စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားသူမ်ားႏွင့္ က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ မတ္လ ၅ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ အသက္ခႏၶာရင္း၍ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း က်ဆုံးသြားခဲ့ ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားအား မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ အေလးအနက္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ယေန႔တြင္ ထပ္မံ၍ က်ဆုံးသြားခဲ့ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ကိုေဇာ္မ်ိဳးကိုလည္း အေလးအနက္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ထိတိုင္ မတရားအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရ၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ အနည္းဆုံး (၅၀) ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၁၅၂၂) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မွ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၃) ဦး၊ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၆၁) ဦး ႏွင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃၀၇) ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ (၁၂၁၅) ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ယေန႔အဖမ္းအဆီးစာရင္းတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ (၁) ဦး၏အမည္စာရင္းကိုရရွိခဲ့၍ မွတ္တမ္းျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆႏၵျပေက်ာင္းသား လူငယ္ (၂၀) ဦးထက္မနည္း ယေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္စုံစမ္းလ်က္ရွိၿပီး ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ေပး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) မွ ခန႔္အပ္ထားသည့္ ေဒါက္တာဆာဆာသည္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ တံခါးပိတ္ အစည္းအေဝး၌ “Responsibility to Protect (R2P)” ဟုေခၚဆိုသည့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရးမူကို ေဆာင္႐ြက္ပါရန္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယို ဂူတားရက္စ္ထံသို႔ လိပ္မူ၍ ေတာင္းဆိုထားသည္။ တင္းၾကပ္ေသာ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈရပ္ဆိုင္းထားျခင္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ တိုက္႐ိုက္သံ တမန္ေရးရာအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ေနသူမ်ားအေပၚ အတင္းအဓမၼထင္ရာစိုင္းဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုကို ၿဖိဳခြင္းရန္ စနစ္တက်ႏွင့္က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒတစ္ရပ္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ စစ္အုပ္စု၏ လူသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ R2P ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။
ယေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ (၄) ခ်က္ကို ေအေအပီပီအေနႏွင့္ေထာက္ခံၿပီး အထက္ပါရည္မွန္းခ်က္ (၄) ခ်က္ အျပည့္အဝေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ တိုင္ရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးႏွင့္အတူလက္တြဲကာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂတိသစၥာျပဳမႈကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ မိမိတို႔ေအေအပီပီအေနျဖင့္လည္း အထက္ပါရည္မွန္းခ်က္ (၄) ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ်ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားပါမည္။
မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆက္လက္ ဆန႔္က်င္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ တားဆီးမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စမ္းေခ်ာင္း၊ အင္းစိန္၊ လႈိင္၊ တာေမြ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔ကို ယေန႔၌ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၌ အရပ္သား (၇) ဦးသည္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ က်န္တိုင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားခ်ထားသည့္ အရံအတားမ်ားအား ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပျပည္သူမ်ား စုစည္းႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
အထူးသျဖင့္ ယေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ စစ္ကားမ်ားေပၚ၌ “လူစုခြဲျခင္းမျပဳပါက က်ည္စစ္၊ က်ည္မွန္ျဖင့္ပစ္မည္ဟု” ပိုစတာခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ ထိုအတိုင္းပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ လူငယ္ (၁) ဦးသည္ ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔၏ က်ည္အစစ္ျဖင့္ ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လည္ပင္းကို က်ည္ထိမွန္၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထိုအျခင္းအရာ သည္ ျပည္သူလူထုကို ေျပာင္က်က်စိန္ေခၚျခင္း၊ ေျခာက္လွန႔္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္ကိုေဖာ္ျပေနကာ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ စိန္ပန္းလမ္းမႀကီး၊ ယဥ္ပုံရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တခ်ိဳ႕အား စစ္တပ္က ေသနတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရွင္မရွိသည့္ ေနအိမ္အတြင္းမွ ကားႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားအား ႐ိုက္ခ်ိဳး၍ ေ႐ႊမ်ား ႏွင့္ ေငြသားမ်ားကို ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ေန႔စဥ္ဆႏၵျပေနသည့္ မႏၲေလး ျမေတာင္သပိတ္စစ္ေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို ကူညီေပးသည္ဟုဆိုကာ ၃၅ လမ္း၊ ၈၆ လမ္းမွ ကမ္းနားလမ္းတေလွ်ာက္ရွိ အိမ္မ်ားကို လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရာဘာက်ည္မ်ား၊ ေလးဂြမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အျခားအမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကိုမူ ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
အထက္ပါအျခင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ လူထု၏ အေျခအေန သည္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေနအထားတြင္ရွိေနၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြးပစ္ခတ္ျခင္းခံရႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ျပည္သူကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္တာဝန္ရွိေသာ စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အဓမၼသိမ္းယူခဲ့ကာ ျပည္သူမ်ားကို ပစ္သတ္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို လုယက္ျခင္းစသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုသာ ဆက္တိုက္က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားမွာ အကာအကြယ္မဲ့ေနၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဟုဆို႐ုံျဖင့္ မလုံေလာက္ဘဲ လူသားျဖစ္တည္မႈကိုဆန႔္က်င္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ (Crime Against Humanity) ကိုက်ဴးလြန္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။
ယေန႔တြင္လည္း ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔မွ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး(ေဆး႐ုံသစ္)၏ ပိတ္ထားသည့္ တံခါးႀကီး ႏွင့္ ေဆး႐ုံ၏ အတြင္းတံခါးမ်ားကို ႐ိုက္ဖ်က္ကာ ဝင္ၾကည့္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၎တို႔က်ဴးလြန္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသေ႐ြ႕ ၎တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တေန႔တျခားျပင္းထန္လာဦးမည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း ေဆးကုသခံယူခြင့္ရရွိရန္မွာလည္း အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း စစ္အုပ္စုသည္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားပါမခ်န္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း ၎တို႔ေဆးကုသခံယူခြင့္ရရွိရန္ အခြင့္အေရးအလြန္နည္းပါးလွပါသည္။ လက္ရွိ တြင္ ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရေသာ အသက္ ၈၂ အ႐ြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ NLD နာယက ဦးဝင္းထိန္သည္ ေရာဂါအခံ မ်ားစြာရွိၿပီး လက္တြန္းလွည္းျဖင့္သာ သြားလာေနရသူျဖစ္သည္။ ယေန႔တြင္ ဗြီဒီယိုကြန္ဖရန႔္စနစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ၎၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ က်န္းမာေရးအရ အာမခံေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အမိန႔္ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးဝင္းထိန္ဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္မည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚမင္းမင္းစိုးက စစ္အုပ္စုမွ စြပ္စြဲခံရသူႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရရန္၊ ဦးဝင္းထိန္၏ ေဆးမွတ္တမ္းစာအုပ္မိတၱဴကို တရား႐ုံးသို႔ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ကူးယူခြင့္ကို အခ်ဳပ္ေထာင္အရာရွိမ်ားက ယခုအထိခြင့္မျပဳေသးဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို စိတ္ပိုင္း ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္တန္းတူ တူညီေသာခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိေသာ္လည္း အာဏာရွင္စနစ္တြင္မူ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံထားၾကရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
Email : [email protected]
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Recent Arrest List (Last Updated on 5 March 2021)

က်ဆုံးသြားသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Fatality list

ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 5-March-2021 Update (Information)Burma

 

ရက်စွဲ မတ်လ ၅ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက် အသက်ခန္ဓာရင်း၍ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားခဲ့ သော သူရဲကောင်းများအား မိမိတို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှ အလေးအနက် မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ ယနေ့တွင် ထပ်မံ၍ ကျဆုံးသွားခဲ့သော မန္တလေးမြို့မှ ကိုဇော်မျိုးကိုလည်း အလေးအနက် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ယနေ့ထိတိုင် မတရားအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခြင်းခံခဲ့ရ၍ ကျဆုံးသွားခဲ့သူ အနည်းဆုံး (၅၀) ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ၏ မှတ်တမ်းပြုချက်များအရ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၅ ရက်နေ့ထိ စုစုပေါင်း ဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ (၁၅၂၂) ဦးထိရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ (၃) ဦး၊ အမှုဖွင့်ခြင်းခံထားရပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခြင်းခံထားရသောကြောင့် တိမ်းရှောင်နေသူ (၆၁) ဦး နှင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူ (၃၀၇) ဦးရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိ အချိန်အထိ (၁၂၁၅) ဦးမှာ ဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသည်။ 

ယနေ့အဖမ်းအဆီးစာရင်းတွင် မိမိတို့အနေဖြင့် ယခုအချိန်အထိ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူ () ဦး၏အမည်စာရင်းကိုရရှိခဲ့၍ မှတ်တမ်းပြုထားပါသည်။ သို့သော်လည်း ဆန္ဒပြကျောင်းသား လူငယ် (၂၀) ဦးထက်မနည်း ယနေ့တွင် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် ဆက်လက်စုံစမ်းလျက်ရှိပြီး ရရှိလာသည့်အချက်အလက်များကို ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) မှ ခန့်အပ်ထားသည့် ဒေါက်တာဆာဆာသည် မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏  တံခါးပိတ် အစည်းအဝေး၌ “Responsibility to Protect (R2P)” ဟုခေါ်ဆိုသည့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို အကာအကွယ်ပေးရေးမူကို ဆောင်ရွက်ပါရန် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူတားရက်စ်ထံသို့ လိပ်မူ၍ တောင်းဆိုထားသည်။ တင်းကြပ်သော ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများ၊ ကုန်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းထားခြင်းများနှင့် စောင့်ကြည့်မှုများ ပါဝင်သော တိုက်ရိုက်သံ တမန်ရေးရာအရ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ နေသူများအပေါ် အတင်းအဓမ္မထင်ရာစိုင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သတ်ဖြတ်ခြင်းများအပါအဝင် ပြည်သူလူထုကို ဖြိုခွင်းရန် စနစ်တကျနှင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ချမှတ်ထားသော မူဝါဒတစ်ရပ်ရှိနေသည်ဖြစ်ရာ စစ်အုပ်စု၏ လူသားများအပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုများသည် R2P နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်လျက်ရှိသည်။

ယနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သော နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက် (၄) ချက်ကို အေအေပီပီအနေနှင့်ထောက်ခံပြီး အထက်ပါရည်မှန်းချက် (၄) ချက် အပြည့်အဝအောင်မြင်စေရေးအတွက် တိုင်ရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးနှင့်အတူလက်တွဲကာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂတိသစ္စာပြုမှုကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ မိမိတို့အေအေပီပီအနေဖြင့်လည်း အထက်ပါရည်မှန်းချက် (၄) ချက် အောင်မြင်ရေးအတွက် တတ်နိုင်သမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းရှိ ပြည်သူများသည် စစ်အာဏာရှင်ကို ဆက်လက် ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် တားဆီးမှုများ၊ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများလည်းရှိခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် စမ်းချောင်း၊ အင်းစိန်၊ လှိုင်၊ တာမွေ၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ သာကေတမြို့နယ်များ၊ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ပုသိမ်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့တို့ကို  ယနေ့၌ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့သည်။ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၌ အရပ်သား (၇) ဦးသည် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကျန်တိုင်း နှင့် ပြည်နယ်များ၌ ရဲ နှင့် စစ်တပ်သည် ဆန္ဒပြပြည်သူများချထားသည့် အရံအတားများအား ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြပြည်သူများ စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိစေရန်  စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

အထူးသဖြင့် ယနေ့တွင် မန္တလေးမြို့ရှိ စစ်ကားများပေါ်၌ “လူစုခွဲခြင်းမပြုပါက ကျည်စစ်၊ ကျည်မှန်ဖြင့်ပစ်မည်ဟု” ပိုစတာချိတ်ဆွဲထားသည်။ ထိုအတိုင်းပင် မန္တလေးမြို့၌ အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ် လူငယ် (၁) ဦးသည် ရဲ နှင့် စစ်တပ်တို့၏ ကျည်အစစ်ဖြင့် ရက်စက်စွာ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှု​ကြောင့် လည်ပင်းကို ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆုံးသွားခဲ့သည်။ ထိုအခြင်းအရာ သည် ပြည်သူလူထုကို ပြောင်ကျကျစိန်ခေါ်ခြင်း၊ ခြောက်လှန့်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ လူမဆန်သော လုပ်ရပ်ကိုဖော်ပြနေကာ ပြင်းထန်သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်သည်။

ထို့ပြင် မန္တလေးမြို့၊ စိန်ပန်းလမ်းမကြီး၊ ယဉ်ပုံရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်တချို့အား စစ်တပ်က သေနတ်ဖြင့် ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး အိမ်ရှင်မရှိသည့် နေအိမ်အတွင်းမှ ကားနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများအား ရိုက်ချိုး၍ ရွှေများ နှင့် ငွေသားများကို ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ ထို့အတူ နေ့စဉ်ဆန္ဒပြနေသည့် မန္တလေး မြတောင်သပိတ်စစ်ကြောင်းတွင် ပါဝင်သူများကို ကူညီပေးသည်ဟုဆိုကာ ၃၅ လမ်း၊ ၈၆ လမ်းမှ ကမ်းနားလမ်းတလျှောက်ရှိ အိမ်များကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရာဘာကျည်များ၊ လေးဂွများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြသည့်အပြင် အမျိုးသား (၁) ဦးကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အခြားအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုမူ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

အထက်ပါအခြင်းအရာများကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်လျက်ရှိသော လူထု၏ အခြေအနေ သည် ထိခိုက်လွယ်သော အနေအထားတွင်ရှိနေပြီး အချိန်မရွေးပစ်ခတ်ခြင်းခံရနိုင်သော အခြေအနေတွင်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ နိုင်ငံ နှင့် ပြည်သူကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည့်တာဝန်ရှိသော စစ်တပ်သည် နိုင်ငံတော်အာဏာကို အဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ကာ ပြည်သူများကို ပစ်သတ်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းများကို လုယက်ခြင်းစသည့် ရာဇဝတ်မှုများကိုသာ ဆက်တိုက်ကျူးလွန်လျက်ရှိသည့်အတွက် ပြည်သူများမှာ အကာအကွယ်မဲ့နေကြရပြီ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ လုပ်ရပ်များမှာ ပြင်းထန်သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဟုဆိုရုံဖြင့်       မလုံလောက်ဘဲ လူသားဖြစ်တည်မှုကိုဆန့်ကျင်သည့် ရာဇဝတ်မှု (Crime Against Humanity) ကိုကျူးလွန်သည့်လုပ်ရပ်များ ဖြစ်နေပါသည်။

ယနေ့တွင်လည်း ရဲ နှင့် စစ်တပ်တို့မှ တာချီလိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး(ဆေးရုံသစ်)၏ ပိတ်ထားသည့် တံခါးကြီး နှင့် ဆေးရုံ၏ အတွင်းတံခါးများကို ရိုက်ဖျက်ကာ ဝင်ကြည့်နေကြောင်း သိရှိရသည်။  ၎င်းတို့ကျူးလွန်သော အမျိုးမျိုး ရာဇဝတ်မှုများကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသရွေ့ ၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်များသည် တနေ့တခြားပြင်းထန်လာဦးမည် ဖြစ်သည်။

ထို့ပြင် ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်းထားစဉ်အတွင်း ဆေးကုသခံယူခွင့်ရရှိရန်မှာလည်း အလွန်အရေးကြီးသည်။ အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်စဉ်အတွင်း စစ်အုပ်စုသည် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများ၊ ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူများပါမချန် ဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ် ခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်းထားစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့ဆေးကုသခံယူခွင့်ရရှိရန် အခွင့်အရေးအလွန်နည်းပါးလှပါသည်။ လက်ရှိ တွင် ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသော အသက် ၈၂ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည့် NLD နာယက ဦးဝင်းထိန်သည် ရောဂါအခံ များစွာရှိပြီး  လက်တွန်းလှည်းဖြင့်သာ သွားလာနေရသူဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် ဗွီဒီယိုကွန်ဖရန့်စနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ၎င်း၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းတွင် ကျန်းမာရေးအရ အာမခံလျှောက်ထားချက်ကို မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ချမှတ်မည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဦးဝင်းထိန်ဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်မည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်မင်းမင်းစိုးက စစ်အုပ်စုမှ စွပ်စွဲခံရသူနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရန်၊ ဦးဝင်းထိန်၏ ဆေးမှတ်တမ်းစာအုပ်မိတ္တူကို တရားရုံးသို့ တင်သွင်းနိုင်ရန် ကူးယူခွင့်ကို အချုပ်ထောင်အရာရှိများက ယခုအထိခွင့်မပြုသေးဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းများသည် စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက် ထင်ရှားသည့် နိုင်ငံရေးသမားများကို စိတ်ပိုင်း နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများအား ဖိနှိပ်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဖမ်းဆီး၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသူများသည် လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသူများနှင့်တန်းတူ တူညီသောခွင့်အရေးများကို ခံစားခွင့်ရှိသော်လည်း အာဏာရှင်စနစ်တွင်မူ ထိုအခွင့်အရေးများဖြတ်တောက်ခြင်းခံထားကြရသည်။

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှ လက်ရှိအခြေအနေများကို နေ့စဉ် စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီး၊တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူများ၏ စာရင်းကို နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်သားများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ သတင်းသမားများ၊ CDM လှုပ်ရှားနေသည့် ဝန်ထမ်းများစသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ မည်သူမဆို ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရသည်ကို သိရှိပါက အောက်ပါလိပ်စာများသို့  ဆက်သွယ်၍ အသိပေး၊ အကြောင်းကြား နိုင်ပါသည်။

Email :   [email protected]

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း