ပိုင္ၿဖိဳးမင္း(ခ)ဒီေရ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ေအေအပီပီမႈတြဲအမွတ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမည္။ ကိုပိုင္ၿဖိဳးမင္း (ခ) ဒီေရ
လိင္။ က်ား လူမ်ိဳး ဗမာ
ေမြးသကၠရာဇ္။ ၂၄.၇.၁၉၉၇ အသက္ ၂၂
မွတ္ပုံတင္အမွတ္။ ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္) ၂၂၀၇၉၄
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ။ ဗုဒၶ
မိဘအမည္။ ဦးေက်ာ္လင္း + ေဒၚႏြယ္ႏြယ္မိုး
ပညာအရည္အခ်င္း။ တတိယႏွစ္ (ဘူမိေဗဒ)
အလုပ္အကိုင္။ ေက်ာင္းသား
ေနရပ္လိပ္စာ။ အမွတ္ (၁၅၈)၊ ဇီဇဝါ (၂)လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
ဖမ္းဆီးရက္စြဲ။ ၂၂.၄.၂၀၁၉
ဥပေဒပုဒ္မ။ ၅၀၅(က) ၅ မႈ၊ ၆၆(ဃ) ၃ မႈ
အမိန႔္ခ်မွတ္တမ္း။ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ တြင္ မရမ္းကုန္းတရား႐ုံးမွ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္တေထာင္တရား႐ုံးမွ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၉ ေန႔တြင္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ေထာင္ဒဏ္ ၆လ၊ 
ၾကားနာသည့္တရား႐ုံး။          ။မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး
က်ႏွစ္။ ၂ ႏွစ္
ေရွ႕ေနအမည္။ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
ဦးေအာင္စည္ထြန္း (အထက္တန္းေရွ႕ေန)
တရားသူႀကီးအမည္။ ဦးေမာင္ေမာင္သက္လြင္
တရားလိုအမည္။ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းထြန္းျမင့္ (မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး)၊ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးမင္းဦး (ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး)
ေထာင္အမည္။ အင္းစိန္ (ဗဟို) အက်ဥ္းေထာင္
လြတ္ရက္။
က်န္းမာေရးအေျခအေန။
ေကာင္း
လက္ရွိအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္။
ကိုပိုင္ၿဖိဳးမင္း (ခ) ဒီေရသည္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတို႔တြင္ ပုဒ္မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊၆၆(ဃ)၊၆၆(ဃ) တို႔ျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မရမ္းကုန္း တရား႐ုံးမွ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္တေထာင္တရား႐ုံးမွ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္တို႔ကို အမိန႔္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ။ က်န္သည့္အမႈမ်ားအား ဆက္လက္အမႈရင္ဆိုင္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဘဝျဖတ္သန္းမႈ။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဒဂုံတကၠသိုလ္တြင္ စတင္တက္ေရာက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒဂုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ
တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွား၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒသပိတ္တိုက္ပြဲတြင္ ဧရာဝတီစစ္ေၾကာင္းမွ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့၊
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒဂုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၏ ဒု-ဥကၠဌအျဖစ္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဥကၠဌ
အျဖစ္ေ႐ြးေကာက္ခံရၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိ၊
စစ္ေၾကာေရးအေသးစိတ္။
အဖမ္းအဆီးအေသးစိပ္။
ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕၏ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားဝတ္စုံ ဝတ္ဆင္ကာ သ႐ုပ္ျပခဲ့သည့္ ျပကြက္တခ်ိဳ႕မွာ တပ္မေတာ္ကို အမ်ားျပည္သူမွ အထင္အျမင္ လြဲမွားေစႏိုင္သည္ဟုဆိုကာ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုေဇယ်ာလြင္၊ ကိုပိုင္ရဲသူ၊ ကိုပိုင္ၿဖိဳးမင္း၊ ကိုဖိုးသားႏွင့္ မေကခိုင္ထြန္းတို႔ ၅ ေယာက္ကို ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး သန္းထြန္းျမင့္က ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (က)၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)တို႔ျဖင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္တရားစြဲထားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၄၆ လမ္းရွိ ဗမာသစ္ ဆုေပးမ႑ပ္တြင္ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕မွ သံခ်ပ္ထိုးေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကိုေဇယ်ာလြင္၊ ကိုပိုင္ရဲသူ၊ ကိုပိုင္ၿဖိဳးမင္း၊ ကိုဖိုးသား၊ ကိုၿငိမ္းခ်မ္းစိုး၊ မေကခိုင္ထြန္းႏွင့္ မဆုရတနာျမင့္ စုစုေပါင္း ၇ ေယာက္အား ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးမင္းဦးက ဗိုလ္တစ္ေထာင္ရဲစခန္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (က)တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္စြဲဆိုထားခဲ့သည္။
အလားတူ ဧရာဝတီတိုင္း ဖ်ာပုံ၊ ေဒးဒရဲ၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္တစ္ဖြဲ႕လုံးအား ပုဒ္မ ၅၀၅(က) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုသိမ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တပ္မေတာ္က ထပ္မံ၍တရားစြဲဆိုထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရေသာ ကိုေဇယ်ာလြင္အား ဧၿပီလ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရပါသည္။

ေထာင္မွတ္တမ္းအေသးစိပ္။

ကိုပိုင်ဖြိုးမင်းသည် အောက်တိုဘာ ၃၀ တွင် မရမ်းကုန်းတရားရုံးမှ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်

နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်တထောင်တရားရုံးမှ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်

ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ခြောက်လ

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် ခြောက်လ

၁၀ ဇွန် ၂၀၂၀ နေ့တွင် ဖျာပုံမြို့နယ် တရားရုံးမှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) အတွက်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်

၁၁ ဇွန် ၂၀၂၀ နေ့တွင် မအူပင်မြို့နယ်တရားရုံးမှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) အတွက်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်

၁၂ ဇွန် ၂၀၂၀ နေ့တွင် ဒေးဒရဲမြို့နယ်တရားရုံးမှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) အတွက် ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်

စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် ၆နှစ် ချမှတ်ခံထားရပြီး ပုသိမ်မြို့နယ်တရားရုံးတွင် ၆၆(ဃ) ဖြင့် အမှုရင်ဆိုရန် ကျန်ရှိနေသေးပါသည်။

 

Paing Phyo Min (aka) D Yay’s Burmese Profile –