔အား အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(Martial Law)အာဏာကို က်င့္သုံးရန္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ စစ္ခုံ႐ုံး ႏွင့္ စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈ ၂၃ ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ စစ္ေျမျပင္တြင္ တပ္မႉးက အာဏာက်င့္သုံးပုံအတိုင္း တာဝန္ယူ က်င့္သုံးခြင့္ရွိသည္ျဖစ္၍ ျပင္းထန္ သည့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာက္တရားကို ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားကို ရပ္တန႔္သြားေစရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုကဲ့သို႔ စစ္အုပ္စုမွ အျပင္းအထန္ ဖိႏွိပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားသည္ ႀကံ့ႀကံ့ခံၿပီး ယေန႔တြင္လည္း စစ္အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန႔္က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္မွလည္း ယေန႔နံနက္ပိုင္းကတည္းကစတင္ၿပီး က်ည္အစစ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရပ္သား ျပည္သူ စုစုေပါင္း (၂၀) ဦးက်ဆုံးသြားေၾကာင္း အခ်က္အလက္အတည္ျပဳရရွိထားၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဆုံးခဲ့ရသူမ်ားစာရင္းကို ဆက္လက္ စုံစမ္း၍ တင္ျပသြားပါမည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ အရပ္သားျပည္သူမ်ား ပတ္ခတ္ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားခဲ့ရျခင္းမ်ားကို လည္း မွတ္တမ္းျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႔တြင္ ေအာက္ပါၿမိဳ႕မ်ား၌ က်ည္အစစ္ျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရ၍ က်ဆုံး/ဒဏ္ရာရရွိမႈ မ်ားရွိခဲ့သည္။ အတင္းအက်ပ္ ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
● မႏၲေလးတိုင္း၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးအပါအဝင္ (၄) ဦးက်ဆုံးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ (၅၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ (၂) ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး (၃) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု ကနဦးသိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္မွ ျပည္သူမ်ားကာရံထားေသာ အကာအကြယ္မ်ားကို လမ္းမထက္၌ပင္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းႀကီး‌႐ြာတြင္ ကိုးတန္းေျဖဆိုထားသည့္ မိန္းကေလးငယ္ (၁) ဦးအပါအဝင္ (၅) ဦးက်ဆုံးခဲ့သည္။
● ပဲခူးတိုင္း၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္လည္း အရပ္သား (၁) ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး (၃) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးလာသည့္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးကို စစ္တပ္ႏွင့္ရဲမွ ရပ္တန႔္ရန္ လွမ္းတားရာ မရပ္ေပးသည့္အတြက္ ဆိုင္ကယ္အား ကန္၍လွဲခ်ခဲ့ၿပီး ပစ္သတ္ခဲ့၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ဒဏ္ရာရရွိသူ (၂) ဦးရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
● မေကြးတိုင္း၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕၌လည္း အရပ္သား (၂) ဦးက်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး (၆) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
● ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၌လည္း အရပ္သား (၁) ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး (၃) ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
● ရန္ကုန္တိုင္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမႈိက္ေကာက္ေနသည့္ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးအား နားထင္ကို ေတ့ပစ္ခဲ့၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ၎ျပင္ အသက္ ၆၀ ဝန္းက်င္အမ်ိဳးသမီး (၂) ဦးသည္ အိမ္အတြင္း၌ ထိုင္ေနစဥ္ ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္မွ တပင္ေ႐ႊထီးလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ ပစ္ခတ္သြားသည့္အတြက္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တက္စီေမာင္းသည့္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးလည္း အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕ကို ျပန္ရန္ အမ်ိဳးသမီး (၃) ဦးလိုက္ပါလာသည့္ သုံးဘီးဆိုင္ကယ္သည္ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ ေရွ႕မွ ျဖတ္သြားစဥ္ ခန္းမအတြင္းမွ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး (၃) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
● စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မုံ႐ြာတြင္ ေက်း႐ြာစစ္ေၾကာင္းမ်ား သပိတ္ေမွာက္အျပန္ လူထုကားကို လိုက္လံပိတ္ဆို႔ ဖမ္းဆီးၿပီး ပစ္ခတ္ခဲ့၍ အသက္ ၄၀ ဝန္းက်င္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ လႈိင္သာယာ၊ အင္းစိန္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ႏွင့္ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳနယ္ရွိ လွည္းတန္း ညသပိတ္သည္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔မွ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ား ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ အကာအကြယ္မ်ားကို မီးရႈိ႕ခဲ့ၾကသည္။
ထိုမွ်မက အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ ယမန္ေန႔ညကတည္းက ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ မိုဘိုင္း အင္တာနက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ထားကာ သတင္းအေမွာင္ခ်ထားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕၌ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားပါ ျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့သည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ ၎တို႔၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္က်ဴးလြန္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာသို႔ သတင္း စီးဆင္းေနမႈအား တားဆီးရန္၊ ျပည္သူမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းအားျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား အင္အားေလ်ာ့သြားေစရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားရရွိရန္ အလြန္အမင္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၌ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးစိုး၍ ဒီမီုကေရစီမဖြံ႕ၿဖိဳးပါက အျခားေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္အမွ်ျမင့္တက္လာေသာ စစ္အုပ္စု၏ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန႔္ေစရန္ အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ထိေရာက္ေသာ ဟန႔္တားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္တိုက္တြန္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွလည္း အျမန္ဆုံး အေရးယူေဆာင္႐ြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

Download link for  Crackdown Injury & Death updated on 15 Mar 21_edited_

Download link for Recent Arrest List (Last Updated on 15 March 2021)ttt