ကႏၱာရမုိင္တုိင္မ်ား (ေအေအပီပီ ၁၀ ႏွစ္ေျမာက္မွတ္တမ္း)

စကားဦး
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆုိသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္အဆက္ဆက္ အျငင္းအပြားရဆုံး စကားလုံးတလုံးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေနာက္ပုိင္းမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရွိခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ ေရွ႕ပုိင္းတေလွ်ာက္လုံးလည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အၿမဲမျပတ္ရွိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက လူထုကို ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ထားခဲ့ရာ နံရံေလးဘက္အတြင္း ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ား၏ ပုံရိပ္မွာ လူမသိသူမသိသာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေၾကာင့္ လူထုအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအသိစိတ္ဓာတ္မ်ား ျပန္လည္ႏုိးၾကားလာခဲ့သည္။ သာမန္လူထုမ်ားကိုယ္တုိင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေထာင္ထဲအထည့္ခံၾကရသည္။ ထုိအခါ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျပႆနာတြင္ ေရွ႕တန္းမွေရာက္လာခဲ့ပါသည္။
လူထု၏ႏုိင္ငံေရးအသိအျမင္ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ရာတြင္ ဖိႏွိပ္သူမ်ားက ေထာင္ကိုေကာင္းေကာင္း အသုံးခ်ၾကပါသည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေထာင္ထဲထည့္သည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေထာင္ထဲထည့္သည္။ ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္သူမ်ားကို ေထာင္ထဲထည့္သည္။ ေစာဒကတက္သူမ်ား၊ မက်ိဳးႏြံ မနာခံသူမ်ားကို ေထာင္ထဲထည့္သည္။ ေနာက္ဆုံးေဆြမ်ိဳး ညီအကိုေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ား၊ ထမင္းေကၽြး ေရတုိက္ လက္ခုပ္တီးမိသူမ်ားကိုပါ ေထာင္ထဲထည့္သည္။ ေထာင္ကိုလက္ကုိင္ထားကာ လူထုကို မလႈပ္ဝံ့ေအာင္ လုပ္ျခင္းပင္။
ထိုအခါ လူထု၏ ႏုိင္ငံေရးအသိအျမင္ကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ရန္ ေထာင္မေၾကာက္တရား ေဟာဖုိလိုလာသည္။ လက္ေတြ႔အေနျဖင့္လည္း ေရွ႕မွေနကာ ေထာင္ကုိဝင္လုိက္ထြက္လို္က္ လုပ္ျပသည္။ တတုိင္းတျပည္လုံးသည္ပင္ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးတခုျဖစ္ေၾကာင္း လူထုကိုအသိေပးသည္။ ေထာင္ထဲမွာ ဘယ္သုိ႔ေသာ ညႇင္းပမ္းမႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားရွိရွိ ဘယ္လိုပုံရင္ဆုိင္ကာ ဘယ္သုိ႔တုိက္ပဲြဝင္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္သည္။ ေထာင္နဲ႔ေျခာက္တာကို လူေတြကမေၾကာက္ေတာ့ဘူးဆုိသည့္တေန႔ ဖိႏွပ္သူတုိ႔ ဘာဆက္လုပ္မည္နည္း။ ဒါသည္ပင္ အဖိႏွိပ္ခံတုိ႔၏ ႏွလုံးရည္ အရင္းခံေသာ အေကာင္းဆုံးတုိက္ပဲြနည္းလမ္းတခု ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။
ထုိယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားစုစည္းကာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဆယ္ႏွစ္တုိင္ခဲ့ၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟူသည္မွာ ကိုယ္ယုံၾကည္ရာကို ေထာင္မေၾကာက္တန္းမေၾကာက္ လုပ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘယ္သူကူတာကယ္တာကိုမွ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတာမဟုတ္။ ကူညီေစာင့္ေရွာက္သည္ဆုိသည့္ စကားက တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ကို စိတ္ပုိင္း၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အားေပးေထာက္ခံျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၏ ဂုဏ္သတၱိကုိ ျပည္တြင္းေကာ ႏုိင္ငံတကာကပါ အာရုံစုိက္အေလးဂရုျပဳလာခဲ့သည္ဟုဆုိလွ်င္ ဒါက မိမိတုိ႔မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့မႈေၾကာင့္ သက္သက္ေတာ့မဟုတ္။ သူတုိ႔၏အနစ္နာခံ စြန္႔လႊတ္မႈမ်ားကိုက ထြန္းေျပာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိခ်င္သည္။
ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ လူအမ်ားေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ခံေနရသည္ဟုဆုိလွ်င္ ထုိႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔သည္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအား စိတ္ပို္င္းဆုိင္ရာႏွင့္တကြ မိသားစုမ်ား၏ဘဝအေျခအေနမ်ားကိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပ်က္ျပားေအာင္ျပဳမူေနသည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒစနစ္မ်ားပါ ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္မွာ ျငင္းကြယ္မရေပ။ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း မိမိတို႔ေအေအပီပီသည္ ထိုခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ေကာ၊ ကိစၥတခုခ်င္းပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အစီရင္ခံစာမ်ား ေန႔စဥ္ေတြ႔ဆုံေျဖၾကားမႈမ်ားလုပ္ကာ အဆက္မျပတ္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့ပါသည္။
အစိုးရေကာင္းတရပ္ လူထုလက္ခံေသာ အစိုးရတရပ္ ဟုတ္မဟုတ္ကို တုိင္းတာရန္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနသည္ အေကာင္းဆုံးေပတံတေခ်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား၏ အတိမ္အနက္ကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနကေဖာ္ျပေနပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးလြတ္ေျမာက္ေရးကို မိမိတုိ႔ အၿမဲမျပတ္ႀကိဳးစားသြားမည္သာ ျဖစ္သည္။ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ တုိက္ပဲြဝင္ေနသူမ်ား နံရံေလးဘက္ေနာက္မွာ ရွိေနသေရြ႕ မဂၤလာရွိေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတခု ျဖစ္မလာႏုိင္ဟု ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေသာေန႔သည္ ျပည္သူအားလုံး လြတ္ေျမာက္ေသာေန႔ဟုလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ရင္တြင္းစကားတခုကို ေျပာျပခ်င္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ ျပည္သူမ်ား အဖိႏွိပ္ခံေနရေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေအေအပီပီရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္ကို ဂုဏ္ယူစရာဟုမထင္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ဒီကေန႔ညေနမွာပင္ ေအေအပီပီကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခ်င္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ပါေစ။ ျပည္သူလူထု လြတ္ေျမာက္ပါေစ။

ေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိ္င္ရန္AAPP_10th_Year_Book