စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ အသက္ခႏၶာရင္း၍ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း က်ဆုံးသြားခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားအား မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ အေလးအနက္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳ အပ္ပါသည္။
ယေန႔အဖမ္းအဆီးစာရင္းတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ (၂၇၀) ဦး၏အမည္စာရင္းကိုရရွိခဲ့၍ မွတ္တမ္းျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ အျခားေဒသအသီးသီး၌ တစ္ေထာင္ဝန္းက်င္ခန႔္ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္စုံစမ္းလ်က္ရွိၿပီး ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၁၁၃၂) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မွ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၄) ဦး၊ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၆၁) ဦး ႏွင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၂၉၉) ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ (၈၃၃) ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထိ မတရားအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရ၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၃၀) ဝန္းက်င္ခန႔္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆက္လက္ဆန႔္က်င္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲယူနီေဖာင္းဝတ္ထားသည့္ စစ္သားမ်ားႏွင့္တကြ ရဲမ်ား၊ လူရမ္းကားမ်ားက စစ္တလင္းတြင္ အသုံးျပဳသည့္ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကသည္ကို မ်ားစြာေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ထင္ရွားစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသလ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ က်ည္အစစ္မ်ား၊ မ်က္ရည္ယိုဗုံးမ်ား၊ အသံဗုံးမ်ား၊ တုတ္၊ ေရကား၊ အခ်ဳပ္ကားမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားအား ခ်ိန္႐ြယ္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။
ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားသာမက လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားသည္လည္း တိုက္ခိုက္ျခင္းခံေနရ သည္။ ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ထားဝယ္၊ မေကြး၊ ပဲခူး၊ ပခုကၠဴ၊ ေက်ာက္ဆည္ ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားမွ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအပါအဝင္ ၂၀ ဝန္းက်င္ခန႔္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရင္း က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ယေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ခန႔္မွန္းေျခ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ခန႔္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိၾကသည္။
ေသဆုံးမႈ၊ ဒဏ္ရာရရွိသည့္ ျပည္သူအေရအတြက္မ်ားမွာ ဆက္လက္တိုးျမႇင့္လာႏိုင္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအေနအထားမွာလည္း ယိုယြင္းလ်က္ရွိကာ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝိုင္း၏ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းမႈလည္း ကင္းမဲ့ဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္အုပ္စု၏ လက္ကိုင္တုတ္ရဲမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခံျပည္သူမ်ားအား ျပန္လႊတ္ရန္အတြက္ ေငြညႇစ္ျခင္းမ်ား ကိုလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္။ လက္ရွိ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖစ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေနၿပီး သည္လုပ္ရပ္ကို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားရွိ စစ္တပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မွာ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးႏိုင္သေလာက္ ေငြေတာင္း၍ေ႐ြးခိုင္းကာ ေတြ႕သမွ် ယူေဆာင္ႏိုင္သည့္ (လမ္းတြင္ ရပ္ထားသည့္ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးမ်ား) ပုံစံျဖစ္ေနသည္။ စစ္အာဏာရွင္လက္ကိုင္တုတ္ ရဲမ်ားသည္ ၿဖိဳခြင္းခံဆႏၵျပသူမ်ားထံမွ အစားအေသာက္၊ ေရ မ်ားကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ခိုးယူေဆာင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ရဲမ်ား၊ စစ္သားမ်ား၊ လူရမ္းကားမ်ားသည္ ဆာေလာင္၍ ပင္ပန္းပုံေပၚလ်က္ရွိေအာင္ထား ရွိျခင္းက ပိုမိုၾကမ္းတမ္းမႈကို ျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ ရွိသည္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ရက္စက္လွေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈအသြင္သည္လည္း တနည္းတဖုံလိုက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ တန္ျပန္ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ တိုးတိုးလာေနသည္။ တန္ျပန္ကာကြယ္မႈအေနျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္လည္း အတားအဆီး၊ အပိတ္အဆို႔မ်ားျပဳလုပ္ကာ စစ္အာဏာသိမ္းအုပ္စု၏ ရဲကား၊ စစ္ကားမ်ား မလာႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အကာကြယ္ကိရိယာမ်ား ဝတ္ဆင္ကာ ျပည္သူခ်င္း ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေတြ႕ရွိရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)

ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 28-Feb-2021 Update (Information)

အာဏာသိမ္းၿပီးတရားမဲ့ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားစာရင္း Recent Arrests List (Last Updated on 28 Feb 21)

ရက်စွဲ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက် အသက်ခန္ဓာရင်း၍ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားခဲ့သော သူရဲကောင်းများအား မိမိတို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှ အလေးအနက် မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြု အပ်ပါသည်။

ယနေ့အဖမ်းအဆီးစာရင်းတွင် မိမိတို့အနေဖြင့် ယခုအချိန်အထိ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူ (၂၇၀) ဦး၏အမည်စာရင်းကိုရရှိခဲ့၍ မှတ်တမ်းပြုထားပါသည်။ သို့သော်လည်း ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် အခြားဒေသအသီးသီး၌ တစ်ထောင်ဝန်းကျင်ခန့်သော ပြည်သူများသည် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် ဆက်လက်စုံစမ်းလျက်ရှိပြီး ရရှိလာသည့်အချက်အလက်များကို ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ၏ မှတ်တမ်းပြုချက်များအရ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ထိ စုစုပေါင်း ဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ (၁၁၃၂) ဦးထိရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ (၄) ဦး၊ အမှုဖွင့်ခြင်းခံထားရပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခြင်းခံထားရသောကြောင့် တိမ်းရှောင်နေသူ (၆၁) ဦး နှင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူ (၂၉၉) ဦးရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိ အချိန်အထိ (၈၃၃) ဦးမှာ ဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသည်။  ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ထိ မတရားအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခြင်းခံခဲ့ရ၍ ကျဆုံးသွားခဲ့သူ (၃၀) ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။

ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ပြည်သူများသည် စစ်အာဏာရှင်ကို ဆက်လက်ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်။ ရဲယူနီဖောင်းဝတ်ထားသည့် စစ်သားများနှင့်တကွ ရဲများ၊ လူရမ်းကားများက စစ်တလင်းတွင် အသုံးပြုသည့် လက်နက်များကိုင်ဆောင်ကာ လက်နက်မဲ့ပြည်သူများအား အကြမ်းဖက်ခဲ့ကြသည်ကို များစွာသော ဖြစ်စဉ်များမှ ထင်ရှားစွာ ထုတ်ဖော်ပြသလျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျည်အစစ်များ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးများ၊ အသံဗုံးများ၊ တုတ်၊ ရေကား၊ အချုပ်ကားများဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်လျက်ရှိသော ပြည်သူများအား ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြသည်။

မြို့နယ်၊ မြို့ကြီးများတွင် လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒပြပြည်သူများသာမက လမ်းသွားလမ်းလာများသည်လည်း တိုက်ခိုက်ခြင်းခံနေရ သည်။ ယနေ့တွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ထားဝယ်၊ မကွေး၊ ပဲခူး၊ ပခုက္ကူ၊ ကျောက်ဆည် နှင့် မော်လမြိုင်မြို့များမှ လူငယ်လူရွယ်များအပါအဝင် ၂၀ ဝန်းကျင်ခန့်သည် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရင်း ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ထို့ပြင် ယနေ့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ခန့်မှန်းခြေ ၂၀၀ ဝန်းကျင်ခန့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိကြသည်။

ယနေ့ ၂၈ ရက်နေ့ထိ ကျဆုံးခဲ့သူအရေအတွက်မှာ ၃၀ ကျော်ခန့်ရှိနေပြီး ယနေ့ ၂၈ရက်နေ့တနေ့ထဲတွင် ၂၂ ဦးခန့် ကျဆုံးခဲ့ရပါသည်။

သေဆုံးမှု၊ ဒဏ်ရာရရှိသည့် ပြည်သူအရေအတွက်များမှာ ဆက်လက်တိုးမြှင့်လာနိုင်ပြီး ပြည်သူများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအနေအထားမှာလည်း ယိုယွင်းလျက်ရှိကာ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝိုင်း၏ ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းမှုလည်း ကင်းမဲ့ဆဲ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် စစ်အုပ်စု၏ လက်ကိုင်တုတ်ရဲများသည် ဖမ်းဆီးခံပြည်သူများအား ပြန်လွှတ်ရန်အတွက် ငွေညှစ်ခြင်းများ ကိုလည်း ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ရာဇဝတ်မှုမြောက်သည်။ လက်ရှိ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေပြီး သည်လုပ်ရပ်ကို ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ နေရာများရှိ စစ်တပ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်လည်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဖြစ်ပျက်နေသည်မှာ စစ်တပ်နှင့်ရဲများက ဖမ်းဆီးနိုင်သလောက် ငွေတောင်း၍ရွေးခိုင်းကာ တွေ့သမျှ ယူဆောင်နိုင်သည့် (လမ်းတွင် ရပ်ထားသည့် ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးများ) ပုံစံဖြစ်နေသည်။ စစ်အာဏာရှင်လက်ကိုင်တုတ် ရဲများသည် ဖြိုခွင်းခံဆန္ဒပြသူများထံမှ အစားအသောက်၊ ရေ များကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ခိုးယူဆောင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ရဲများ၊ စစ်သားများ၊ လူရမ်းကားများသည် ဆာလောင်၍ ပင်ပန်းပုံပေါ်လျက်ရှိအောင်ထား ရှိခြင်းက ပိုမိုကြမ်းတမ်းမှုကို ဖြစ်စေသကဲ့သို့ ရှိသည်။

စစ်အာဏာရှင်စနစ်၏ ရက်စက်လှသော ဖိနှိပ်မှုများကြောင့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုအသွင်သည်လည်း တနည်းတဖုံလိုက်လျော ညီထွေစွာ တန်ပြန်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်လာသည်။ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ဆန္ဒပြသူများအား အကြမ်းဖက်အုပ်စု၏ အကြမ်းဖက်မှုများသည် တိုးတိုးလာနေသည်။ တန်ပြန်ကာကွယ်မှုအနေဖြင့် ဆန္ဒပြသူများသည်လည်း အတားအဆီး၊ အပိတ်အဆို့များပြုလုပ်ကာ စစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စု၏ ရဲကား၊ စစ်ကားများ မလာနိုင်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ အကာကွယ်ကိရိယာများ ဝတ်ဆင်ကာ ပြည်သူချင်း စောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းကို တွေ့ရှိရသည်။

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှ လက်ရှိအခြေအနေများကို နေ့စဉ် စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီး၊တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူများ၏ စာရင်းကို နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်သားများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ သတင်းသမားများ၊ CDM လှုပ်ရှားနေသည့် ဝန်ထမ်းများစသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ မည်သူမဆို ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရသည်ကို သိရှိပါက အောက်ပါလိပ်စာများသို့  ဆက်သွယ်၍ အသိပေး၊ အကြောင်းကြား နိုင်ပါသည်။

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)

Download link for daily report 28-Feb-2021 Update (Information)

မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူများစာရင်း Recent Arrests List (Last Updated on 28 Feb 21)