၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

ကြာရန္တင္းစင္တာ (၉)ခု၌ မိမိကိုယ္ကိုမိမိေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

ကြာရန္တင္းစင္တာ (COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာ) မ်ား၌ ေနထိုင္ေနရေသာ ျပည္သူမ်ား၊ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏စိတ္ဖိစီးမူမ်ားေလ်ာ့ပါးေစ ေရးႏွင့္ စိတ္ခြန္အားျဖစ္ေပၚေစရန္၊ ထိုသူမ်ား COVID-19 ကာကြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိနားလည္၍ လိုက္နာ က်င့္သုံးေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ ၍  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။  အဆိုပါေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ AAPP မွ ဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး AAPP ရန္ကုန္ ႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ AAPP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေက်ာ္ဦး၊ ကိုလြင္မိုးျမင့္၊ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၊ ကိုေမာင္ေမာင္ႏိုင္၊ ကိုမိုးေက်ာ္ဦးႏွင့္ ကိုသန္းထိုက္ဝင္း တို႔မွ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဟာေျပာ၍ အားျဖည့္ကူညီခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၈၈ၿငိမ္းပြင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား၊  ကိုဗစ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီဝင္ မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

Figure 1 ဆရာမႏွင္းပန္းအိမ္မွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကြာရန္တင္းစင္တာမ်ား၌ ေဟာေျပာပို႔ခ်

ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္း၊ ပဲခူး၊ ေရတာရွည္၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ေက်ာက္တံခါး၊ အုတ္တြင္း၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ COVID-19 ကြာရန္တင္းစင္တာ (၉)ခု၌ ကြာရန္တင္းဝင္ ေနၾကသူမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စိတ္ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ကြာရန္တင္းဝင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း (၄၄၆) ဦးႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေရ စုစုေပါင္း (၁၃၈) ဦးကို ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ကြာရန္တင္းစင္တာ  ႏွစ္ခု၌ ကြာရန္တင္းဝင္ လူဦးေရ (၁၅၃) ဦးႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေရ (၃၅) ဦး
ေရတာရွည္ၿမိဳ႕ရွိ ကြာရန္တင္းစင္တာ တစ္ခု၌ ကြာရန္တင္းဝင္လူဦးေရ (၁၁၁) ဦးႏွင့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းဦးေရ (၂၀) ဦး
ဆြာၿမိဳ႕ရွိ ကြာရန္တင္းစင္တာ တစ္ခု၌ ကြာရန္တင္းဝင္ လူဦးေရ (၃၀) ဦးႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေရ (၁၀) ဦး
ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ ကြာရန္တင္းစင္တာ တစ္ခု၌ ကြာရန္တင္းဝင္လူဦးေရ (၅၂) ဦးႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေရ (၁၅) ဦး
ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ရွိ ကြာရန္တင္းစင္တာ တစ္ခု၌ ကြာရန္တင္းဝင္လူဦးေရ (၂၃) ဦးႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေရ (၁၀) ဦး
ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြာရန္တင္းစင္တာ  တစ္ခု၌ ကြာရန္တင္းဝင္လူဦးေရ (၃၀) ဦးႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေရ (၃၀) ဦး
အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြာရန္တင္းစင္တာ တစ္ခု၌ ကြာရန္တင္းဝင္လူဦးေရ (၁၁) ဦးႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေရ (၁၀) ဦး
ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြာရန္တင္းစင္တာ  တစ္ခု၌ ကြာရန္တင္းဝင္လူဦးေရ (၃၆) ဦးႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေရ (၈) ဦး တို႔ကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

https://www.youtube.com/watch?v=rWuv9ve6O0&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=AoWpvQ_SCRk&t=6s 

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

သတင္းစာဆရာႀကီးဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း (၆) ႏွစ္ ျပည့္ အျပာေရာင္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ျခင္း

Figure 2 သတင္းစာဆရာႀကီးဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း (၆) ႏွစ္ျပည့္ အျပာေရာင္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္

ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း (၆) ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္သည့္ ေန႔၌ ဦးဝင္းတင္အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ အျပာေရာင္အက်ႌ ဝတ္ဆင္၍ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပး ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ သံ႐ုံး အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၿပီး အျပာေရာင္အက်ႌမ်ား ဝတ္ဆင္၍ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

COVID-19 ကာလအတြင္း လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ 

Figure 3 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသို႔ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္၌ ပူးေပါင္းပါဝင္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သည္ ျပည္သူ႔ပါတီ၊ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စီးပြားေရးအခက္အခဲရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား COVID-19 ကာလအတြက္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းေဟာင္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသို႔ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း စာရင္းအား ျပဳစုေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈတြင္  ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း၌ ေနထိုင္ ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း (၅၀၀) ဝန္းက်င္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအတြက္AAPP အဖြဲ႕သားမ်ားမွ  ပူးေပါင္းပါဝင္ ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၄၀) ဝန္းက်င္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုဘိုေတာက္မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

၎ျပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ အစီအစဥ္ ရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသို႔ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ AAPP မွ ပါဝင္ ျပဳစုထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းစာရင္းအား ေပးပို႔ ခဲ့ၿပီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အေထာက္အပံ့ ရရွိႏိုင္ ေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

We Love Yangon မွ အကူအညီေတာင္းခံလာသည့္အတြက္ AAPP ႐ုံးကားႏွစ္စီးျဖင့္ ေဗာ္လန္တီယာမ်ားအား ေန႔စဥ္ႀကိဳပို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦးမွ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ အကူအညီ လိုအပ္ေနသူမ်ားအားေထာက္ပံ့ရာ၌ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးခဲ့သည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ PPE ဝတ္စုံမ်ား၊ Mask မ်ား၊ လက္အိတ္မ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္း စက္မ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားအား အလႉရွင္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ကူညီလႉဒါန္းေပးခဲ့သည္။

ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းကိုတင့္ဆန္းမွ Mask မ်ား လိုအပ္ လ်က္ရွိသည္ဟု အကူအညီေတာင္းခံလာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြက္ Mask အခု(၅၀၀) ကို လႉဒါန္းခဲ့ သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP)

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအႀကံေပးျခင္းကို  အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ ျခင္း

COVID–19 ကာလအတြင္း စိတ္ဖိစီးမႈ၊ စိတ္အလိုမက်မႈ၊ ပူပင္ ေသာကမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏  စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မွ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္း အစီအစဥ္ကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဧၿပီလအတြင္းတြင္AAPP မွ ေကာင္ဆယ္လာ မ်ားသည္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးရန္ ဆက္သြယ္လာၾကသည့္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ အမ်ိဳးသား ၂၀ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂၆ ဦးတို႔ကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

မိမိကိုယ္မိမိဂ႐ုစိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗြီဒီယိုမ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္း

AAPP ၏ သင္တန္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုထင္ေအာင္သည္ ဗြီဒီယိုျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ မိမိကိုယ္မိမိဂ႐ုစိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ သည္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ ေအာက္ပါ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္း မ်ားကိုလည္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

https://www.facebook.com/634323476905777/videos/2874302449325464

https://www.facebook.com/634323476905777/videos/629672160946014

https://www.facebook.com/634323476905777/videos/682589505911927

https://www.facebook.com/634323476905777/videos/525846871703438

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏိုင္ အတြင္းေရးမႉး                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ         +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈ 

ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးတာဝန္ခံ +၉၅(၀)၉၇၇၄၃၃၆၇၆၀