စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊မတရားဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားစာရင္းႏွင့္ က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ မတ္လ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ အသက္ခႏၶာရင္း၍ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း က်ဆုံးသြားခဲ့ ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားအား မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ အေလးအနက္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ထိတိုင္ မတရားအၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရ၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ အနည္းဆုံး (၇၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၂၀၉၂) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မွ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၃) ဦး၊ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၇၃) ဦး ႏွင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃၁၉) ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ (၁၇၇၃) ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ယေန႔အဖမ္းအဆီးစာရင္းတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ (၄၇) ဦး၏အမည္စာရင္းကိုရရွိခဲ့၍ မွတ္တမ္းျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆႏၵျပေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ လူဦးေရ (၁၀၀) နီးပါးသည္ ယေန႔ တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္စုံစမ္းလ်က္ရွိၿပီး ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးမွ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရသည့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ ႏွင့္ ၎တို႔လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔တြင္လည္း အေမရိကန္သံအရာရွိမွ ဖမ္းဆီး၊အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရသည့္ သတင္းေထာက္ ငါးဦး၏ ဗြီဒီယိုကြန္ဖရန႔္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ႐ုံးခ်ိန္းရွိသည့္ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ အေမရိကန္အစိုးရမွ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္၏ သား ႏွင့္ သမီးကို အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း၍ စီးပြားေရးကို ပိတ္ဆို႔ထားလိုက္ေသာ္လည္း ထိုထက္ပို၍ စစ္အုပ္စု ႏွင့္ ၎တို႔လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ပို၍ က်ယ္ျပန႔္ၿပီး စနစ္က်စြာ အေရးယူေပး ရန္လည္း ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအထူး ကိုယ္စားလွယ္ Thomas H. Andrews မွ အၾကမ္းဖက္အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ ညင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း ႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၌ အထူးအေလးေပး၍ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့သည္။ စစ္အုပ္စုသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္လ်က္ရွိျခင္း ႏွင့္ ဆက္လက္၍လည္း က်ဴးလြန္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ သီးျခားရွိေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အစီအစဥ္တက် ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္နက္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအား ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အက်ယ္တျပန႔္ သို႔မဟုတ္ စနစ္က်က်ပစ္မွတ္ထားျခင္း ႏွင့္ ရာထူးျမင့္ေသာ အရာရွိမ်ားမွ အမိန႔္ေပး၊ ၫႊန္ၾကားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎သည္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက်ငင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ရပ်လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ႀကိဳဆိုၿပီး ယခုထက္ပို၍ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ပါ ရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ယမန္ေန႔က အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သား ျပည္သူ (၁၂) ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားသည္ အေၾကာက္တရားကို တြန္းလွန္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ သဃၤန္းကြၽန္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ လမ္းမေတာ္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ သန္လ်င္၊ သုံးခြ ႏွင့္ တြံေတးၿမိဳ႕မ်ား၊ ပဲခူးတိုင္းတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သီေပါ ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ တို႔၌ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ တြံေတးၿမိဳ႕၌ ရာဘာက်ည္၊ က်ည္အစစ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ (၂) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး (၅) ဦးထက္ မနည္းဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ (၁) ဦး ရာဘာက်ည္သင့္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး လူငယ္ (၃) ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၌ (၆) ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး (၄) ဦးကို ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ပေဒသာလမ္းဆုံရွိ ထိုင္သပိတ္ကိုလည္း ႏွစ္ဖက္ပိတ္ညႇပ္၍ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး လမ္းမ်ားအတြင္းထိပါ လိုက္လံဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳခဲ့သည္။ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၌ အနည္းဆုံး (၁၀) ဦးခန္႔ ႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၌ (၈) ဦးအထိ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၌ (၃) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ (၁၀) ဦးေက်ာ္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၌လည္း ဓာတ္ဆီဆိုင္၌ ဆီထည့္ၿပီး ျပန္ထြက္လာသည့္ လူငယ္တစ္ဦးကို အေမးျမန္း မရွိဘဲ ရင္ဝကို ရာဘာက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ လက္ကိုထိမွန္ခဲ့ၿပီး ေလးခ်က္ထက္မနည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ တနသၤာရီတိုင္း၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၌လည္း ယမန္ေန႔ညက က်ဆုံးသြားသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စစ္တပ္က လာေရာက္ အၾကမ္းဖက္ကာ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ေဖာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသနတ္ထိမွန္သူမ်ားရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္သည္ ေန႔အခ်ိန္၌ အျပင္းအထန္ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္သာမက ညအခ်ိန္၌လည္း ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္သူမ်ား ႏႈတ္ဆိတ္သြားေစရန္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ား၊ စီးနင္းဝင္ေရာက္မႈမ်ား၊ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို အၿငိဳးထား၍ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိ သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယမန္ေန႔ည ၉:၃၅ မိနစ္အခ်ိန္ခန႔္မွစတင္၍ တနသၤာရီတိုင္း၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ၾကက္စားျပင္ ရပ္ကြက္ကို ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔မွ အင္အား အမ်ားအျပားျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး က်ည္အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ (၁) ဦးသည္ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရရွိကာ က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး (၂) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ျမသီတာ ရပ္ကြက္ကို လည္း ယေန႔ နံနက္ ၁ နာရီအခ်ိန္ခန႔္ အင္တာနက္ျပတ္ေတာက္ခ်ိန္၌ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈျပဳခဲ့ၿပီး က်ည္အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့၍ အရပ္သား (၁) ဦးက်ဆုံသြားခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ကင္းသမားတစ္ဦးမွာ က်ည္ထိမွန္၍ ပုန္းေနစဥ္ စစ္တပ္က ဆြဲထုတ္၍ ပစ္သတ္ကာ အေလာင္းကို ယူေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ က်ည္ခြံမ်ားကို ျပန္လည္ ေကာက္ယူသြားၿပီး ေသြးမ်ား ကိုလည္း ေရျဖင့္ေဆးခ်သြားေၾကာင္း၊ အရပ္သား (၅) ဦး က်ည္ထိမွန္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔ည သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္၌ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ရွမ္းဝိုင္း ရပ္ကြက္အတြင္းကို စစ္သားအင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္မွ ရာဘာက်ည္၊ ေလးခြတို႔ျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ေနအိမ္ အလုံး သုံးဆယ္နီးပါး ႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားကို ႐ိုက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့ကာ ေနာက္ထပ္လည္း မီးရႈိ႕ဦး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကိုလည္း ညစဥ္စီးနင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ယမန္ေန႔ညအခ်ိန္၌ မုံ႐ြာ ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ၾကည္အိမ္ကိုလည္း ဝင္ေရာက္စီးနင္းကာ ေသာ့မ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္၍ အိမ္အတြင္းကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြကာ Laptop Computer တစ္လုံး ႏွင့္ CCTV Hard Disk မ်ားကို ယူေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ထိုမွ်သာမက ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မန္းကလိပ္႐ြာတြင္ေနထိုင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မန္းေအာင္ကိုမင္း ကို ဖမ္းဆီးရန္လာေရာက္စဥ္ မန္းကလိပ္႐ြာႏွင့္တစ္ဆက္တည္းရွိသည့္ တံခြန္တိုင္႐ြာသားမ်ားက သံပုံးတီး၍ အခ်က္ေပးခဲ့ ၾကသျဖင့္ အဆိုပါ႐ြာကို စီးနင္း၍ပစ္ခတ္ခဲ့ကာ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးသည္ ရာဘာက်ည္ ခုႏွစ္ခ်က္ထိမွန္ခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ျပင္ခ႐ိုင္အုပ္စု ၊ ငပုေတာၿမိဳ႕၊ NLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဌးႏိုင္သည္လည္း ယေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။
ထို႔ျပင္ အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (CDM) တြင္ ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အျပင္းအထန္ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကို ခံေနၾကရသည္။ ယမန္ေန႔ ည ၁၁ နာရီအခ်ိန္၌ အင္အားအမ်ားအျပားပါဝင္သည့္ ရဲ ႏွင့္စစ္တပ္သည္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၆) ႏွင့္ အမွတ္ (၈) ရပ္ကြက္မ်ားရွိ CDM လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားကို လာေရာက္ ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္လမ္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးအတြင္း၌ပင္ အသံဗုံး ႏွင့္ ေသနတ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္ဟု သိရွိရသည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္ ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္ကို ၎တို႔၏ တကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းဝန္းမ်ားအတြင္း တပ္စြဲခြင့္မျပဳ သည့္အတြက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (လြိဳင္ေကာ္) ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(လြိဳင္ေကာ္) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ႏွင့္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(လြိဳင္ေကာ္) ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးတို႔သည္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ကတည္းက ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(က)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္။
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပသတင္းမီဒီယာမ်ား အေပၚ၌လည္း ျပင္းထန္စြာ အၾကမ္းဖက္၍ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔က ပိုလန္ႏိုင္ငံသား ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္ Robert Biciaga သည္ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕၌ သတင္းဓာတ္ပုံရယူေနစဥ္ ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရသည္။
လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တရားလက္လြတ္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ CRPH မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအႀကံေပးကုမၸဏီ Volterra Fietta ကို တရားဝင္ဆက္သြယ္ ဌားရမ္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွလည္း ႀကိဳဆိုပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

မတရားဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားစာရင္းRecent Arrest List (Last Updated on 12 March 2021)
ဖမ္းဆီးခံအမ်ိဳးသမီးမ်ားစာရင္းRecent womenlist (Last Updated on 12 March 2021)
က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Recent fatalitylist (Last Updated on 12 March 2021)
ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္  12-March-2021 Update (Information)