ကိုေဇယ်ာလြင္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ေအေအပီပီမႈတြဲအမွတ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမည္။ ကိုေဇယ်ာလြင္
လိင္။ က်ား လူမ်ိဳး ဗမာ
ေမြးသကၠရာဇ္။ ၂၄.၁၂.၁၉၉၀ အသက္ ၂၈
မွတ္ပုံတင္အမွတ္။ ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္) ၁၉၄၄၀၇
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ။ ဗုဒၶ
မိဘအမည္။ ဦးသိန္းေ႐ႊ + ေဒၚေလးေလးႏြယ္
ပညာအရည္အခ်င္း။ တတိယႏွစ္ (စီးပြားေရး)
အလုပ္အကိုင္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ေနရပ္လိပ္စာ။ အမွတ္ (၉)၊ ျမရတနာ(၁၀)လမ္း၊ (ခ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
ဖမ္းဆီးရက္စြဲ။ -ပႀကိမ္
၇.၇.၂၀၁၅
-ဒုႀကိမ္
၂၂.၄.၂၀၁၉
ဥပေဒပုဒ္မ။ -ပႀကိမ္
၅၀၅(ခ)၊ ၁၈
-ဒုႀကိမ္
၅၀၅(က) ၅ မႈ၊ ၆၆(ဃ) ၃ မႈ
အမိန႔္ခ်မွတ္တမ္း။ -ဒုႀကိမ္ ၂၀၁၉
ေအာက္တိုဘာ ၃၀ တြင္ မရမ္းကုန္းတရား႐ုံးမွ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္တေထာင္တရား႐ုံးမွ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္
ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၆လ
ၾကားနာသည့္တရား႐ုံး -ပႀကိမ္
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး
-ဒုႀကိမ္
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး
က်ႏွစ္။ -ပႀကိမ္

-ဒုႀကိမ္
၂ ႏွစ္ ၆လ
ေရွ႕ေနအမည္။ -ပႀကိမ္
ဦးေက်ာ္ဟို
-ဒုႀကိမ္
ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
ဦးေအာင္စည္ထြန္း (အထက္တန္းေရွ႕ေန)
တရားသူႀကီးအမည္။ -ပႀကိမ္
——
-ဒုႀကိမ္
ဦးေမာင္ေမာင္သက္လြင္
တရားလိုအမည္။ -ပႀကိမ္
——
-ဒုႀကိမ္
ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းထြန္းျမင့္ (မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး)၊ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးမင္းဦး (ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး)
ေထာင္အမည္။ -ပႀကိမ္
အင္းစိန္ (ဗဟို) အက်ဥ္းေထာင္
-ဒုႀကိမ္
အင္းစိန္ (ဗဟို) အက်ဥ္းေထာင္
လြတ္ရက္။ ပထမအႀကိမ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ ျပစ္မႈလြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္၊
က်န္းမာေရးအေျခအေန။
ေကာင္း
လက္ရွိအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္။
-ပႀကိမ္
ကိုေဇယ်ာလြင္သည္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတို႔တြင္ ပုဒ္မ ၅၀၅(က)၊ ၁၈ တို႔ျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။
-ဒုႀကိမ္
ကိုေဇယ်ာလြင္သည္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတို႔တြင္ ပုဒ္မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊၆၆(ဃ)၊၆၆(ဃ) တို႔ျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ကိုေဇယ်ာလြင္အပါ ၅ဦးအား ေအာက္တိုဘာ ၃၀ တြင္ မရမ္းကုန္းတရား႐ုံးမွ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္တေထာင္တရား႐ုံးမွ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ အမိန႔္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ က်န္သည့္အမႈမ်ားအား ဆက္လက္အမႈရင္ဆိုင္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဘဝျဖတ္သန္းမႈ။
ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒသပိတ္တိုက္ပြဲကို သပိတ္ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအျဖစ္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွား၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပန္းဘဲတန္းႏွင့္ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရ၊
၂၀၁၆ ခုနစ္၊ ဧၿပီလ ၈ ရက္တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့
စစ္ေၾကာေရးအေသးစိတ္။
အဖမ္းအဆီးအေသးစိပ္။
-ပႀကိမ္
ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ကန႔္ကြက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ႏုတ္ထြက္ေပးေရး ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံထားရၿပီး ဇူလိုင္လ ၇ရက္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုနစ္၊ ဧၿပီလ ၈ ရက္တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
-ဒုႀကိမ္
ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕၏ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားဝတ္စုံ ဝတ္ဆင္ကာ သ႐ုပ္ျပခဲ့သည့္ ျပကြက္တခ်ိဳ႕မွာ တပ္မေတာ္ကို အမ်ားျပည္သူမွ အထင္အျမင္ လြဲမွားေစႏိုင္သည္ဟုဆိုကာ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုေဇယ်ာလြင္၊ ကိုပိုင္ရဲသူ၊ ကိုပိုင္ၿဖိဳးမင္း၊ ကိုဖိုးသားႏွင့္ မေကခိုင္ထြန္းတို႔ ၅ ေယာက္ကို ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး သန္းထြန္းျမင့္က ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (က)၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)တို႔ျဖင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္တရားစြဲထားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၄၆ လမ္းရွိ ဗမာသစ္ ဆုေပးမ႑ပ္တြင္ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕မွ သံခ်ပ္ထိုးေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကိုေဇယ်ာလြင္၊ ကိုပိုင္ရဲသူ၊ ကိုပိုင္ၿဖိဳးမင္း၊ ကိုဖိုးသား၊ ကိုၿငိမ္းခ်မ္းစိုး၊ မေကခိုင္ထြန္းႏွင့္ မဆုရတနာျမင့္ စုစုေပါင္း ၇ ေယာက္အား ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးမင္းဦးက ဗိုလ္တစ္ေထာင္ရဲစခန္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (က)တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္စြဲဆိုထားခဲ့သည္။
အလားတူ ဧရာဝတီတိုင္း ဖ်ာပုံ၊ ေဒးဒရဲ၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္တစ္ဖြဲ႕လုံးအား ပုဒ္မ ၅၀၅(က) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုသိမ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တပ္မေတာ္က ထပ္မံ၍တရားစြဲဆိုထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရေသာ ကိုေဇယ်ာလြင္အား ဧၿပီလ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရပါသည္။

ေထာင္မွတ္တမ္းအေသးစိပ္။
-ပႀကိမ္
——
-ဒုကြိမ်
ကိုဇေယျာလွင်သည် အောက်တိုဘာလ ၃၀ရက်နေ့ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်တထောင်တရားရုံးမှ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် နှင့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၉ နေ့တွင် အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် ၆လ ချမှတ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဖျာပုံမြို့နယ်တရားရုံးမှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)ဖြင့်ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဒေးဒရဲမြို့နယ်နှင့် မအူပင်မြို့နယ်တို့မှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)ဖြင့် ထောင်ဒဏ် တနှစ်စီ ထပ်မံချမှတ်လိုက်သဖြင့် လက်ရှိတွင်အင်းစိန်အကျဉ်းထောင် ၁ တိုက်၊ အခန်း ၁၀ တွင် အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် (၅)နှစ် နှင့် ၆ လကျခံနေရပါသည်။
ယခုကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မှတ်တမ်းတင် ပြုစုခဲ့သည်။

Zayar Lwin’s Burmese Profile –